Säsongens första törnskata, en gammal hona – foto: Klas Rosenkvist

Nytt försök så här mitt i ”kärrsångartider”. Lägre bemanning än senast och för att vara på den säkra sidan valdes att begränsa antalet nät till endast ”Långa rundan”. Vädermässigt nästan lite för stabilt – under morgonen stilla, ganska fuktigt och soligt. Efterhand tilltagande vind från syd. 11-20 grader.  

”Ringmärkningsbordet” – foto: Viktoria och Knut Johansson

Tydligt sämre fart och klart färre fåglar i rörelse än i torsdags. När nätens lagts ihop och allting summerats uppgick dagens resultat till 75 märkta fördelade på 16 olika arter. Dagens talrikaste art blev inte oväntat kärrsångare med 30 märkta, därav flera gamla fåglar som verkade redo för avfärd söderut. I fångsten även idag en ung trädkrypare, verksamhetens femte, samt säsongens första törnskata, en gammal hona.

Normalvikten för en kärrsångare som ej lagt på sig fett är omkring 12 gram. En annan av kärrsångarna var märkt som ungfågel i juli -17 och fångad/avläst även sommaren -18.  

Besökte märkplatsen gjorde Johan Hammar med sonen Olle 12 år. Johan som startade ringmärkningsverksamheten i Hasslarp i mitten av 1990-talet – foto: Henrik Johansson

Vad som hände på Dammarna i mitten av 1990-taler – då Johan startade upp verksamheten – hittar du i vårt digitala arkiv. Läs mera här!

En sällsynt besökare, brun björnspinnare, en art som inte setts på lokalen senaste 15 åren – foto: Henrik Johansson

Klas, Mårten och Sara pålitliga medhjälpare under morgon och förmiddag.

Märkta idag:

IdagTotalt
Blåmes36
Gransångare481
Gräshoppsångare219
Grönfink3
Gulsparv4
Gulärla1
Gärdsmyg2
Göktyta1
Hussvala1
Hämpling3
Härmsångare11
Järnsparv120
Koltrast116
Kungsfiskare1
Kärrsångare30206
Lövsångare752
Näktergal14
Rödstjärt14
Rörsångare1176
Stare3
Steglits2
Svarthätta328
Svartvit flugsnappare1
Sädesärla3
Sävsparv324
Sävsångare545
Talgoxe48
Trädgårdssångare17
Trädkrypare12
Törnskata11
Törnsångare246
Ärtsångare212
SUMMA75773

Kontroller idag:

IdagTotalt
Blåmes5
Gransångare10
Gräshoppsångare1
Gulsparv1
Gärdsmyg4
Järnsparv28
Koltrast6
Kärrsångare415
Lövsångare1
Näktergal1
Rörsångare17
Svarthätta2
Sävsparv6
Sävsångare3
Talgoxe19
Trädgårdssångare1
Törnsångare7
SUMMA797

Henrik Johansson

Mera information om …

… ringmärkningen på Dammarna i Hasslarp hittar du på ”ringmärkningssidor”. Där finns aktuell sammanställning över arter, kontroller mm .Du kan också studera de olika åren (1995-2020) lite närmare.