Vår första taigasångare har fångats – foto: Klas Rosenkvist

Inget märktillfälle i helgen så verkligen läge att få till något i veckan. Samling vid sextiden och dimman låg tät runt dammarna, blott 8 grader.

Med lägre personalbemanning och mycket fågel i omlopp sattes bara näten runt Bergsdammen upp. Fågelaktiviteten dämpades dock under morgonen av dimman som inte lättade förrän framåt tiotiden. Inte någon större anstormning, utan en relativt jämn ström av fåglar. När vi strax efter tolv hade dragit ihop näten kunde 141 nymärkningar av 17 arter noteras, därtill tre gamla kontroller.

Huvudnumret denna morgon var en mycket efterlängtad ny märkart för verksamheten – tajgasångare! Vid elvatiden fångades en ungfågel som var helt fullfettad (som 6 av 6 på den fettskala vi använder oss av). Tajgasångaren larmades ut och visades en stund senare upp för åtta tillresta skådare, flera som kunde ta en tidig lunch…

I övrigt dominerades fångsten helt förväntat av järnsparv, idag 58 märkta. Även idag siskor i rörelse, tio grön- och 18 brunsiskor fångades. Sistnämnda förvånar – ovanligt stor rörelse på brunsiskor som vi inte tidigare upplevt. Även idag en stöt svarthättor, 16 stycken, medan många arter tycks vara på sluttampen såsom trädgårdssångare och sävsångare med en vardera märkt.

Bland nämnvärda obsar sex smådoppingar, tre kungsfiskare, en ung svartsnäppa, fyra sträckande mindre korsnäbbar och en hornuggla som sågs kort i gryningen.

Gott slit av Sara, Klas och undertecknad, kortare episod av Henrik J.

Märkta idag:

IdagTotalt
Bergfink11
Blåmes273
Bofink12
Buskskvätta1
Gransångare7259
Grå flugsnappare2
Gråsiska1829
Gräshoppsångare31
Grönfink8
Grönsiska1026
Grönsångare1
Gulsparv7
Gulärla1
Gärdsmyg219
Göktyta1
Hussvala1
Hämpling5
Härmsångare21
Järnsparv58277
Koltrast25
Kungsfiskare2
Kungsfågel33
Kärrsångare480
Ladusvala4
Lövsångare255
Mindre hackspett1
Nattskärra2
Näktergal24
Rosenfink1
Rödhake334
Rödstjärt32
Rörsångare6284
Stare4
Steglits8
Svarthätta16179
Svartvit flugsnappare6
Sädesärla4
Sävsparv972
Sävsångare196
Taigasångare11
Talgoxe267
Taltrast5
Trädgårdssångare164
Trädkrypare3
Trädpiplärka41
Törnskata2
Törnsångare124
Ärtsångare45
SUMMA1412633

Kontroller idag:

IdagTotalt
Blåmes7
Gransångare17
Gräshoppsångare1
Gulsparv1
Gärdsmyg5
Järnsparv111
Koltrast6
Kärrsångare17
Lövsångare1
Näktergal1
Rörsångare20
Svarthätta2
Sävsparv9
Sävsångare3
Talgoxe215
Trädgårdssångare1
Törnsångare7
SUMMA:3124

Kanske i viss mån en förväntad ny art – taigasångaren – mobilfoto: Klas Rosenkvist

Peder Winding

Mera information om …

… ringmärkningen på Dammarna i Hasslarp hittar du på ”ringmärkningssidor”. Där finns aktuell sammanställning över arter, kontroller mm .Du kan också studera de olika åren (1995-2020) lite närmare.