Något oväntat säsongens första göktyta, ungfågel. Ovanligt så här tidigt! – foto: Peder Winding

Egentligen inte helt optimala förutsättningar för märkning då det var lite väl stark vind från nordväst och stundtals ganska soligt. Fördelen var att det var relativt torrt i vegetationen redan från gryningen.  

Även denna morgon hög personaltäthet vilket innebar att vi kunde nyttja full nätkapacitet. Under morgonen fram till kl 10, då näten packades ihop, fångades och märktes totalt 192 individer av 21 olika arter, bl a hela 66 kärrsångare vilket var nytt dagsrekord. Flera av de gamla fåglarna nu feta och fina och således redo ge sig av söderut.  

Kärrsångare, ungfågel – nytt dagsrekord med 66 nymärkningar – foto: Peder Winding

Övrigt som utmärkte sig i fångsten var något oväntat säsongens första göktyta. Tidigare har vi aldrig fångat arten i juli, majoriteten passerar området från mitten av augusti och två-tre veckor framåt.

Trädkrypare, ungfågel – ovanlig art i fångsten, endast den fjärde för verksamheten – foto: Peder Winding

Verksamhetens blott fjärde trädkrypare, en ungfågel fångades och märktes liksom ytterligare två unga gräshoppsångare samt säsongens första gulärla.  

Nio fåglar kontrollerades varav en sävsångare med italiensk ring. Sedan tidigare har vi ett par återfynd av just sävsångare från Italien men detta var första gången vi lyckades fånga och avläsa en italienmärkt fågel – foto: Peder Winding

Bland övriga kontroller måste även nämnas en blåmeshona som vi märkte som årsunge den 24 juli 2014! Fågeln har vi ej sett till sedan märktillfället och fyndet innebar att det några veckor gamla åldersrekordet putsades med ett år.  

Övrigt: Fyra gräshoppsångare fortfarande aktivt revirhävdande under de första tidiga morgontimmarna. Därutöver en kungsfiskare liksom en pilgrimsfalk.  

Medhjälp och gott slit av Mårten, Mats, Peder, Sara och Klas.    

Märkta idag:

IdagTotalt
Blåmes636
Gransångare1777
Gräshoppsångare217
Grönfink3
Gulsparv4
Gulärla11
Gärdsmyg12
Göktyta11
Hussvala1
Hämpling1
Härmsångare311
Järnsparv419
Koltrast115
Kungsfiskare1
Kärrsångare66176
Lövsångare2345
Näktergal214
Rödstjärt3
Rörsångare1965
Stare3
Steglits2
Svarthätta525
Svartvit flugsnappare1
Sädesärla3
Sävsparv221
Sävsångare1140
Talgoxe1048
Trädgårdssångare28
Trädkrypare11
Törnsångare1144
Ärtsångare410
SUMMA192698

Kontroller idag:

IdagTotalt
Blåmes15
Gransångare110
Gräshoppsångare11
Gulsparv1
Gärdsmyg4
Järnsparv6
Koltrast6
Kärrsångare211
Lövsångare1
Näktergal1
Rörsångare317
Svarthätta2
Sävsparv6
Sävsångare1*3
Talgoxe8
Trädgårdssångare1
Törnsångare7
SUMMA990
*/ märkt i Italien

Henrik Johansson

Mera information om …

… ringmärkningen på Dammarna i Hasslarp hittar du på ”ringmärkningssidor”. Där finns aktuell sammanställning över arter, kontroller mm .Du kan också studera de olika åren (1995-2020) lite närmare.