Trots hettan igår kväll lite mer höstkänsla vid nätuppsättning klockan fem på morgonen, blott 13 grader och rödhakeknäpp. Även idag drog en morgondimma in och det blev snabbt fuktigt i gräset och näten. Vid åtta-nio uppklarnande, snabbt torrt och snart väldigt varmt. När vi lämnade området, vilket blev först framåt två var det riktigt varmt – 28 grader.

Lite omvända förhållanden i fågelaktiviteten, dålig fart på morgonen och först framåt halv nio märktes större rörelser. Även vid nätnedtagning efter tolv gott om fågel i rörelse. Totalt kunde vi summera 114 nymärkningar av 23 arter, av vilka trädpiplärka dominerade med 28 märkta (tangering av dagsrekordet), lövsångare 16 ex och rörsångare 14 ex.

Några verkligt roliga märkarter fångades under morgonen – en ung drillsnäppa, blott den tredje för verksamheten, två göktytor samt en kungsfiskare. Kungsfiskaren fångades i ett nät tillsammans med ytterligare en kungsfiskare som visade sig vara den individ som vi märkte 9 juli. Vi har sett och hört kungsfiskare de flesta tillfällen på det senaste, kul att idag konstatera att det är flera olika individer men inte minst att den ena fågeln hänger kvar i området sedan början av juli.

Det hjälper kanske att se avslappnad ut. Göktyta – foto: Klas Rosenkvist

Övrigt nämnvärt i fångsten säsongens andra grå flugsnappare samt två gulsparvar. Nätgångarna i Bergsdammen blir allt längre och den norra gången förstärktes idag med ytterligare ett 9 meters-nät, vilket under dagen gav fint resultat.

Sent på dagen passerade ett 15-tal exkursionsdeltagare från Malmöornitologerna som fick lyxen att bli förevisade såväl kungsfiskare och göktyta liksom några vanligare arter. Mycket uppskattat! Besök även av Ronny S.

Klent bland obsarna idag – men en forsärla kan vara värd att nämnas. Klas, Emma, Henrik J tackas för gott slit idag!

Ringmärkta idag:

IdagTotalt
Blåmes73
Drillsnäppa11
Enkelbeckasin2
Gransångare3203
Grå flugsnappare12
Gräshoppsångare22
Grönfink113
Grönsångare1
Gulsparv28
Gulärla3
Gärdsmyg19
Göktyta23
Hämpling2
Härmsångare216
Järnsparv346
Koltrast23
Kungsfiskare12
Kärrsångare2457
Lövsångare16186
Näktergal13
Pilfink24
Ringduva1
Rosenfink1
Rödhake2
Rödstjärt28
Rörsångare14288
Skata1
Stare3
Steglits27
Större hackspett1
Svart rödstjärt2
Svarthätta777
Svartvit flugsnappare5
Sädesärla15
Sävsparv384
Sävsångare562
Talgoxe43
Taltrast3
Trädgårdssångare878
Trädpiplärka2844
Törnskata3
Törnsångare7152
Ärtsångare228
SUMMA1142007

Kontroller idag:

IdagTotalt
Blåmes1
Gransångare6
Gärdsmyg2
Järnsparv3
Koltrast6
Kärrsångare16
Lövsångare5
Näktergal1
Rörsångare24
Sävsparv18
Sävsångare3
Talgoxe5
Trädgårdssångare2
Törnsångare14
SUMMA196

– Peder Winding –