Samling vid 04 och Micke J, Emma, Klas och undertecknad på plats

18 grader, halvklart och svag vind till en början, framåt dagen mulnade det på, tempen gick upp till 21-22 och vinden ökade på från sydväst. Antalet nät reducerade till att enbart omfatta ”långa rundan”. 

Skapligt med fågel men långt ifrån samma fart som under premiären. När näten drogs ihop efter klockan elva kunde vi summera 72 nymärkningar av 18 arter. Därtill 16 kontroller från tidigare år.

Några arter (se bildspel nedan – foto: Peder Winding) som gäckade oss under premiären gick denna morgon i nät – rödstjärt (i form av en ungfågel och en gammal hona), steglits (en gammal fågel) och gulsparv (en ungfågel). 

Fortsatt gott om gransångare, där många utgörs av ungfåglar. Även bland andra arter ökar nu helt förväntat andelen ungfåglar, inom några veckor får vi en bra bild över hur häcksäsongen ter sig.

Märkta idag:

Kontroller idag:

En del vadare i dammarna – svartsnäppa 3, grönbena 11, skogssnäppa 4, gluttsnäppa 1 och brushane 1. Tidigt på morgonen drog en adult havsörn snabbt förbi, framåt lunch en bivråk på rätt låg höjd över dammarna söderut. Bortanför fåglar kan en poppelglasvinge uppe på ”platten” vara värd att omskriva, en dagaktiv nattfjäril som är fascinerande lik en bålgeting, så kallat mimikry.

Besök av Hanna och snart 1,5-åriga Hedda som fascinerat fick se många arter på närhåll.

Peder Winding

Mera information om …

… ringmärkningen på Dammarna i Hasslarp hittar du på ”ringmärkningssidor”. Där finns aktuell sammanställning över arter, kontroller mm .Du kan också studera de olika åren (1995-2020) lite närmare