Den goda fågeltillgången under lördagen var en stor anledning till att göra ett nytt försök under söndagen. Fantastiskt med så stor art- och individrikedom runt dammarna. Augustimärkning när den är som bäst!

Återigen en lugn, klar och ganska fuktig morgon, några grader kyligare än lördagen och under förmiddagen tilltagande vind från sydväst.

Med start i gryningen ansvarade Klas, Peder och Micke för att 16 nät sattes upp längs långa rundan. Med andra ord nyttjades inte vår fulla nätkapacitet (25 nät). Detta till trots blev det en fullt godkänd märkmorgon med totalt 126 nymärkningar fördelade på 15 olika arter.

Fortsatt strålande gott om kärrsångare, såväl gamla fåglar som vuxna ungfåglar men även små knappt flygfärdiga ungar. Häckningssäsongen är således ännu inte över vilket naturligtvis är trevligt. Fortfarande hör vi revirhävdande gransångare, rörsångare och gräshoppsångare

Inga direkta överraskningar i fångsten men ytterligare tre gräshoppsångare gladde, en gammal fågel och två ungfåglar vilket innebär att vi nu passerat 20 märkta. Arten har ett bra år runt dammarna även denna säsong.

Listan över äldre egenkontroller fylldes på med tre, en kärrsångare och två sävsparvar. En av sävsparvarna, troligen en hona, märktes som ungfågel i slutet av juli 2015. En fågel vi under årens lopp ej lyckats återfånga förrän idag!

Besökte märkplatsen gjorde Kalle Nilsson.

Märkta idag:

IdagTotalt
Blåmes169
Gransångare7143
Gräshoppsångare321
Grönfink29
Grönsångare1
Gulsparv6
Gulärla3
Gärdsmyg4
Göktyta1
Hämpling2
Härmsångare6
Järnsparv221
Koltrast20
Kungsfiskare1
Kärrsångare48332
Lövsångare9109
Näktergal11
Pilfink1
Ringduva1
Rosenfink1
Rödstjärt222
Rörsångare21169
Skata1
Stare3
Steglits1
Större hackspett1
Svart rödstjärt1
Svarthätta139
Svartvit flugsnappare2
Sädesärla4
Sävsparv766
Sävsångare445
Talgoxe34
Taltrast3
Trädgårdssångare731
Törnskata1
Törnsångare990
Ärtsångare311
SUMMA1261286

Kontroller idag:

IdagTotalt
Blåmes1
Gransångare5
Gärdsmyg2
Järnsparv2
Koltrast5
Kärrsångare116
Lövsångare5
Näktergal1
Rörsångare22
Skäggmes0
Sävsparv218
Sävsångare3
Talgoxe5
Trädgårdssångare2
Törnsångare3
SUMMA390

– Henrik Johansson –