Dagens trevligaste art i näten togs redan i gryningen då säsongens andra nattskärra fångades och märktes. För övrigt helt och hållet Klas förtjänst då han körde ut en timme tidigare än oss andra just med siktet inställt på nattskärrefångst.

En småruggig augustimorgon med endast 10 grader vid nätuppsättning kl 05.00. Kallt om händerna vid hantering av fuktiga stolpar. Hösten är här! Två lättare regnskurar passerade under morgonen men inte värre än att näten kunde förbli uppsatta.  

Totalt under morgonen och förmiddagen ringmärktes sammanlagt 160 fåglar fördelade på 20 olika arter. Jämfört med de senaste augustimorgnarna lite sämre fart och det är nu allt mer tydligt att flera arter håller på att ”ta slut”, exempelvis kärrsångare, härmsångare och trädgårdssångare.  

Dagens talrikaste art blev likt föregående helg lövsångare med 27 märkta. En art som däremot verkar haft en riktigt dålig säsong är sävsparv med totalt endast 35 märkta så här långt in på säsongen. Klart lägre antal än de senaste åren.  

En gammal gräshoppsångare som märktes vid premiären 21 juni kontrollerades för tredje gången sedan märktillfället. Anmärkningsvärt att den fortfarande dröjer sig kvar i området.  

Bland övriga observationer bör nämnas ett imponerade sträck av bivråk som passerade över byn vid lunchtid. Under en dryg timme räknades drygt 300 ex! Nämnas kan även en rastande göktyta och en hornuggla som i gryningen stöttes från dagkvist.  

Mats och Sara i plockningstagen – foto: Klas Rosenkvist

Dagens laguppställning bestod av Sara, Mats, Mårten, Klas och undertecknad.

Ringmärkta idag:

IdagTotalt
Blåmes252
Bofink11
Gransångare9221
Grå flugsnappare2
Gräshoppsångare30
Grönfink38
Grönsångare1
Gulsparv7
Gulärla1
Gärdsmyg216
Göktyta1
Hussvala1
Hämpling4
Härmsångare21
Järnsparv2370
Koltrast24
Kungsfiskare2
Kärrsångare12464
Ladusvala11
Lövsångare27246
Nattskärra12
Näktergal23
Rosenfink1
Rödhake510
Rödstjärt226
Rörsångare17241
Stare4
Steglits4
Svarthätta1795
Svartvit flugsnappare5
Sädesärla4
Sävsparv338
Sävsångare487
Talgoxe62
Taltrast5
Trädgårdssångare357
Trädkrypare3
Trädpiplärka1133
Törnskata2
Törnsångare10113
Ärtsångare744
SUMMA1602032

Kontroller idag:

IdagTotalt
Blåmes16
Gransångare16
Gräshoppsångare1
Gulsparv1
Gärdsmyg4
Järnsparv8
Koltrast6
Kärrsångare17
Lövsångare1
Näktergal1
Rörsångare19
Svarthätta2
Sävsparv9
Sävsångare3
Talgoxe112
Trädgårdssångare1
Törnsångare7
SUMMA2114

Henrik Johansson

Mera information om …

… ringmärkningen på Dammarna i Hasslarp hittar du på ”ringmärkningssidor”. Där finns aktuell sammanställning över arter, kontroller mm .Du kan också studera de olika åren (1995-2020) lite närmare.