Efter en längre period av ostadigt väder äntligen läge igen för ett ringmärkarpass vid dammarna! Samling för nätuppsättning kl. 04.00. Mestadels mulet men inget regn, måttliga något ökande vindar från nordväst och omkring 15 grader.

God blandning av flygga ungfåglar och häckande gamla fåglar. Tar sannolikt minst någon vecka till innan de första gamla fåglarna börjar lägga på sig fett inför flyttningen söderut.

Trots att vinden störde en del i vissa nät blev resultatet bra med totalt 145 nymärkningar av 19 olika arter. Fortsatt gott om både blåmes och kärrsångare med 22 st av varje. Dagens sällsyntheter i fångsten var två gamla gräshoppsångare och en ung kungsfiskare.

Bland 13 äldre egenkontroller av fåglar vi märkt tidigare säsonger var det tre som stack ut lite extra. Två kärrsångare, båda märkta som ungfåglar -14 respektive -15, samt en minst 6 år gammal sävsparvhanne märkt som gammal hanne i juli 2014.

Tidigt under morgonen flög en adult svarttärna mellan dammarna. I vadarväg bl.a. en adult skärfläcka med 3 vuxna ungfåglar, sex rastande kärrsnäppor, några brushanar och en svartsnäppa. Både pilgrimsfalk och duvhök visade sig tillfälligt liksom tre grävlingar.

Gott slit under morgonen av Henrik E, Peder W och Klas R. Tack till samtliga. Därutöver flera skådare som besökte eller kilade förbi märkplatsen, bl.a. alltid lika sympatiske Lennart S.

Märkta idag:

IdagTotalt
Blåmes2238
Gransångare1331
Gräshoppsångare22
Gulsparv22
Gärdsmyg1
Hämpling11
Järnsparv26
Koltrast27
Kungsfiskare11
Kärrsångare2241
Lövsångare1417
Näktergal26
Rödstjärt33
Rörsångare1529
Stare3
Större hackspett1
Svarthätta814
Sävsparv912
Sävsångare610
Talgoxe412
Trädgårdssångare48
Törnsångare1338
SUMMA145283

Kontroller idag:

IdagTotalt
Blåmes1
Gransångare2
Gärdsmyg1
Järnsparv1
Koltrast23
Kärrsångare49
Lövsångare4
Näktergal1
Rörsångare114
Sävsparv36
Sävsångare12
Talgoxe13
Trädgårdssångare2
Törnsångare12
SUMMA1351

– Henrik Johansson –