En i det närmaste optimal märkmorgon och förmiddag med svaga vindar och ett lagom kompakt molntäcke. Därtill god bemanning och möjlighet att nyttja full nätkapacitet. Att sedan fågeltillgången var god bidrog till att resultatet nådde ny rekordnivå med 234 nymärkningar fördelat på 23 olika arter. Som brukligt så här en bit in i september ökande antal av järnsparv, rödhake, gransångare och svarthätta medan vissa arter som t ex lövsångare, kärrsångare och trädgårdssångare blir allt färre. Något överraskande fångades och märktes hela 13 grönfinkar vilket var den högsta dagssumman sedan hösten 2003! Arten har haft flera svåra år och varit hård drabbade av sjukdomen gulknopp som gjort att beståndet minskat.

Tre nät sattes upp i mellersta Fleningedammen vilket bl a gav resultat i form av fyra märkta enkelbeckasiner och en ängspiplärka. Den senare endast den totalt femte märkta genom alla år.

Många fåglar rejält fullfettade inför flyttningen och bland dessa kan nämnas en ung näktergal som märktes för två veckor sedan och som överraskande var kvar i området. Den hade under dessa två veckor ökat i vikt från 24,8 gram till hela 31,8 gram! Vi har aldrig tidigare kontrollerad en så tung näktergal! En annan individ som förtjänar ett omnämnande var den unga kärrsångare som vägde hela 16,3 gram, detta med tanke på att det är väldigt sällan som arten i Hasslarp kommer upp i över 15 gram.

En del trevliga obsar vid sidan av märkningen, två brunglador flög över liksom en rödstrupig piplärka medan det i dammarna bl a rastade 15 skedänder. Två kungsfiskare som tidigare kvar i karpdammen.

Dagens laguppställning bestod av Peder, Klas, Micke, Mårten samt undertecknad. Besökte märkplatsen gjorde Kristine och Magnus.

Märkta idag:

IdagTotalt
Blåmes881
Buskskvätta2
Drillsnäppa1
Enkelbeckasin46
Gransångare23230
Grå flugsnappare2
Gräshoppsångare22
Grönfink1326
Grönsångare1
Gulsparv110
Gulärla3
Gärdsmyg312
Göktyta3
Hämpling4
Härmsångare16
Järnsparv3788
Koltrast23
Kungsfiskare2
Kärrsångare12470
Lövsångare14207
Näktergal13
Pilfink15
Ringduva1
Rosenfink1
Rödhake1012
Rödstjärt432
Rörsångare25327
Skata1
Stare3
Steglits29
Större hackspett1
Svart rödstjärt2
Svarthätta1996
Svartvit flugsnappare5
Sädesärla5
Sävsparv1498
Sävsångare569
Talgoxe447
Taltrast3
Trädgårdssångare383
Trädpiplärka1559
Törnskata3
Törnsångare12167
Ängspiplärka11
Ärtsångare433
SUMMA2342285

Kontroller idag:

IdagTotalt
Blåmes1
Gransångare6
Gärdsmyg2
Järnsparv36
Koltrast6
Kärrsångare16
Lövsångare5
Näktergal1
Rörsångare24
Sävsparv119
Sävsångare3
Talgoxe16
Trädgårdssångare2
Törnsångare4
SUMMA5101

– Henrik Johansson –