Säsongens tredje märktillfälle blev det hittills bästa mycket tack vara att vädret var optimalt. Ett jämnt molntäcke, svaga vindar från västsektorn och lagom ljummen temperatur på 14–20 grader.  

Precis som i tisdags god blandning av både äldre och yngre fåglar. Resultatet stannade på fina 181 nymärkningar av hela 22 olika arter med en klar dominans av gransångare med 33 märkta, vilket var nytt dagsrekord. Bland gransångarna var det en individ som utseendemässigt klart avvek från de övriga och fick tankarna att skena iväg mot rasen/underarten ibericus. Fågeln fotodokumenterades och fjäderprov samlades in för vidare studier och undersökning.  

Glädjande nu att det börjar trilla i en del unga gräshoppsångare vilket indikerar att häckningarna gått bra. Under morgonen märktes fem ungfåglar medan ett av revirens stationära hannar fortfarande undgått fångas.  

Listan med äldre egenkontroller utökades med elva av sex arter bl.a. en koltrasthanne som märktes som 2k+ i juli 2013 och som vi kontrollerade två år senare har alltså uppnått en ålder av minst 7 år! En gransångare som märktes som 2k+ i mitten av juli 2016 och som vi inte haft kontakt med sedan dess har nu nått en ålder av minst 4 år vilket sannolikt är en ovanligt hög ålder för arten.  

För övrigt relativt gott om rastande fåglar i Fleningedammarna. Ovanligast idag var en fin utfärgad svarthalsad dopping som upptäcktes under morgonen. I vadarväg bl.a. fyra mosnäppor, några brushanar samt en adult mindre strandpipare med minst 3 pulli.  

Dagens personalstyrka bestod av Klas, Moa, Micke, Mats, Peder, Mårten samt undertecknad. Besökte märkplatsen gjorde Nellie G, Christer S och Björn E. Därutöver många som tillfälligt kom förbi märkplatsen på väg mot plattformen varifrån den svarthalsade doppingen kunde kryssas av.

Märkta idag:

IdagTotalt
Blåmes1452
Gransångare3364
Gräshoppsångare57
Grönfink11
Gulsparv13
Gulärla12
Gärdsmyg1
Järnsparv410
Koltrast7
Kungsfiskare1
Kärrsångare2566
Lövsångare1330
Näktergal17
Rödstjärt47
Rörsångare2352
Skata11
Stare3
Större hackspett1
Svarthätta317
Sädesärla11
Sävsparv1426
Sävsångare717
Talgoxe820
Taltrast11
Trädgårdssångare311
Törnsångare1755
Ärtsångare11
SUMMA181464

Kontroller idag:

IdagTotalt
Blåmes1
Gransångare24
Gärdsmyg12
Järnsparv1
Koltrast14
Kärrsångare110
Lövsångare4
Näktergal1
Rörsångare317
Sävsparv28
Sävsångare2
Talgoxe3
Trädgårdssångare2
Törnsångare2
SUMMA1061

Henrik Johansson –