En liten tapper skara KOF-medlemmar mötte upp till dagens KOF-förevisning. Till en början rejält blött och fuktigt efter nattens regn men efterhand uppehåll, något ökande vindar och allt torrare i både luften och i vegetationen. Ganska varmt redan i gryningen med 17 grader och bra förutsättningar med ett relativt kompakt molntäcke under hela morgonen.

Vi hade förhoppningar om god fågeltillgång och bra förutsättningar för en lyckad förevisning och turen var denna gång på vår sida.Totalt fram t o m kl 12 ringmärktes 212 individer fördelade på 24 olika arter. I fångsten god artsammansättning med flera trevliga visningsobjekt, bl a härmsångare, steglits, svartvit flugsnappare och törnskata. Nya arter för säsongen, vilka indikerar att hösten är i antågande, var rödhake och trädpiplärka.

Tecken på att den meteorologiska hösten närmar sig. Samtliga foton ovan: Peder Winding).

En ung rörsångare med främmande svensk ring avlästes liksom en gransångare som vi själv märkt ifjol.

I dammarna enstaka vadare, bl a mindre strandpipare och svartsnäppa. Antalet smådoppingar är stadigt ökande så här års, idag räknades 13 ex. Till detta en skaplig rovfågellista med exempelvis havsörn, fiskgjuse, bivråk och brun kärrhök. En kungsfiskare sågs som hastigast och en gräshoppsångare sjöng sporadiskt under tidigare delen av morgonen.

Tack till Peder, Klas , Moa, Mårten och Bengt för gott dagsverke.

– Henrik Johansson –