Då väderprognosen ser aningen skakig ut några dagar framöver bestämde vi oss för att trots begränsad personalstyrka ta tillfället att få till ytterligare en märkmorgon. Moa och Klas mötte upp i gryningen och för att inte riskera tappa kontrollen nöjde vi oss med att sätta upp 13 nät.

En klar och solig morgon, till en början svaga vindar men efterhand ökande från syd. Relativ jämn fångst under hela morgonen och vid summering stannade resultatet på 80 nymärkningar av 16 olika arter. Det enda i fångsten som stack ut var säsongens andra unga svart rödstjärt. Därtill ytterligare en ung gräshoppsångare vilket innebär att vi nu tangerat det tidigare säsongsrekordet.

I övrigt lite anmärkningsvärt att både blåmes och talgoxe nästan ”tagit slut” samt förhållandevis låga antal av karaktärsarterna gransångare och sävsparv.

I mellersta Fleningedammen fina närobsar på två utfärgade vattenrallar, ett par rörhöns med 3 pulli, två unga svartsnäppor, några enkelbeckasiner, gluttsnäppa, skogssnäppa och grönbena. Nästan så man skulle önska kunna prioritera fågelfotografering i det fina morgonljuset! I vanlig ordning pilgrimsfalk på plats uppe på kraftledningsstolparna.

Märkningar idag:

IdagTotalt
Blåmes69
Gransångare3146
Gräshoppsångare122
Grönfink9
Grönsångare1
Gulsparv6
Gulärla3
Gärdsmyg15
Göktyta1
Hämpling2
Härmsångare17
Järnsparv21
Koltrast222
Kungsfiskare1
Kärrsångare25357
Lövsångare9118
Näktergal11
Pilfink1
Ringduva1
Rosenfink1
Rödstjärt123
Rörsångare16185
Skata1
Stare3
Steglits1
Större hackspett1
Svart rödstjärt12
Svarthätta140
Svartvit flugsnappare2
Sädesärla4
Sävsparv268
Sävsångare146
Talgoxe34
Taltrast3
Trädgårdssångare536
Törnskata1
Törnsångare10100
Ärtsångare112
SUMMA801366

Inga kontroller gjorda.

– Henrik Johansson –