Med ostabilt väder i antågande till helgen och osäkert om märkning är möjlig gjordes ett försök att märka under eftermiddag och kväll. Undertecknad drog upp näten kring Bergsdammen (det vill säga begränsat antal nät, 9 stycken) vid fyratiden, en stund senare anslöt Klas och Moa. Fint, halvklart och skapligt varmt – allt eftersom mer täckande molntäcke, väldigt stilla vindmässigt. Det har regnat ordentligt sedan i onsdags, då den sydvästra Fleningedammen var helt uttorkad – nu en rejäl fin vattenspegel.

Till en början riktigt bra aktivitet på fåglarna, efter sju rätt skralt i näten. När näten vid halv nio var nedtagna kunde 69 nymärkningar av 11 arter summeras.

Gransångare nu tillbaka på skaplig nivå med 14 märkta, i övrigt inga förvånande summor – kärr- och rörsångare dominerande med 19 respektive 10 märkta.

Vad beträffar kärrsångare passerades under detta märktillfälle tidigare säsongsrekord (360, från i fjol – än så länge 376 i år), och då har vi alldeles säkert en hel del av arten kvar framåt i augusti. Den enda adulta kärrsångaren vi tog idag var riktigt fullfettad och vägde precis under 16 gram, sannolikt inte kvar imorgon…

Bland obsar gav en helljus ungstare lite puls innan den kunde avskrivas som just stare. Mycket smått i rörelse utanför näten, nämnas kan två unga törnskator och en grå flugsnappare.

Ringmärkta idag:

IdagTotalt
Blåmes69
Gransångare14160
Gräshoppsångare22
Grönfink9
Grönsångare1
Gulsparv6
Gulärla3
Gärdsmyg5
Göktyta1
Hämpling2
Härmsångare18
Järnsparv122
Koltrast22
Kungsfiskare1
Kärrsångare19376
Lövsångare6124
Näktergal11
Pilfink1
Ringduva1
Rosenfink1
Rödstjärt23
Rörsångare10195
Skata1
Stare3
Steglits1
Större hackspett1
Svart rödstjärt2
Svarthätta40
Svartvit flugsnappare2
Sädesärla4
Sävsparv270
Sävsångare46
Talgoxe337
Taltrast3
Trädgårdssångare743
Törnskata1
Törnsångare4104
Ärtsångare214
SUMMA691435

Inga kontroller gjorda.

– Peder Winding –