Dimma drog in över området i gryningen och låg kvar en bra bit in på morgonen. I stort sett vindstilla, 15 grader, uppklarnande till helt klart när vi bröt upp.

Något tidigarelagd nätuppsättning för att se om det kunde finnas några gräshoppsångare i området – men icke. I övrigt skapligt med fågel en bra bit in på förmiddagen – när vi vid tolvsnåret kunde summera hade 163 fåglar av 18 arter märkts.

Bra rörelse på “acrossångare”! En sista stöt av kärrsångare (25) var roligt men även skaplig fart på rör- (19 märkta) och sävsångare (6). Det märks att det är höst i antågande med 14 järnsparvar och 15 trädpiplärkor i fångsten, den näktergal som fångades kanske blir säsongens sista?

En grå flugsnappare utgör den första märkta sedan 2016 och två enkelbeckasiner de första för säsongen. De senare ett resultat av att vi drog upp två nät ute i mellersta Fleningedammen, något som ej varit möjligt sedan början av sommaren då kor betat ute i Fleningedammarna. En kärrsångare som vi märkte i söndags (18/8) kontrollerades – då, i söndags var den inte alltför välfettad och vägde 12,3 gram – nu, blott sex dagar senare fullfettad och vikt på 15,8 gram. Häftigt hur de kan lägga på sig fett och gå upp i vikt inför flytten!

Enkelbeckasin foto: Klas Rosenkvist

En kungsfiskare var ordentligt igång i frigolitdammen under morgonen och åtminstone fyra vattenrallar hördes. En roskarl var nere och vände vid Fleningedammarna, men tycktes under eftersök hastigt att dragit vidare – en rätt udda art såhär i inlandet och ingen av oss kan erinra oss ha sett arten här förut. Den ortolansparv som hastigt flög över märkplatsen västerut var annars en klar höjdpunkt – riktigt skoj! Framåt lunchtid allt mer rörelse på rovfåglar och bland annat kunde fyra bivråkar och två havsörnar noteras.

I dagens personalstab Klas, Mats, Henrik J och Peder. Behjälpligt besök av Bengt A.

Märkta idag:

IdagTotalt
Blåmes73
Enkelbeckasin22
Gransångare13200
Grå flugsnappare11
Gräshoppsångare22
Grönfink12
Grönsångare1
Gulsparv6
Gulärla3
Gärdsmyg18
Göktyta1
Hämpling2
Härmsångare114
Järnsparv1443
Koltrast23
Kungsfiskare1
Kärrsångare25455
Lövsångare9170
Näktergal113
Pilfink2
Ringduva1
Rosenfink1
Rödhake2
Rödstjärt28
Rörsångare19274
Skata1
Stare3
Steglits5
Större hackspett1
Svart rödstjärt2
Svarthätta2270
Svartvit flugsnappare5
Sädesärla4
Sävsparv781
Sävsångare657
Talgoxe143
Taltrast3
Trädgårdssångare870
Trädpiplärka1516
Törnskata3
Törnsångare14145
Ärtsångare426
SUMMA1631893

Kontroller idag:

IdagTotalt
Blåmes1
Gransångare6
Gärdsmyg2
Järnsparv13
Koltrast6
Kärrsångare16
Lövsångare5
Näktergal1
Rörsångare124
Sävsparv18
Sävsångare3
Talgoxe5
Trädgårdssångare2
Törnsångare3
SUMMA295

– Peder Winding –