Säsongens första törnskata, en gammal hona – foto: Klas Rosenkvist

Nytt försök så här mitt i ”kärrsångartider”. Lägre bemanning än senast och för att vara på den säkra sidan valdes att begränsa antalet nät till endast ”Långa rundan”. Vädermässigt nästan lite för stabilt – under morgonen stilla, ganska fuktigt och soligt. Efterhand tilltagande vind från syd. 11-20 grader.  

”Ringmärkningsbordet” – foto: Viktoria och Knut Johansson

Tydligt sämre fart och klart färre fåglar i rörelse än i torsdags. När nätens lagts ihop och allting summerats uppgick dagens resultat till 75 märkta fördelade på 16 olika arter. Dagens talrikaste art blev inte oväntat kärrsångare med 30 märkta, därav flera gamla fåglar som verkade redo för avfärd söderut. I fångsten även idag en ung trädkrypare, verksamhetens femte, samt säsongens första törnskata, en gammal hona.

Normalvikten för en kärrsångare som ej lagt på sig fett är omkring 12 gram. En annan av kärrsångarna var märkt som ungfågel i juli -17 och fångad/avläst även sommaren -18.  

Besökte märkplatsen gjorde Johan Hammar med sonen Olle 12 år. Johan som startade ringmärkningsverksamheten i Hasslarp i mitten av 90-talet – foto: Henrik Johansson

Vad som hände på Dammarna i mitten av 1990-taler – då Johan startade upp verksamheten – hittar du i vårt digitala arkiv. Läs mera här!

Ytterligare besökare under morgonen var Viktoria och Knut Johansson som också bidraget med några bilder (se ovan), vilket vi tackar för!

En sällsynt besökare, brun björnspinnare, en art som inte setts på lokalen senaste 15 åren – foto: Henrik Johansson

Klas, Mårten och Sara pålitliga medhjälpare under morgon och förmiddag.

Märkta idag:

Kontroller idag:

Henrik Johansson

Mera information om …

… ringmärkningen på Dammarna i Hasslarp hittar du på ”ringmärkningssidor”. Där finns aktuell sammanställning över arter, kontroller mm .Du kan också studera de olika åren (1995-2020) lite närmare.