Klar och fin gryning med skön temp vid nätuppsättning. Allt eftersom ökande värme och blåst från öster. Henrik J, Micke J, Klas, Moa P, Mårten och undertecknad möter upp vid 04:15. Test av ny nätgata i vassrugge på det platta partiet bortom “frigolitdammen” – en aldrig utnyttjad plats.

Bra fart direkt på morgonen – framförallt i form av kärrsångare som gick till ordentligt med 51 märkta, de adulta toppar nu och är inte kvar länge till… Vid tiotiden var aktiviteten på fåglar helt avstannad, näten drogs ihop och vi kunde summera 157 fåglar av 20 arter.

Lövsångare tycks ha en bra häckningssäsong, vi fångar ovanligt många redan nu och dagens 23 ex var säsongens hittills bästa dagssumma. Även gransångare och rörsångare med 20 ex vardera är bra summor.

Det fortsätter trilla in gräshoppsångare, fyra unga idag, vilket förstås glädjer liksom den steglits som blev välkommet tillskott för säsongen.

Bland obsarna märks en kungsfiskare som drog förbi i gryningen, gräshoppsångaren som sjunger på långt inpå dagen samt en subadult havsörn som drog förbi i söder. En vattenrall grymtade till i guldfiskdammen och en lärkfalk drog hastigt över.

Mindre skoj var den odör som låg över parkeringen – orsakat av de tiotalet torskhuvuden som låg dumpade i dungen, vem slänger ut fiskrens där och varför?

Märkta idag:

IdagTotalt
Blåmes267
Gransångare20109
Gräshoppsångare416
Grönfink35
Gulsparv3
Gulärla3
Gärdsmyg24
Hämpling2
Härmsångare23
Järnsparv14
Koltrast13
Kungsfiskare1
Kärrsångare51209
Lövsångare2374
Näktergal19
Ringduva1
Rödstjärt114
Rörsångare20104
Skata1
Stare3
Steglits11
Större hackspett1
Svarthätta627
Sädesärla3
Sävsparv153
Sävsångare234
Talgoxe733
Taltrast12
Trädgårdssångare419
Törnskata1
Törnsångare267
Ärtsångare47
SUMMA157903

Kontroller idag:

IdagTotalt
Blåmes1
Gransångare15
Gärdsmyg2
Järnsparv2
Koltrast5
Kärrsångare11
Lövsångare5
Näktergal1
Rörsångare122
Sävsparv114
Sävsångare3
Talgoxe14
Trädgårdssångare2
Törnsångare2
SUMMA479

– Peder Winding –