Bland gransångarna som fångades, även en extern kontroll på en franskmärkt fågel – gissningsvis märkt där nere på flytt eller övervintring – foto: Peder Winding

Det högtrycksbetonade vädret fortsätter och för de tropikflyttare som vill röra sig borde det bara vara raka spåret. Något förvånande att det då var väldigt gott om fågel denna ljumma morgon. Vid nätuppsättning 15 grader varmt, en temperatur som hade dubblerats till näten halades vid tio. Med värmen stillades också fågelaktiviteten rätt snabbt. 

Som vanligt bäst fart i näten tidig morgon och nätrunda nummer två blev suverän med en bra bit över 100 fågel. En ny nätgata med två nät i vinkel ute i Bergsdammen hade ”preppats” inför morgonen och provades under morgonen med mycket gott resultat! När morgonen summerades kunde vi konstatera ett fint nytt dagsbästa i antal märkta – 283 nymärkningar av 24 arter.

Bland dessa även ett par dagsrekord – gransångare (36 märkta), trädgårdssångare (15) och ärtsångare (10). Fortsatt gott om såväl kärr- som rörsångare, dagens lövsångarsumma vår näst bästa (blott ett ex från rekordet 54 ex) – acrocephalus-sångare stod för 36 procent av fångsten, motsvarande siffra var 31 för phylloscopus. Taltrast blev ny art för säsongen – en hel kull om fyra fräscha ungfåglar fångades.

Inte mycket tid för skådning men en pilgrimsfalk och ett par två-tre kungsfiskare noterades.

Grymt bra slit av Mats, Micke, Klas, Mårten, Olof J och Emma L. För sistnämnda premiär i dammarna – kul med flera nya som hjälper till i sommar. Är du sugen på att hänga på är det bara att höra av sig till undertecknad (0706-269910).

Peder Winding

Märkta idag:

IdagTotalt
Blåmes344
Gransångare36153
Gräshoppsångare225
Grönfink3
Gulsparv16
Gulärla1
Gärdsmyg29
Göktyta1
Hussvala1
Hämpling3
Härmsångare217
Järnsparv533
Koltrast221
Kungsfiskare2
Kärrsångare53378
Lövsångare53133
Näktergal422
Rödhake12
Rödstjärt318
Rörsångare37165
Stare3
Steglits2
Svarthätta1254
Svartvit flugsnappare12
Sädesärla14
Sävsparv333
Sävsångare1368
Talgoxe259
Taltrast44
Trädgårdssångare1537
Trädkrypare3
Törnskata2
Törnsångare1877
Ärtsångare1029
SUMMA2831414

Kontroller idag:

IdagTotalt
Blåmes5
Gransångare1*15
Gräshoppsångare1
Gulsparv1
Gärdsmyg4
Järnsparv8
Koltrast6
Kärrsångare117
Lövsångare1
Näktergal1
Rörsångare18
Svarthätta2
Sävsparv19
Sävsångare3
Talgoxe111
Trädgårdssångare1
Törnsångare7
SUMMA4110
*/ Fransk ring

Mera information om …

… ringmärkningen på Dammarna i Hasslarp hittar du på ”ringmärkningssidor”. Där finns aktuell sammanställning över arter, kontroller mm. Du kan också studera de olika åren (1995-2020) lite närmare.