Återigen en gryning med tjock dimma och hög luftfuktighet. Då korna nu släppts för betning runt Fleningedammarna måste vi avstå från att nyttja de två nätplatserna i vass- och kaveldunsområdet som tidigare gett en del fågel.

Till en början relativt låg aktivitet men allt eftersom det torkade upp i vegetationen blev det bättre fart på fåglarna. Dagens resultat stannade på 128 nymärkningar fördelade på 20 olika arter. I fångsten nytt säsongsbästa för kärrsångare med 50 märkta, bland dessa några rejält feta gamla fåglar som nu alltså blivit redo lämna området och landet!

En ung ringduva fångades och märktes vilket var den totalt fjärde märkta genom alla år. Säsongens första törnskata, en gammal hanne med rejäl kraft i näbben, märktes också liksom sommarens första unga härmsångare och gräshoppsångare nr 11 och 12.

Listan över egenkontroller fylldes på med sju, bl a en rörsångare märkt som gammal fågel i juli -14 och som vi sedan dess kontrollerat varje sommar. En 5-årig koltrasthanne kontrollerades också men den har vi endast fångat och läst av en gång sedan märktillfället.

Även denna morgon var pilgrimsfalken på plats liksom den ivrigt revirhävdande gräshoppsångaren. Två vattenrallar hördes och i dammarna låg en gråhakedopping med en liten pulli vilket är ovanligt sent.

Märkta idag:

IdagTotalt
Blåmes265
Gransångare989
Gräshoppsångare212
Grönfink2
Gulsparv3
Gulärla3
Gärdsmyg12
Hämpling2
Härmsångare11
Järnsparv114
Koltrast313
Kungsfiskare1
Kärrsångare50158
Lövsångare1151
Näktergal8
Ringduva11
Rödstjärt413
Rörsångare1284
Skata1
Stare3
Större hackspett1
Svarthätta421
Sädesärla3
Sävsparv752
Sävsångare932
Talgoxe326
Taltrast1
Trädgårdssångare115
Törnskata11
Törnsångare565
Ärtsångare13
SUMMA128746

Kontroller idag:

IdagTotalt
Blåmes1
Gransångare4
Gärdsmyg2
Järnsparv12
Koltrast15
Kärrsångare11
Lövsångare15
Näktergal1
Rörsångare121
Sävsparv213
Sävsångare13
Talgoxe3
Trädgårdssångare2
Törnsångare2
SUMMA775

– Henrik Johansson –