Sockerbruket och dammarna, nu i höstskrud (foto: Peder Winding)

Milt, 7 grader varmt och en svag sydlig bris mötte undertecknad och Klas i gryningen. Heltäckande molntäcke under hela morgonen, ökande vind och temp vid tolvsnåret uppe i 12 grader.

En hel del rödhakeknäppanden och gärdsmygssmatter i området men ingen större fart i näten. Det märks att vi nu gått in i november, riktig senhöstkänsla.

Rödhake. gammal fågel (2+), foto: Peder Winding

Totalt under morgonen 40 nymärkningar av 8 arter. Därtill 5 gamla kontroller av 3 arter.

Bäst i fångsten utgjorde sex skäggmesar – fyra nymärkningar men framförallt två kontroller. Kontrollerna var våra egna från förra året då vi 21 oktober märkte verksamhetens sju första skäggmesar. Att två av dessa återvänder i år och därtill blir fångade av oss är himla skoj! Svårt att låta bli att undra var de kommer någonstans ifrån, var de häckar.

Fortsatt gott om gärdsmyg – elva stycken idag, däribland en kul individ med helvit handpenna och handtäckare. Lite förvånande en knapp handfull gärdsmygar och rödhakar kvar sedan det senaste märktillfället för två veckor sedan – där vissa individer hade tappat rätt mycket i vikt. Fåglar som istället för att sträcka stannat kvar i området på grund av mildvädret?

En ung och gammal pilgrimsfalk jagade högljutt varandra över dammarna, en kungsfiskare pilade över Fleningedammarna och tre mindre korsnäbbar sträckte över.

Tappra novembermärkare denna morgon Klas och Peder. Besök av Alvin, fem år med sin pappa och farfar.

Märkta idag:

IdagTotalt för säsong 2019
Blåmes8113
Bofink1
Buskskvätta4
Drillsnäppa1
Enkelbeckasin8
Gransångare302
Grå flugsnappare2
Gräshoppsångare22
Grönfink30
Grönsångare1
Gulsparv19
Gulärla3
Gärdsmyg1145
Göktyta3
Hämpling6
Härmsångare16
Järnsparv4273
Koltrast126
Kungsfiskare2
Kungsfågel11
Kärrsångare471
Lövsångare208
Näktergal13
Pilfink5
Ringduva1
Rosenfink1
Rödhake855
Rödstjärt32
Rörsångare348
Skata1
Skäggmes44
Småfläckig sumphöna0
Sparvhök0
Stare3
Steglits9
Större hackspett1
Svart rödstjärt2
Svarthätta119
Svartvit flugsnappare5
Sädesärla5
Sävsparv115
Sävsångare69
Talgoxe367
Taltrast15
Trädgårdssångare85
Trädpiplärka60
Törnskata3
Törnsångare167
Ängspiplärka1
Ärtsångare33
SUMMA402777

Kontroller idag:

IdagTotalt för 2019
Blåmes24
Gransångare7
Gärdsmyg2
Järnsparv7
Koltrast17
Kärrsångare16
Lövsångare5
Näktergal1
Rörsångare24
Skäggmes22
Sävsparv21
Sävsångare3
Talgoxe8
Trädgårdssångare2
Törnsångare4
SUMMA5113

Peder Winding-