Sibirisk gransångare, ungfågel (foto: Peder Winding)

Två veckor sedan senaste märktillfället men långt ifrån samma kyla möttes oss i gryningen. Istället 10 grader varmt, stigande till 15-16 framåt dagen. Fint mulet märkväder, framåt dagen lite ökande vind från söder.

Trots sent i oktober – bra med fågel i rörelse och 101 fåglar av 12 arter märktes. Dominerande järnsparv (28 ex), rödhake (20), gransångare (20) samt gärdsmyg (12).

Gärdsmyg, ungfågel (foto: Peder Winding)

Många av järnsparvarna ordentligt laddade med fett – en individ vägde in på 24,4 gram vilket bör vara den tyngsta vi någonsin fångat! Ofettade fåglar mitt i sommaren väger inte sällan knappa 17 gram.

Två gamla kontroller noterades, en vardera talgoxe och blåmes.

Även denna gång en sibirisk gransångare i fångsten – en individ som lockade intensivt och typiskt ”pipande”. Noterbart i fångsten en relativt sen svarthätta, två enkelbeckasiner och en gulsparv.

Gransångare av den nordliga underarten abietinus och sibirisk gransångare, båda ungfåglar (10), foto: Peder Winding

I fält sågs två unga blå kärrhökar sträcka söderut liksom en fjällvråk och tre forsärlor. Ett fyrtiotal enkelbeckasiner och en dvärgbeckasin rastade i Fleningedammarna.

Medverkande även denna morgon radarparet Klas och Peder.

-Peder Winding-