Årsungar av (fr v) lövsångare, grönsångare och gransångare – foto: Peder Winding

En stilla, ljummen och småfuktig augustimorgon. Bra bemanning då Mårten, Peder, Klas, Sara och Emma L mötte upp i gryningen. Därutöver besök av Aleks från Göteborg som var med under hela märkpasset.  

Likt de senaste två helgerna gott om fågel i området och totalt blev 223 individer av hela 29 olika arter märkta, vilket var nytt rekord i antalet arter märkta under en dag.  

Dominerade gjorde lövsångare med 42 märkta följt av rörsångare, kärrsångare och gransångare, vilket för övrigt var säsongens första märktillfälle med fler rörsångare än kärrsångare. 

Ytterligare fyra gräshoppsångare, bl a en gammal fågel, försågs med ring vilket innebär att vi under sommaren lyckats märka 30 exemplar – foto: Peder Winding

Den franskmärkta gransångare som kontrollerades 9 augusti fångades åter liksom en gransångare märkt i Hasslarp under fjolåret.  

På Peders initiativ livesändes delar av ringmärkningsmorgonen via KOF:s Facebooksida. Det ska framöver bli spännande följa om det var startskottet på en ny era vad gäller ringmärkningsförevisning.  

Ungfågel av svartvit flugsnappare – foto: Peder Winding

I dammarna ökar nu successivt antalet smådoppingar, idag räknades 23 ex. Därutöver minst två kungsfiskare, en pilgrimsfalk och en fiskgjuse

Märkta idag:

IdagTotalt
Blåmes550
Gransångare24212
Grå flugsnappare12
Gräshoppsångare430
Grönfink25
Grönsångare11
Gulsparv17
Gulärla1
Gärdsmyg114
Göktyta1
Hussvala1
Hämpling4
Härmsångare221
Järnsparv947
Koltrast224
Kungsfiskare2
Kärrsångare25452
Lövsångare42219
Nattskärra1
Näktergal23
Rosenfink11
Rödhake15
Rödstjärt424
Rörsångare33224
Stare14
Steglits24
Svarthätta1678
Svartvit flugsnappare15
Sädesärla4
Sävsparv135
Sävsångare1083
Talgoxe362
Taltrast15
Trädgårdssångare654
Trädkrypare3
Trädpiplärka522
Törnskata2
Törnsångare14103
Ärtsångare537
SUMMA2231872

Kontroller idag:

IdagTotalt
Blåmes5
Gransångare116
Gräshoppsångare1
Gulsparv1
Gärdsmyg4
Järnsparv8
Koltrast6
Kärrsångare17
Lövsångare1
Näktergal1
Rörsångare19
Svarthätta2
Sävsparv9
Sävsångare3
Talgoxe11
Trädgårdssångare1
Törnsångare7
SUMMA1112

Henrik Johansson

Mera information om …

… ringmärkningen på Dammarna i Hasslarp hittar du på ”ringmärkningssidor”. Där finns aktuell sammanställning över arter, kontroller mm .Du kan också studera de olika åren (1995-2020) lite närmare.