Gulsparv (2k+) hane – foto: Peder Winding

Tyvärr fick vi inte till några märktillfällen under vardagarna när väderförutsättningarna var desto bättre – denna morgon hade inte alltför goda utsikter. Frisk, tidvis hård vind är långt ifrån optimalt för god fångst, men i sydostan ligger flera nät på “lilla” rundan samt uppe i Bergsdammen i hyfsad lä. Sträckrörelserna under natten säkerligen påverkade negativt av blåst liksom dämpad aktivitet under morgonen.

I området fortsatt gott om fågel – men stor skillnad från förra veckan. När vi vid tolvtiden drog ihop näten hade 135 fåglar av 15 arter märkts samt tre äldre kontroller noterats.

Järnsparv dominerande art (37 märkta), gott om rödhake (18), taltrast (16) och kungsfågel (11). Sistnämnda två utgör nya dagsbästa – inga imponerande antal i sig, mycket handlar om att säsongen i många år avslutats i september när de aktuella arterna inte rör sig i någon större utsträckning.

Ängspiplärka (1k), en art som vi bara fångat ett fåtal ex av genom åren – foto: Peder Winding

På sista nätrundan hängde en ung ängspiplärka – verksamhetens blott sjätte! I övrigt inte mycket som sticker ut i märkprotokollet – allt färre långflyttare och exempelvis ökande antal av nordliga gransångare. Väl värt att nämna att vi kontrollerade den mindre hackspett som märktes 16 september samt en talgoxe märkt i juli 2015.

En av dagens kontroller, talgoxe (2k+) hane – foto: Peder Winding

Bland fältobsarna två kungsfiskare, en pilgrimsfalk, framåt lunchtid ett femtiotal ormvråkar, tiotalet glador, 33 sparvhökar och 375 tranor på sträck.

Bra slit av Klas, Emma K, Sara, Peder och gästande Sofie och Henrik.

Märkta idag:

IdagTotalt
Bergfink1
Blåmes1093
Bofink2
Buskskvätta1
Gransångare10276
Grå flugsnappare2
Gråsiska451
Gräshoppsångare32
Grönfink9
Grönsiska671
Grönsångare1
Gulsparv29
Gulärla1
Gärdsmyg325
Göktyta1
Hussvala1
Hämpling5
Härmsångare21
Järnsparv37408
Koltrast126
Kungsfiskare2
Kungsfågel1117
Kärrsångare480
Ladusvala4
Lövsångare255
Mindre hackspett1
Nattskärra2
Näktergal24
Rosenfink1
Rödhake1862
Rödstjärt32
Rörsångare286
Stare4
Svarthätta4185
Svartvit flugsnappare6
Sädesärla4
Sävsparv5128
Sävsångare97
Taigasångare1
Talgoxe776
Taltrast1621
Trädgårdssångare64
Trädkrypare3
Trädpiplärka43
Törnskata2
Törnsångare124
Ängspiplärka11
Ärtsångare45
SUMMA:1353015

Kontroller idag:

IdagTotalt
Blåmes110
Gransångare18
Gräshoppsångare1
Gulsparv12
Gärdsmyg5
Järnsparv11
Koltrast6
Kärrsångare17
Lövsångare1
Näktergal1
Rörsångare20
Svarthätta3
Sävsparv9
Sävsångare3
Talgoxe116
Trädgårdssångare1
Törnsångare7
SUMMA:3131

Peder Winding

Mera information om …

… ringmärkningen på Dammarna i Hasslarp hittar du på ”ringmärkningssidor”. Där finns aktuell sammanställning över arter, kontroller mm .Du kan också studera de olika åren (1995-2020) lite närmare.