En liten tapper skara KOF-medlemmar mötte upp till dagens KOF-förevisning. Till en början rejält blött och fuktigt efter nattens regn men efterhand uppehåll, något ökande vindar och allt torrare i både luften och i vegetationen. Ganska varmt redan i gryningen med 17 grader och bra förutsättningar med ett relativt kompakt molntäcke under hela morgonen.

Vi hade förhoppningar om god fågeltillgång och bra förutsättningar för en lyckad förevisning och turen var denna gång på vår sida.Totalt fram t o m kl 12 ringmärktes 212 individer fördelade på 24 olika arter. I fångsten god artsammansättning med flera trevliga visningsobjekt, bl a härmsångare, steglits, svartvit flugsnappare och törnskata. Nya arter för säsongen, vilka indikerar att hösten är i antågande, var rödhake och trädpiplärka.

Tecken på att den meteorologiska hösten närmar sig. Samtliga foton ovan: Peder Winding).

En ung rörsångare med främmande svensk ring avlästes liksom en gransångare som vi själv märkt ifjol.

I dammarna enstaka vadare, bl a mindre strandpipare och svartsnäppa. Antalet smådoppingar är stadigt ökande så här års, idag räknades 13 ex. Till detta en skaplig rovfågellista med exempelvis havsörn, fiskgjuse, bivråk och brun kärrhök. En kungsfiskare sågs som hastigast och en gräshoppsångare sjöng sporadiskt under tidigare delen av morgonen.

Tack till Peder, Klas , Moa, Mårten och Bengt för gott dagsverke.

Ringmärkta idag:

IdagTotalt
Blåmes473
Gransångare26187
Gräshoppsångare22
Grönfink312
Grönsångare1
Gulsparv6
Gulärla3
Gärdsmyg27
Göktyta1
Hämpling2
Härmsångare513
Järnsparv729
Koltrast123
Kungsfiskare1
Kärrsångare32430
Lövsångare23161
Näktergal12
Pilfink12
Ringduva1
Rosenfink1
Rödhake22
Rödstjärt428
Rörsångare35255
Skata1
Stare3
Steglits45
Större hackspett1
Svart rödstjärt2
Svarthätta748
Svartvit flugsnappare25
Sädesärla4
Sävsparv474
Sävsångare451
Talgoxe442
Taltrast3
Trastsångare0
Trädgårdssångare1062
Trädpiplärka11
Törnskata23
Törnsångare22131
Ärtsångare722
SUMMA2121730

Kontroller idag:

IdagTotalt
Blåmes1
Gransångare16
Gärdsmyg2
Järnsparv2
Koltrast6
Kärrsångare16
Lövsångare5
Näktergal1
Rörsångare1*23
Sävsparv18
Sävsångare3
Talgoxe5
Trädgårdssångare2
Törnsångare3
SUMMA293
*/ svenskmärkt

– Henrik Johansson –