Under ett par kvällstimmar förevisades ringmärkning för allmänheten i samband med kommunens och Studiefrämjandets naturguidning vid Hasslarps dammar.

Nio nät sattes upp i den numera uttorkade och snabbt igenväxande f.d. Bergsdammen. Totalt under kvällen fångades och märktes 44 fåglar fördelade på 12 olika arter. I fångsten utmärkte sig framförallt två unga buskskvättor, vilket var ny märkart för säsongen

En stenfalk visade sig som hastigast och i dammarna rastade några snatteränder, smådoppingar och enkelbeckasiner samt en fiskgjuse. Strax innan skymningen kom en flock med minst 100 gulärlor förbiflygande.

Tack Moa och Klas som med jämna mellanrum försåg oss andra med visningsobjekt.

– Henrik Johansson –