I området dessutom förhållandevis gott om grönsiskor och 15 ex kunde fångas och ringmärkas. Tidigare har vi genom alla år endast lyckats fånga och märka totalt 12! – foto: Klas Rosenkvist

Säsongens andra septembermärkning. En ljummen och fin morgon, 14 grader i gryningen och en måttlig sydvästvind som successivt ökade till frisk. Mulet under hela morgonen och förmiddagen men lyckligtvis inga regnstänk.  

Vid lunchtid summerades sammanlagt 143 nymärkningar fördelade på 22 olika arter. Ganska likt föregående helg alltså med lite lagom mycket fågel och en fin blandning av olika arter.  

Ladusvalor, ungfåglar – foto: Klas Rosenkvist

Dagens talrikaste art blev svarthätta med 25 märkta vilket var nytt dagsrekord.  

Ytterligare två nya arter för året (förutom grönsiskorna) fångades ringmärktes. Två unga gråsiskor av rasen carbaret, eller brunsiskor som dom ofta kallas, samt en ung vacker buskskvätta.   

Två unga gråsiskor av rasen carbaret – foto: Klas Rosenkvist

Höstens kanske sista gräshoppsångare, tillika en väldigt ung och ännu ej färdigväxt individ fastnade i det så kallade ”Gräsnätet” där uppskattningsvis kanske hälften av årets ”gräshoppor” tagits.  

Bland fyra fåglar som märkts i Hasslarp under tidigare år utmärkte sig framförallt en gärdsmyg, vilken märktes i september -18 och som vi kontrollerade även i juli ifjol.  

Därutöver fångades och avlästes en främmande svenskmärkt gammal rörsångare med ringnummer DB49192. Återstår att se var och när den blivit märkt – foto: Klas Rosenkvist

Innan gryningen lyckades Klas se två nattskärror i området men vi hade ej turen att få någon i näten. Övriga obsar bl a en kungsfiskare, två pilgrimsfalkar, en ung havsörn och ett 10-tal kvardröjande tornseglare.  

Som vanligt god arbetsinsats av Mats, Sara, Mårten och Klas.

Märkta idag:

IdagTotalt
Blåmes464
Bofink1
Buskskvätta11
Gransångare9247
Grå flugsnappare2
Gråsiska22
Gräshoppsångare131
Grönfink8
Grönsiska1515
Grönsångare1
Gulsparv7
Gulärla1
Gärdsmyg17
Göktyta1
Hussvala1
Hämpling4
Härmsångare21
Järnsparv31133
Koltrast25
Kungsfiskare2
Kärrsångare3479
Ladusvala34
Lövsångare4252
Nattskärra2
Näktergal24
Rosenfink1
Rödhake219
Rödstjärt432
Rörsångare17266
Stare4
Steglits28
Svarthätta25139
Svartvit flugsnappare6
Sädesärla4
Sävsparv749
Sävsångare192
Talgoxe265
Taltrast5
Trädgårdssångare263
Trädkrypare3
Trädpiplärka539
Törnskata2
Törnsångare2123
Ärtsångare145
SUMMA1432310

Kontroller idag:

IdagTotalt
Blåmes17
Gransångare17
Gräshoppsångare1
Gulsparv1
Gärdsmyg15
Järnsparv19
Koltrast6
Kärrsångare17
Lövsångare1
Näktergal1
Rörsångare1*20
Svarthätta2
Sävsparv9
Sävsångare3
Talgoxe113
Trädgårdssångare1
Törnsångare7
SUMMA5120
*/ svensk märkning DB49192

Henrik Johansson

Mera information om …

… ringmärkningen på Dammarna i Hasslarp hittar du på ”ringmärkningssidor”. Där finns aktuell sammanställning över arter, kontroller mm .Du kan också studera de olika åren (1995-2020) lite närmare.