Överraskande idag var att en ung näktergal, vilket är ovanligt i september – foto: Peder Winding

Egentligen lite väl halvskakiga förutsättningar för en rofylld och avslappnad märkmorgon. Under hela passet en måttlig till frisk vind från sydväst och stundtals oroväckande mörka moln omkring oss. Men vetskapen om att det finns fågel att fånga medförde att vi trots allt gjorde ett försök. Turen var på vår sida då de värsta regnområdena passerade strax söder respektive norr om oss.  

Inledningen av september brukar innebära en trevlig blandning arter med såväl en del kvardröjande “tropikare” i kombination med allt högre antal typiska septemberarter, såsom järnsparv, sävsparv, rödhake, svarthätta och gransångare. Denna dag var just en sådan.  

Dagens resultat stannade på godkända 135 nymärkningar fördelade på 20 olika arter. Talrikaste art blev järnsparv med 32 märkta följt av svarthätta med 19. Mest överraskande var att en ung näktergal fångades och märktes vilket är ovanligt i september. En vacker svartvit flugsnappare (se nedan tillsammans med steglits, foto: Peder Winding) gladde också liksom ytterligare 12 märkta kärrsångare. Med detta putsades för övrigt fjolårets kärrsångarrekord något.  

Under morgonen livesände Peder från märkplatsen via KOF:s Facebooksida, vilket sannolikt var minst lika lyckat och uppskattat som senast det begav sig.     

En ung lövsångare med närmast symmetriskt avhuggen stjärt, troligen orsakat av dålig fjäderkvalité vilket grundats av näringsbrist när de växte ut – foto: Peder Winding

En nattskärra synes som hastigast i samband med nätuppsättning innan gryningen. Annars ganska lugnt med intressanta obsar under morgonen och förmiddagen.

Ringmärkta idag:

IdagTotalt
Blåmes860
Bofink1
Gransångare17238
Grå flugsnappare2
Gräshoppsångare30
Grönfink8
Grönsångare1
Gulsparv7
Gulärla1
Gärdsmyg117
Göktyta1
Hussvala1
Hämpling4
Härmsångare21
Järnsparv32102
Koltrast125
Kungsfiskare2
Kärrsångare12476
Ladusvala1
Lövsångare2248
Nattskärra2
Näktergal124
Rosenfink1
Rödhake717
Rödstjärt228
Rörsångare8249
Stare4
Steglits26
Svarthätta19114
Svartvit flugsnappare16
Sädesärla4
Sävsparv442
Sävsångare491
Talgoxe163
Taltrast5
Trädgårdssångare461
Trädkrypare3
Trädpiplärka134
Törnskata2
Törnsångare8121
Ärtsångare44
SUMMA1352167

Kontroller idag:

IdagTotalt
Blåmes6
Gransångare117
Gräshoppsångare1
Grönfink0
Gulsparv1
Gärdsmyg4
Järnsparv8
Koltrast6
Kungsfiskare0
Kärrsångare17
Lövsångare1
Näktergal1
Rörsångare19
Steglits0
Svarthätta2
Sävsparv9
Sävsångare3
Talgoxe12
Trädgårdssångare1
Törnsångare7
SUMMA1115

Henrik Johansson

Mera information om …

… ringmärkningen på Dammarna i Hasslarp hittar du på ”ringmärkningssidor”. Där finns aktuell sammanställning över arter, kontroller mm .Du kan också studera de olika åren (1995-2020) lite närmare.