Sibirisk gransångare, ungfågel (foto: Peder Winding)

Två veckor sedan senaste märktillfället men långt ifrån samma kyla möttes oss i gryningen. Istället 10 grader varmt, stigande till 15-16 framåt dagen. Fint mulet märkväder, framåt dagen lite ökande vind från söder.

Trots sent i oktober – bra med fågel i rörelse och 101 fåglar av 12 arter märktes. Dominerande järnsparv (28 ex), rödhake (20), gransångare (20) samt gärdsmyg (12).

Gärdsmyg, ungfågel (foto: Peder Winding)

Många av järnsparvarna ordentligt laddade med fett – en individ vägde in på 24,4 gram vilket bör vara den tyngsta vi någonsin fångat! Ofettade fåglar mitt i sommaren väger inte sällan knappa 17 gram.

Två gamla kontroller noterades, en vardera talgoxe och blåmes.

Även denna gång en sibirisk gransångare i fångsten – en individ som lockade intensivt och typiskt “pipande”. Noterbart i fångsten en relativt sen svarthätta, två enkelbeckasiner och en gulsparv.

Gransångare av den nordliga underarten abietinus och sibirisk gransångare, båda ungfåglar (10), foto: Peder Winding

I fält sågs två unga blå kärrhökar sträcka söderut liksom en fjällvråk och tre forsärlor. Ett fyrtiotal enkelbeckasiner och en dvärgbeckasin rastade i Fleningedammarna.

Medverkande även denna morgon radarparet Klas och Peder.

Märkta idag:

IdagTotalt
Blåmes8105
Bofink1
Buskskvätta4
Drillsnäppa1
Enkelbeckasin28
Gransångare20302
Grå flugsnappare2
Gräshoppsångare22
Grönfink30
Grönsångare1
Gulsparv119
Gulärla3
Gärdsmyg1234
Göktyta3
Hämpling6
Härmsångare16
Järnsparv28269
Koltrast225
Kungsfiskare2
Kungsfågel111
Kärrsångare471
Lövsångare208
Näktergal13
Pilfink5
Ringduva1
Rosenfink1
Rödhake2047
Rödstjärt32
Rörsångare348
Skata1
Stare3
Steglits9
Större hackspett1
Svart rödstjärt2
Svarthätta1119
Svartvit flugsnappare5
Sädesärla5
Sävsparv115
Sävsångare69
Talgoxe564
Taltrast4
Trädgårdssångare85
Trädpiplärka60
Törnskata3
Törnsångare167
Ängspiplärka1
Ärtsångare33
SUMMA1012737

Kontroller idag:

IdagTotalt
Blåmes12
Gransångare7
Gärdsmyg2
Järnsparv7
Koltrast6
Kärrsångare16
Lövsångare5
Näktergal1
Rörsångare24
Sävsparv21
Sävsångare3
Talgoxe18
Trädgårdssångare2
Törnsångare4
SUMMA2108

-Peder Winding-