Trots brist på personal för morgonen gjorde undertecknad ett försök med reducerat antal nät – endast 8 mot gårdagens 25, vilket är nuvarande maxantal vid full bemanning. Klar morgon – ökande molntäcke och vid tio helt mulet, vind från ost till en början svag men snart ganska kraftigt ökande.

Inga ordentliga stötar av fågel under morgonen, väldigt måttlig aktivitet – lugnt även för en ensam märkare. Totalt märktes 43 fåglar av 15 arter, därtill tre gamla kontroller. Dominerade gjorde som brukligt kärrsångare med 16 märkta – däribland två adulta över 15 gram, riktigt vältankade för flytten söderut.

Om kvantitet i antal nymärkningar saknades så fanns såväl artmångfald och skaplig kvalitet, åtminstone utifrån antal fångade fåglar… En ung rosenfink, blott den fjärde för verksamheten och en ung grönsångare, nummer sju märkt i Hasslarp och den första sedan 2012 var båda riktigt skoj fångster!

En sävsparv märkt 2014 som 1k kontrollerades, nu fem år gammal, liksom en kärrsångare märkt 2016 som 2k+, minst fyra år gammal.

En kungsfiskare pilade snabbt österut över Frigolitdammen, gräshoppsångaren sjunger ännu intensivt hela morgnarna och förmiddagarna.

Märkta idag:

IdagTotalt
Blåmes67
Gransångare4113
Gräshoppsångare16
Grönfink16
Grönsångare11
Gulsparv3
Gulärla3
Gärdsmyg4
Hämpling2
Härmsångare3
Järnsparv115
Koltrast13
Kungsfiskare1
Kärrsångare16225
Lövsångare983
Näktergal110
Ringduva1
Rosenfink11
Rödstjärt14
Rörsångare2106
Skata1
Stare3
Steglits1
Större hackspett1
Svarthätta128
Sädesärla3
Sävsparv154
Sävsångare135
Talgoxe134
Taltrast2
Trastsångare0
Trädgårdssångare221
Törnskata1
Törnsångare168
Ärtsångare7
SUMMA43946

Kontroller idag:

IdagTotalt
Blåmes1
Gransångare5
Gärdsmyg2
Järnsparv2
Koltrast5
Kärrsångare213
Lövsångare5
Näktergal1
Rörsångare22
Sävsparv115
Sävsångare3
Talgoxe4
Trädgårdssångare2
Törnsångare2
SUMMA382

– Peder Winding –