En ljummen och behaglig septembermorgon vid dammarna. Fina förutsättningar med svaga vindar, ett jämnt molntäcke, relativt torrt i vegetationen och omkring 14 grader. Att det dessutom var mycket fågel i rörelse bidrog till den fina helhetsupplevelsen. Dagssumman stannade vid 233 nymärkningar av 18 olika arter vilket var endast en individ från en tangering av förra märktillfällets rekordnotering.

I gryningen blev vi snabbt varse om att det fanns många järnsparvar i området och relativt omgående fylldes näten så pass att vi så smått övervägde att tillfälligt dra ner några nät. Så långt gick det dock ej vilket var tur med tanke på att hela 101 järnsparvar kunde fångas och ringmärkas, vilket i sig var en rejäl putsning av det tidigare dagsrekordet från september 2017. Det var för övrigt första gången vi lyckas märka tresiffrigt antal av någon art under en och samma dag.

I övrigt mest förväntade arter med relativt goda antal av gransångare, rörsångare och svarthätta. En ung kärrsångare var sannolikt säsongens sista men även andra tropikflyttare försvinner nu successivt från området.

Fem kontroller av fåglar vi märkt tidigare år dokumenterades, samtliga från de två senaste säsongerna.

Flera trevliga observationer gjordes vid sidan av märkningen. Trevligast kanske, en pungmes som drog runt i området, stundtals ivrigt lockande och som vid ett tillfälle var nära att trilla i ett av näten. Fyra dvärgbeckasiner stöttes tillsammans med omkring 20 enkelbeckasiner och bland andra vadararter kan nämnas 1 ex vardera av grönbena och svartsnäppa. En ganska varierad rovfågellista innehöll såväl pilgrimsfalk som blå kärrhök och havsörn. En kungsfiskare uppehöll sig i området och tillfälligt rastade en ung kaspisk trut.

Medhjälp av Micke, Peder och Mårten. Besök av Kristine samt Christer och Åsa.

Märkta idag:

IdagTotalt
Blåmes1192
Bofink11
Buskskvätta24
Drillsnäppa1
Enkelbeckasin6
Gransångare26256
Grå flugsnappare2
Gräshoppsångare22
Grönfink430
Grönsångare1
Gulsparv414
Gulärla3
Gärdsmyg719
Göktyta3
Hämpling26
Härmsångare16
Järnsparv101189
Koltrast23
Kungsfiskare2
Kärrsångare1471
Lövsångare1208
Näktergal13
Pilfink5
Ringduva1
Rosenfink1
Rödhake1022
Rödstjärt32
Rörsångare21348
Skata1
Stare3
Steglits9
Större hackspett1
Svart rödstjärt2
Svarthätta21117
Svartvit flugsnappare5
Sädesärla5
Sävsparv14112
Sävsångare69
Talgoxe451
Taltrast3
Trädgårdssångare285
Trädpiplärka160
Törnskata3
Törnsångare167
Ängspiplärka1
Ärtsångare33
SUMMA2332518

Kontroller idag:

IdagTotalt
Blåmes1
Gransångare17
Gärdsmyg2
Järnsparv17
Koltrast6
Kärrsångare16
Lövsångare5
Näktergal1
Rörsångare24
Sävsparv221
Sävsångare3
Talgoxe17
Trädgårdssångare2
Törnsångare4
SUMMA5106

– Henrik Johansson –