En ljummen och behaglig septembermorgon vid dammarna. Fina förutsättningar med svaga vindar, ett jämnt molntäcke, relativt torrt i vegetationen och omkring 14 grader. Att det dessutom var mycket fågel i rörelse bidrog till den fina helhetsupplevelsen. Dagssumman stannade vid 233 nymärkningar av 18 olika arter vilket var endast en individ från en tangering av förra märktillfällets rekordnotering.

I gryningen blev vi snabbt varse om att det fanns många järnsparvar i området och relativt omgående fylldes näten så pass att vi så smått övervägde att tillfälligt dra ner några nät. Så långt gick det dock ej vilket var tur med tanke på att hela 101 järnsparvar kunde fångas och ringmärkas, vilket i sig var en rejäl putsning av det tidigare dagsrekordet från september 2017. Det var för övrigt första gången vi lyckas märka tresiffrigt antal av någon art under en och samma dag.

I övrigt mest förväntade arter med relativt goda antal av gransångare, rörsångare och svarthätta. En ung kärrsångare var sannolikt säsongens sista men även andra tropikflyttare försvinner nu successivt från området.

Fem kontroller av fåglar vi märkt tidigare år dokumenterades, samtliga från de två senaste säsongerna.

Flera trevliga observationer gjordes vid sidan av märkningen. Trevligast kanske, en pungmes som drog runt i området, stundtals ivrigt lockande och som vid ett tillfälle var nära att trilla i ett av näten. Fyra dvärgbeckasiner stöttes tillsammans med omkring 20 enkelbeckasiner och bland andra vadararter kan nämnas 1 ex vardera av grönbena och svartsnäppa. En ganska varierad rovfågellista innehöll såväl pilgrimsfalk som blå kärrhök och havsörn. En kungsfiskare uppehöll sig i området och tillfälligt rastade en ung kaspisk trut.

Medhjälp av Micke, Peder och Mårten. Besök av Kristine samt Christer och Åsa.

– Henrik Johansson –