En ung kungsfiskare var en av dagens höjdare – en art som på senare år blivit allt mer regelbunden i fångsten, foto: Peder Winding

Mitt inne i fin flytt-tid för många tropikflyttare gäller det att få till så många märktillfällen som möjligt. Denna lördagsmorgon samlades Mårten, Klas, Sara och undertecknad vid 04:15 för nätuppsättning.

En fin stilla gryning mötte oss, nästan helt klart och därför också kyligt – blott 10 grader som framåt lunchtid hade ökat rejält till 23…

Under morgonen god fågeltillgång, förvånansvärt jämnt fördelad över de första timmarna. När näten drogs ihop vid 11:30 kunde 148 nymärkningar av 20 arter summeras.

Acrocephalussångare dominerar fångsten (55% av nymärkningarna), tydligt att vi klivit in i augusti då rörsångare nu går till – 33 märktes, även om antalet kärrsångare fortfarande är högt (43). En allt större andel av de “acros” vi fångar är nu fullfettade, flera ex på 14-15 gram.

I övrigt en fin artmix och goda antal på annars rätt fåtaliga arter såsom trädgårdssångare (9) och rödstjärt (5). Härmsångare är en annan art vi fångar bra med i år, ytterligare två ex märktes under morgonen. Likaså gäller trädkrypare som vi i och med dagens fågel fångat lika många av i år som alla tidigare år.

Trädkrypare, ungfågel, foto: Peder Winding

Bland obsar under morgonen kan en ung pilgrimsfalk nämnas samt tydliga tecken på höst med såväl sträckande gulärlor som trädpiplärkor.

Märkta idag:

IdagTotalt
Blåmes241
Gransångare11107
Gräshoppsångare222
Grönfink3
Gulsparv5
Gulärla1
Gärdsmyg25
Göktyta1
Hussvala1
Hämpling3
Härmsångare214
Järnsparv424
Koltrast117
Kungsfiskare12
Kärrsångare43287
Lövsångare968
Näktergal15
Rödstjärt510
Rörsångare33117
Stare3
Steglits2
Svarthätta639
Svartvit flugsnappare1
Sädesärla3
Sävsparv229
Sävsångare651
Talgoxe357
Trädgårdssångare918
Trädkrypare13
Törnskata2
Törnsångare555
Ärtsångare114
SUMMA1481020

Kontroller idag:

IdagTotalt
Blåmes5
Gransångare114
Gräshoppsångare1
Gulsparv1
Gärdsmyg4
Järnsparv8
Koltrast6
Kärrsångare116
Lövsångare1
Näktergal1
Rörsångare18
Svarthätta2
Sävsparv8
Sävsångare3
Talgoxe10
Trädgårdssångare1
Törnsångare7
SUMMA2106

Peder Winding

Mera information om …

… ringmärkningen på Dammarna i Hasslarp hittar du på ”ringmärkningssidor”. Där finns aktuell sammanställning över arter, kontroller mm .Du kan också studera de olika åren (1995-2020) lite närmare.