Två större hackspettar ( på bilden en hane, 1k) var kul i fångsten, endast nummer 5 och 6 i verksamheten – i övrigt inget som direkt sticker ut – Foto: Peder Winding

En fantastiskt fin höstgryning, men kallt – helt klart och bara fyra grader varmt.

Mycket fågel i luften – inte lika god fart i näten till en början men sedan tog det fart och när vi framåt ett-tiden drog ihop näten hade 169 fåglar av 16 arter märkts, därtill 4 kontroller.

Gransångare (nordlig, 2k+) – foto: Peder Winding

Gott om mesar i området, vilket också dominerade fångsten – 41 blåmesar (plus tre kontroller) och 20 talgoxar. En av våra nymärkta blåmesar (1HA56645) blev kontrollerad 33 dagar senare då den tagits sig 83 km söderut till Ljunghusen, Vellinge.

I övrigt gott om gransångare (21 märkta), kungsfågel (7) och gärdsmyg (8) liksom signum-arten härute i september/oktober: järnsparv (34).

Rödhake (årsunge) – foto: Peder Winding
Sävsparv, hane (2k+) – foto: Peder Winding

Inledningsvis under morgonen fint sträck av såväl bo/bergfink (8000+), ringduva (3500) – framåt dagen en del ormvråk i rörelse och 86 räknades in. I dammarna en ung svartsnäppa, minst 34 bläsgäss, 15 skedänder och 230 bläsänder.

Bra slit av Sara, Klas, Peder och premiär för Olof Å!

Märkta idag:

IdagTotalt
Bergfink1
Blåmes41134
Bofink2
Buskskvätta1
Gransångare21297
Grå flugsnappare2
Gråsiska354
Gräshoppsångare32
Grönfink9
Grönsiska71
Grönsångare1
Gulsparv110
Gulärla1
Gärdsmyg833
Göktyta1
Hussvala1
Hämpling16
Härmsångare21
Järnsparv34442
Koltrast127
Kungsfiskare2
Kungsfågel724
Kärrsångare480
Ladusvala4
Lövsångare255
Mindre hackspett1
Nattskärra2
Näktergal24
Rosenfink1
Rödhake1476
Rödstjärt32
Rörsångare286
Stare4
Större hackspett22
Svarthätta2187
Svartvit flugsnappare6
Sädesärla4
Sävsparv9137
Sävsångare97
Taigasångare1
Talgoxe2096
Taltrast425
Trädgårdssångare64
Trädkrypare14
Trädpiplärka43
Törnskata2
Törnsångare124
Ängspiplärka1
Ärtsångare45
SUMMA1693184

Kontroller idag:

IdagTotalt
Blåmes313
Gransångare18
Gräshoppsångare1
Gulsparv2
Gärdsmyg16
Järnsparv11
Koltrast6
Kärrsångare17
Lövsångare1
Näktergal1
Rörsångare20
Svarthätta3
Sävsparv9
Sävsångare3
Talgoxe16
Trädgårdssångare1
Törnsångare7
SUMMA4135

Peder Winding

Mera information om …

… ringmärkningen på Dammarna i Hasslarp hittar du på ”ringmärkningssidor”. Där finns aktuell sammanställning över arter, kontroller mm. Du kan också studera de olika åren (1995-2020) lite närmare.