En av våra nätgator, foto: Peder Winding

Vid 04:15 samlades Klas, Moa P, Henrik J och Mårten för nätuppsättning. Någon timme senare anslöt Martin Alexandersson. En klar fin, nästan helt stilla morgon – framåt dagen allt mer blåst från nordsektorn.

Direkt på morgonen riktigt gott om fågel – rejäla stötar med acros, inne i augusti så nu ökar rörsångare på rejält! När näten hade halats vid halv tolv-tiden hade 214 fåglar av 25 arter märkts, därtill fem äldre kontroller. En majoritet av fåglarna acros: kärr- (59 ex), rör- (42) samt sävsångare (6). Bra antal även på gran- och lövsångare med 23 respektive 17 märkta liksom nytt säsongsbästa på svarthätta (10) och rödstjärt (6).

God artblandning med 25 arter och däri två guldkorn – en ung svart rödstjärt, blott den femte för verksamheten samt en adult göktyta, verksamhetens tionde av arten. Läckra fåglar! Gladde gjorde även de nya säsongsarterna i form av två svartvita flugsnappare och en pilfink.

Bland morgonens obsar märktes en snyggt ”krispig” ung pilgrimsfalk som jagade gluttsnäppa på närhåll i Fleningedammarna, fortfarande två sjungande gräshoppsångare samt förvånande nog en ung domherre som kort sågs i salixbuskage bortom Bergsdam-men.

Besök av Bengt Andersson, Leif och Helena Klinteroth.

– Peder Winding –