Säsongens tredje märktillfälle var en för årstiden ovanligt kylig och fuktig historia. Vid nätuppsättning strax efter kl 04 visade termometern endast 8 grader och därtill var det väldigt blött och fuktigt i såväl vegetationen som i luften. Till en början svag vind men uppåt morgonen ökande från sydväst.

Vi var gott bemannade varvid samtliga nät (28 st) sattes upp. Dagen till ära gjorde Sara Sandberg premiär, övriga deltagare var Klas, Mats, Mårten och undertecknad.  

Ungfågel (10) av näktergal hörde till dagens fångst – foto: Klas Rosenkvist

Trots fukten var fåglarna igång direkt från start och när näten lagts ihop framåt 11-tiden summerades 135 nymärkningar av 19 olika arter. Som sig bör så här en dryg vecka in i juli börjar allt fler arter få ut sina ungar. Ungfågelandelen ökar alltså medan en del gamla fåglar redan söker sig från området.  

I fångsten utmärkte sig framförallt en årsunge, hane, kungsfiskare, verksamhetens totalt nionde sedan starten. Arten ses numera regelbundet under sensommaren och fångas/ringmärks näst intill årligen – foto: Klas Rosenkvist

Fem unga gräshoppsångare fångades och ringmärktes vilket indikerar att arten sannolikt lyckats väl med häckningen. Tre hannar sjunger fortfarande och vi hoppas på lyckade andrakullar.  

Så här i inledningen av märksäsongen fångas ju likt tidigare år många fåglar som märkts på platsen tidigare. Idag blev det ytterligare 19 st, bl a  en femårig kärrsångare som vi kontrollerat både sommaren -16 och -17 men därefter inte sett till. Dessutom en rörsångare som märktes som gammal fågel i juli -16 och som vi lyckats återfånga varje säsong sedan dess.

I sammanhanget kan även nämnas vår första egenkontroll av gulsparv. En gammal hanne som märktes som ungfågel i oktober ifjol och som nu sannolikt häckar i området – foto: Klas Rosenkvist

Ringmärkt idag:

Kontroller idag:

Henrik Johansson

Mera information om …

… ringmärkningen på Dammarna i Hasslarp hittar du på ”ringmärkningssidor”. Där finns aktuell sammanställning över arter, kontroller mm .Du kan också studera de olika åren (1995-2020) lite närmare.