Frostnupet landskap - ingen syn vi är vana vid! Foto: Klas Rosenkvist
Frostnupet landskap – ingen syn vi är vana vid! (foto: Klas Rosenkvist)

När undertecknad och Klas vid sextiden anlände dammarna var det riktigt kylslaget, någon minusgrad kallt, gräs och buskar fint frostnupna. Lär vara första gången i verksamhetens historia som märkning pågår under sådana förhållanden. Framåt dagen hade temperaturen stigit förbi 10 grader, påtaglig skillnad!

Utifrån personalstyrkan sattes begränsat antal nät upp – men det var fullt tillräckligt för att vi skulle få en del att göra! När vi vid 12-snåret avrundade kunde 118 nymärkningar av 11 arter summeras.

Sibirisk gransångare, ungfågel (foto: Peder Winding)

Inte helt förvånande fortsatt gott om järnsparv (52 ex), men även gransångare tycks verkligen toppa nu (26 märkta). Bland gransångarna en av den östliga underarten tristis, dagligt kallad sibirisk gransångare. Snyggt blek grå sak som stack ut rejält i jämförelse med de andra gransångarna. Tyvärr en tyst individ, men från utseendet känner vi oss så säkra man kan bli. Kul!

Sibirisk gransångare och gransångare av nordliga underarten abietinus. Notera skillnader i bland annat generell färgsättning, inga rent gula eller gröna inslag hos den sibiriska (foto: Peder Winding)

Då vi sällan märkt vid den här tiden på året var nytt dagsbästa på kungsfågel med 10 märkta inte helt förvånande. Ytterligare fyra gulsparvar spär på den fina säsongssumman, det går lokalt bra för gulsparv – glädjande.

Enkelbeckasin, ungfågel (foto: Peder Winding)
Kungsfågel, ungfågel (foto: Peder Winding)

I dammarna rastade en ägretthäger, liksom en del sked-, snatter- och stjärtänder. Personalstyrkan denna morgon Peder och Klas.

Ringmärkta idag:

Idag:Totalt:
Blåmes597
Bofink1
Buskskvätta4
Drillsnäppa1
Gransångare26282
Grå flugsnappare2
Gräshoppsångare22
Grönfink30
Grönsångare1
Gulsparv418
Gulärla3
Gärdsmyg322
Göktyta3
Hämpling6
Härmsångare16
Järnsparv52241
Koltrast23
Kungsfiskare2
Kungsfågel1010
Kärrsångare471
Lövsångare208
Näktergal13
Pilfink5
Ringduva1
Rosenfink1
Rödhake527
Rödstjärt32
Rörsångare348
Skata1
Stare3
Steglits9
Större hackspett1
Svart rödstjärt2
Svarthätta1118
Svartvit flugsnappare5
Sädesärla5
Sävsparv3115
Sävsångare69
Talgoxe859
Taltrast14
Trädgårdssångare85
Trädpiplärka60
Törnskata3
Törnsångare167
Ängspiplärka1
Ärtsångare33
SUMMA1182636

Inga kontroller idag

-Peder Winding-