Extra tidig nätuppsättning strax före fyra av Peder och Klas med två nya nät mitt i Bergsdammen – med sikte på nattskärra – foto: Peder Winding

Vid 04:30 anslöt Sara, Mårten, Micke J, något senare även Moa. Henrik åkte förbi med märkpärmen vid samling men vände snabbt hemåt med vad som troligen var matförgiftning.

Hårt jobb idag – foto: Peder Winding

Klar fin morgon, 14 grader till en början, svag men något ökande vind från öster. När vi redan vid 10:30 drog ihop näten hade temperaturen snabbt klättrat upp förbi 30 graders-strecket, svettigt!

Mycket fågel i rörelse även denna morgon vilket gav det finfina resultatet 236 nymärkningar av 24 arter.

Bland dessa den nya märkarten nattskärra som tidigt plockades ut ur ett av de nya näten – lyckad satsning! Fantastiskt häftiga fåglar som vi förhoppningsvis får fler av innan säsongen är slut – foto: Peder Winding

Annat nämnvärt i den fina artvariationen var två svartvita flugsnappare, en hämpling och en gräshoppsångare.

Fortsatt gott om “bulkarterna”, acrocephalus-sångarna går verkligen till liksom gran- och lövsångare. Just antalet gransångare är lite anmärkningsvärt såhär i mitten av augusti.

Under morgonen endast en ny kontroll i form av en holländsk rörsångare (Arnhem BG36485), spännande! – foto: Peder Winding
Skoj även att vi återfångade den unga göktyta som vi ringmärkte för drygt tre veckor sedan, nästan exakt på samma plats i samma nät. Fortfarande i aktiv ruggning och har troligen inte rört sig långt sedan dess – foto: Peder Winding
En blek adult lövsångare väckte viss uppmärksamhet hos oss men bleka fåglar förekommer, även om denna i våra ögon kändes en aning extrem – foto: Peder Winding

Minst tre, kanske fler, kungsfiskare sågs under morgonen. Vore kul att få reda på om någon av dessa är märkta av oss eller om det är omsättning på individerna som besöker dammarna?

Besök av Olof och Majken.

Märkta idag:

IdagTotalt
Blåmes145
Gransångare35188
Grå flugsnappare11
Gräshoppsångare126
Grönfink3
Gulsparv6
Gulärla1
Gärdsmyg413
Göktyta1
Hussvala1
Hämpling14
Härmsångare219
Järnsparv638
Koltrast122
Kungsfiskare2
Kärrsångare49427
Lövsångare44177
Nattskärra11
Näktergal123
Rödhake24
Rödstjärt220
Rörsångare26191
Stare3
Steglits2
Svarthätta862
Svartvit flugsnappare24
Sädesärla4
Sävsparv134
Sävsångare573
Talgoxe59
Taltrast4
Trädgårdssångare1148
Trädkrypare3
Trädpiplärka1717
Törnskata2
Törnsångare1289
Ärtsångare332
SUMMA2361649

Kontroller idag:

IdagTotalt
Blåmes5
Gransångare15
Gräshoppsångare1
Gulsparv1
Gärdsmyg4
Järnsparv8
Koltrast6
Kärrsångare17
Lövsångare1
Näktergal1
Rörsångare1*19
Svarthätta2
Sävsparv9
Sävsångare3
Talgoxe11
Trädgårdssångare1
Törnsångare7
SUMMA1111
*/ Holländsk ring

Peder Winding

Mera information om …

… ringmärkningen på Dammarna i Hasslarp hittar du på ”ringmärkningssidor”. Där finns aktuell sammanställning över arter, kontroller mm .Du kan också studera de olika åren (1995-2020) lite närmare.