Delar av dagens funktionärsstyrka. Det ser ut att vara “lite” kyligt! Henrik, Peder och Sara på bild – foto: Klas Rosenkvist

Ostadigt väder har präglat juli månad och denna vecka inte något undantag – men värt att pröva märkning trots allt. Redan i gryningen ordentligt blåsigt från sydväst, något som påverkade vilka nät som sattes upp – på långa rundan låg fokus på Bergsdammen medan hela lilla rundan sattes upp.

Inte helt förvånande gott om fågel i flera av de nät som låg bäst i lä från vinden – blåst har ofta inte någon negativ påverkan på fågelaktiviteten, men så gäller det att få upp nät som inte står i vinden… Näten halades samtidigt som en kort skur drog in vid halv tio och vi kunde summera 99 nymärkningar av 16 arter. Fortsatt gott om kärrsångare och 38 försågs med ring under morgonen. Flertalet av de adulta “vältankade” och snart på flytt härifrån. En ung kärrsångare stack ut i vikt och vägde in på 16,9 gram, inte många vi fångat som kommer upp i den klassen.

Denna unga näktergal märktes i början av juli och hade nu vuxit till sig samt ruggat färdigt inför förestående flytt – foto: Henrik Johansson

Nämnvärt i fångsten annars en gammal hona törnskata, 15 gransångare, en gräshoppsångare och en gulsparv.

Törnskata, hona, 2 år eller äldre (2+) – foto: Peder Winding

En smula fascinerande hur stor omsättning det är på fågel i området – ett mått på detta är de sju kontrollerna under morgonen. Dessa förde antalet kontroller i år över hundrastrecket.

Bland kontrollerna en hanne sävsparv märkt som 1k i juli 2015, kontrollerad av oss juli 2017 samt en hona sävsparv märkt som 2k+ juni 2018, kontrollerad 2019 – foto: Peder Winding

I fält rätt skralt – en pilgrimsfalk drog runt medan en av gästande skådare utlarmad vassångare längs Hasslarpsån tyvärr visade sig vara en gräshoppsångare. Bra slit av Klas, Sara, Micke J, Henrik och undertecknad. 

Vi har nog aldrig upplevt så svala och ruggiga julimorgnar som i år. Lager på lager på lager för att hålla värmen.
Peder, Klas och Sara sittandes, Micke stående – foto: Henrik Johansson

Märkta idag:

IdagTotalt
Blåmes339
Gransångare1596
Gräshoppsångare120
Grönfink3
Gulsparv15
Gulärla1
Gärdsmyg13
Göktyta1
Hussvala1
Hämpling3
Härmsångare112
Järnsparv20
Koltrast16
Kungsfiskare1
Kärrsångare38244
Lövsångare759
Näktergal115
Rödstjärt15
Rörsångare884
Stare3
Steglits2
Svarthätta533
Svartvit flugsnappare1
Sädesärla3
Sävsparv327
Sävsångare45
Talgoxe654
Trädgårdssångare29
Trädkrypare2
Törnskata12
Törnsångare450
Ärtsångare113
SUMMA99872

Kontroller idag:

IdagTotalt
Blåmes5
Gransångare313
Gräshoppsångare1
Gulsparv1
Gärdsmyg4
Järnsparv8
Koltrast6
Kärrsångare15
Lövsångare1
Näktergal1
Rörsångare118
Svarthätta2
Sävsparv28
Sävsångare3
Talgoxe110
Trädgårdssångare1
Törnsångare7
SUMMA7104

Peder Winding

Mera information om …

… ringmärkningen på Dammarna i Hasslarp hittar du på ”ringmärkningssidor”. Där finns aktuell sammanställning över arter, kontroller mm .Du kan också studera de olika åren (1995-2020) lite närmare.