En av våra nätgator, foto: Peder Winding

Vid 04:15 samlades Klas, Moa P, Henrik J och Mårten för nätuppsättning. Någon timme senare anslöt Martin Alexandersson. En klar fin, nästan helt stilla morgon – framåt dagen allt mer blåst från nordsektorn.

Direkt på morgonen riktigt gott om fågel – rejäla stötar med acros, inne i augusti så nu ökar rörsångare på rejält! När näten hade halats vid halv tolv-tiden hade 214 fåglar av 25 arter märkts, därtill fem äldre kontroller. En majoritet av fåglarna acros: kärr- (59 ex), rör- (42) samt sävsångare (6). Bra antal även på gran- och lövsångare med 23 respektive 17 märkta liksom nytt säsongsbästa på svarthätta (10) och rödstjärt (6).

God artblandning med 25 arter och däri två guldkorn – en ung svart rödstjärt, blott den femte för verksamheten samt en adult göktyta, verksamhetens tionde av arten. Läckra fåglar! Gladde gjorde även de nya säsongsarterna i form av två svartvita flugsnappare och en pilfink.

Bland morgonens obsar märktes en snyggt ”krispig” ung pilgrimsfalk som jagade gluttsnäppa på närhåll i Fleningedammarna, fortfarande två sjungande gräshoppsångare samt förvånande nog en ung domherre som kort sågs i salixbuskage bortom Bergsdam-men.

Besök av Bengt Andersson, Leif och Helena Klinteroth.

Märkta idag:

IdagTotalt
Blåmes168
Gransångare23136
Gräshoppsångare218
Grönfink17
Grönsångare1
Gulsparv36
Gulärla3
Gärdsmyg4
Göktyta11
Hämpling2
Härmsångare36
Järnsparv419
Koltrast720
Kungsfiskare1
Kärrsångare59284
Lövsångare17100
Näktergal111
Pilfink11
Ringduva1
Rosenfink1
Rödstjärt620
Rörsångare42148
Skata1
Stare3
Steglits1
Större hackspett1
Svart rödstjärt11
Svarthätta1038
Svartvit flugsnappare22
Sädesärla14
Sävsparv559
Sävsångare641
Talgoxe34
Taltrast13
Trädgårdssångare324
Törnskata1
Törnsångare1381
Ärtsångare18
SUMMA2141160

Kontroller idag:

IdagTotalt
Blåmes1
Gransångare5
Gärdsmyg2
Järnsparv2
Koltrast5
Kärrsångare215
Lövsångare5
Näktergal1
Rörsångare22
Sävsparv116
Sävsångare3
Talgoxe15
Trädgårdssångare2
Törnsångare13
SUMMA587

– Peder Winding –