Delar av dagens “laguppställningen”, Emma, Peder, Moa, Peter och Sara under kepsen – foto Klas Rosenkvist

Efter en dryg veckas uppehåll hög tid att åter få till ett märktillfälle. Vädermässigt goda förhållande med relativt svaga vindar, lagom varmt och tidvis ett lätt molntäcke som skymde solen. Därtill en ovanligt stark laguppställning med Emma, Sara, Peder, Klas, Mårten, Micke och undertecknad. Besökte märkplatsen gjorde Peter från NRM, Sofia, Thomas, Hanna och Hedda.  

Några i gänget i nätgången i bergsdammen – foto: Peder Winding

Säsongspremiär för ljudkällor med utvalda sångstrofer (vilket vi har tillstånd för fr o m 15 juli) vilket sannolikt bidrog till att dagssumman för antalet nymärkningar kom upp i 140 märkta fördelade på 22 olika arter. I fångsten bl a tre gräshoppsångare, 45 kärrsångare, och en ung svartvit flugsnappare (se bilder nedan, foto: Peder Winding). Sistnämnda art fångar vi sällan och då framförallt i augusti.

Sex fåglar som vi märkt tidigare år kontrollerades, de flesta från ifjol. En rörsångare dock märkt som gammal fågel i juli -17, även fångad och avläst ifjol.  

Näktergal, ungfågel – foto: Peder Winding

I övrigt egentligen inget direkt anmärkningsvärt. Mest överraskande kanske en förbiflygande duvhök och en rastande myrspov.

Märkta idag:

IdagTotalt
Blåmes430
Gransångare1760
Gräshoppsångare315
Grönfink3
Gulsparv24
Gärdsmyg1
Hussvala1
Hämpling13
Härmsångare48
Järnsparv615
Koltrast214
Kungsfiskare1
Kärrsångare45110
Lövsångare722
Näktergal212
Rödstjärt13
Rörsångare1846
Stare3
Steglits12
Svarthätta620
Svartvit flugsnappare11
Sädesärla3
Sävsparv219
Sävsångare729
Talgoxe338
Trädgårdssångare34
Törnsångare133
Ärtsångare46
SUMMA140506

Kontroller idag:

IdagTotalt
Blåmes4
Gransångare9
Gulsparv1
Gärdsmyg14
Järnsparv6
Koltrast6
Kärrsångare39
Lövsångare1
Näktergal1
Rörsångare114
Svarthätta2
Sävsparv6
Sävsångare2
Talgoxe8
Trädgårdssångare1
Törnsångare17
SUMMA681

Henrik Johansson

Mera information om …

… ringmärkningen på Dammarna i Hasslarp hittar du på ”ringmärkningssidor”. Där finns aktuell sammanställning över arter, kontroller mm .Du kan också studera de olika åren (1995-2020) lite närmare.