Näktergal, gammal fågel, foto: Henrik Johansson

Säsongens nionde märkmorgon var nog den varmaste hittills med 15 grader redan kl 04.30 när näten sattes upp. Mestadels klart och till en början svaga vindar ökande från syd.

Mårten, Sara och Klas med från start. För att vara säkra på att hinna med sattes endast 19 nät upp och för ovanlighetens skull nyttjades inga ljudkällor.  

Totalt blev det 110 nymärkningar av 18 olika arter. Fortsatt bra antal av kärrsångare med 38 st varav 3 ad. Även vissa ungfåglar nu rejält feta och således redo lämna landet. I fångsten ytterligare en ung gräshoppsångare vilket innebär att det gamla årsrekordet (23 st) nu tangerats. I sammanhanget kan även nämnas att säsongens första rödhake fångades och märktes. Fler lär framöver följa…    

Järnsparv, gammal fågel som ruggar kraftigt, foto: Henrik Johansson

Flera näktergalar hördes under de tidiga morgontimmarna och tre ungfåglar ringmärktes. Ytterligare två som vi märkt tidigare under säsongen kontrollerades, bl a en gammal fågel som vi ringmärkte på premiären den 21 juni och som nu var fräsch och fin, färdigruggad och så smått börjat lägga på sig fett inför flyttningen.  

En annan bekant från premiären, en gammal gräshoppsångare, fångades och lästes av. Under de tillfällen vi varit på plats har den endast kontrollerades ytterligare en gång, den 18 juli. Det är lätt att bli fascinerad över mängden fåglar som rör sig i vegetationen och som faktiskt lyckas undgå flyga in i näten.  

Lövsångare, adult, foto: Henrik Johansson

Som kuriosa kan nämnas det var första märkmorgonen då vi inte kontrollerade någon fågel märkt på lokalen under tidigare år.

Märkta idag:

IdagTotalt
Blåmes41
Gransångare10117
Gräshoppsångare123
Grönfink3
Gulsparv5
Gulärla1
Gärdsmyg27
Göktyta1
Hussvala1
Hämpling3
Härmsångare115
Järnsparv327
Koltrast219
Kungsfiskare2
Kärrsångare38325
Lövsångare1280
Näktergal318
Rödhake11
Rödstjärt515
Rörsångare11128
Stare3
Steglits2
Svarthätta342
Svartvit flugsnappare1
Sädesärla3
Sävsparv130
Sävsångare455
Talgoxe57
Trädgårdssångare422
Trädkrypare3
Törnskata2
Törnsångare459
Ärtsångare519
SUMMA1101130

Inga nya kontroller idag!

Henrik Johansson

Mera information om …

… ringmärkningen på Dammarna i Hasslarp hittar du på ”ringmärkningssidor”. Där finns aktuell sammanställning över arter, kontroller mm .Du kan också studera de olika åren (1995-2020) lite närmare.