Trots att samtliga väderprognoser utlovade friska sydvästvindar bestämde vi oss för att göra ett försök under morgonen. Vid nätuppsättning ganska måttliga vindar vilka under morgonen snabbt ökade till friska. Egentligen lite väl blåsigt för att märka i Hasslarp. Platsen är vindkänslig oavsett vindriktning.

Att vi dessutom nöjde oss med att sätta upp 15 nät bidrog till att totalsumman stannade på måttliga men utifrån förutsättningarna godkända 83 nymärkningar av 13 arter.

För första gången denna säsong märktes under morgonen fler rörsångare än kärrsångare vilket är normalt så här års. Ytterligare 22 kärrsångare innebär dock att vi nu endast är ett par individer från att nå målet 400 under en säsong! En annan art som uppträder talrikare denna säsong än tidigare är trädgårdssångare som med dagens nio märkta bidrog till att vi passerade 50 märkta. En säsongssumma som vi tidigare ej överskridit. En vacker, nyruggad och fräsch gammal näktergal var ett annat trevligt inslag i fångsten liksom en fin ung svartvit flugsnappare.

En gammal koltrasthanne märkt som 2k för två säsonger sedan kontrollerades.

I dammarna en del rastande vadare, bl a en spovsnäppa. En fiskgjuse provade fiskelyckan innan den drog vidare söderut.

Även idag stabil insats av Peder och Klas. Trevligt besök och god hjälp under hela märkpasset av Bosse Johansson.

Ringmärkta idag:

IdagTotalt
Blåmes69
Gransångare1161
Gräshoppsångare22
Grönfink9
Grönsångare1
Gulsparv6
Gulärla3
Gärdsmyg5
Göktyta1
Hämpling2
Härmsångare8
Järnsparv22
Koltrast22
Kungsfiskare1
Kärrsångare22398
Lövsångare14138
Näktergal112
Pilfink1
Ringduva1
Rosenfink1
Rödstjärt124
Rörsångare25220
Skata1
Stare3
Steglits1
Större hackspett1
Svart rödstjärt2
Svarthätta141
Svartvit flugsnappare13
Sädesärla4
Sävsparv70
Sävsångare147
Talgoxe138
Taltrast3
Trädgårdssångare952
Törnskata1
Törnsångare5109
Ärtsångare115
SUMMA831518

Kontroller idag:

IdagTotalt
Blåmes1
Gransångare5
Gärdsmyg2
Järnsparv2
Koltrast16
Kärrsångare16
Lövsångare5
Näktergal1
Rörsångare22
Sävsparv18
Sävsångare3
Talgoxe5
Trädgårdssångare2
Törnsångare3
SUMMA191

– Henrik Johansson –