Klas vittjar nät på kanten mot “frigolitdammen” – foto: Peder Winding

Så var det dags igen för ringmärkningen i Hasslarps dammar och vid fyratiden samlades Micke J, Klas, Peder, Henrik J och Mårten för att påbörja årets säsong. Mulet med måttlig nordvästlig vind, 15 grader och fina förhållanden för bra fångst, ett väder som höll i sig till näten togs ner vid 12:30.

Gott om fågel fram till strax efter tio då aktiviteten ganska snabbt avtog. Under morgonen skrapade vi ihop den fina märksumma 159 nymärkningar av 22 arter.

Precis som vid tidigare premiär-tillfällen kontrollerades många tidigare märkta fåglar – hela 40 stycken, vilket toppade förra årets rekordnotering på 38. Bland kontrollerna märks till exempel en rörsångare som märktes i juli 2014! – foto: Peder Winding
Bra spridning på arter under morgonen med såväl sädesärlor, starar som finfångst i form av en hussvala, blott den tredje märkta i verksamheten! – foto: Peder Winding

De dominerande arterna i fångsten får anses högt förväntade; kärrsångare (30 märkta), törnsångare (22), talgoxe (17), gransångare (15) och rörsångare (14).

Gräshoppsångare tycks åter ha ett fint år i området, fem adulta märktes under morgonen och fler lär fångas kommande tillfällen – foto: Peder Winding
Hämpling (ungfågel) – foto: Peder Winding
Kärrsångare, 2 år eller äldre (2+) – foto: Peder Winding

De ungfåglar som märktes under morgonen utgjordes av kortdistansflyttare eller stannfåglar, med törnsångare som tydligt undantag. Övriga arter är igång för fullt med att ruva, mata eller i vissa fall rentav lägga ägg – vilket märktes då vi fångade flera fåglar som uppenbarligen var mitt i äggläggningen.

Törnsångare, 3 år eller äldre (3+) – foto: Peder Winding

Ringmärkt idag:

ArtIdagTotalt
Blåmes99
Gransångare1515
Gräshoppsångare55
Grönfink33
Gärdsmyg11
Hussvala11
Hämpling22
Härmsångare33
Järnsparv33
Koltrast44
Kärrsångare3030
Lövsångare44
Näktergal33
Rörsångare1414
Stare22
Svarthätta33
Sädesärla22
Sävsparv66
Sävsångare88
Talgoxe1717
Törnsångare2222
Ärtsångare22
SUMMA:159159

Kontroller idag:

ArtIdagTotalt
 Blåmes 3 3
 Gransångare 6 6
 Gärdsmyg 2 2
 Järnsparv 5 5
 Koltrast 1 1
 Kärrsångare 2 2
 Näktergal 1 1
 Rörsångare 7 7
 Sävsparv 5 5
 Talgoxe 7 7
 Törnsångare 1 1
 SUMMA4040

En del vadare drog runt i dammarna – fem fint utfärgade svartsnäppor, sex brushanar, 15-talet grönbenor, fem skogssnäppor och en enkelbeckasin. Den anlagda “häck-ön” i östligaste Fleningedammen börjar äntligen hysa ett rikt häckliv. Bland annat har skärfläckor har för första gången på många år fått ut ungar, en kull om tre ungar, likaså har ett fisktärnepar fått ut tre nu flygga ungar. På ön ruvar ännu minst fyra skrattmåsar, två mindre strandpipare och en större strandpipare. Bland nämnvärda obsar finns också snatterand 10, bläsand 1, kricka 13, brunand 1, smådopping 1 samt den strid som två tjurar lät utkämpa både vid sidan av och i (!) den mellersta Fleningedammen.

Peder Winding

Mera information om …

… ringmärkningen på Dammarna i Hasslarp hittar du på “ringmärkningssidor”. Där finns aktuell sammanställning över arter, kontroller mm .Du kan också studera de olika åren (1995-2020) lite närmare.