Säsongens tredje märktillfälle var en för årstiden ovanligt kylig och fuktig historia. Vid nätuppsättning strax efter kl 04 visade termometern endast 8 grader och därtill var det väldigt blött och fuktigt i såväl vegetationen som i luften. Till en början svag vind men uppåt morgonen ökande från sydväst.

Vi var gott bemannade varvid samtliga nät (28 st) sattes upp. Dagen till ära gjorde Sara Sandberg premiär, övriga deltagare var Klas, Mats, Mårten och undertecknad.  

Ungfågel (10) av näktergal hörde till dagens fångst – foto: Klas Rosenkvist

Trots fukten var fåglarna igång direkt från start och när näten lagts ihop framåt 11-tiden summerades 135 nymärkningar av 19 olika arter. Som sig bör så här en dryg vecka in i juli börjar allt fler arter få ut sina ungar. Ungfågelandelen ökar alltså medan en del gamla fåglar redan söker sig från området.  

I fångsten utmärkte sig framförallt en årsunge, hane, kungsfiskare, verksamhetens totalt nionde sedan starten. Arten ses numera regelbundet under sensommaren och fångas/ringmärks näst intill årligen – foto: Klas Rosenkvist

Fem unga gräshoppsångare fångades och ringmärktes vilket indikerar att arten sannolikt lyckats väl med häckningen. Tre hannar sjunger fortfarande och vi hoppas på lyckade andrakullar.  

Så här i inledningen av märksäsongen fångas ju likt tidigare år många fåglar som märkts på platsen tidigare. Idag blev det ytterligare 19 st, bl a  en femårig kärrsångare som vi kontrollerat både sommaren -16 och -17 men därefter inte sett till. Dessutom en rörsångare som märktes som gammal fågel i juli -16 och som vi lyckats återfånga varje säsong sedan dess.

I sammanhanget kan även nämnas vår första egenkontroll av gulsparv. En gammal hanne som märktes som ungfågel i oktober ifjol och som nu sannolikt häckar i området – foto: Klas Rosenkvist

Ringmärkt idag:

IdagTotalt
Blåmes1326
Gransångare1243
Gräshoppsångare512
Grönfink3
Gulsparv12
Gärdsmyg1
Hussvala1
Hämpling2
Härmsångare14
Järnsparv29
Koltrast712
Kungsfiskare11
Kärrsångare2565
Lövsångare615
Näktergal510
Rödstjärt2
Rörsångare1128
Stare13
Steglits1
Svarthätta714
Sädesärla3
Sävsparv717
Sävsångare922
Talgoxe1635
Trädgårdssångare11
Törnsångare532
Ärtsångare2
SUMMA135366

Kontroller idag:

IdagTotalt
Blåmes4
Gransångare29
Gulsparv11
Gärdsmyg3
Järnsparv6
Koltrast46
Kärrsångare46
Lövsångare11
Näktergal1
Rörsångare213
Svarthätta22
Sävsparv6
Sävsångare12
Talgoxe18
Trädgårdssångare1
Törnsångare16
SUMMA1975

Henrik Johansson

Mera information om …

… ringmärkningen på Dammarna i Hasslarp hittar du på ”ringmärkningssidor”. Där finns aktuell sammanställning över arter, kontroller mm .Du kan också studera de olika åren (1995-2020) lite närmare.