Var med i Sjöfågeltaxeringen !

Tanken är att inventeringen – som tidigare kallades för Våtmarksfågelinventeringen – ska vara lätt att genomföra, locka nya inventerare och omfatta många områden i en lång rad år som ska ge intressanta resultat.

Bakgrund Inom Svensk Fågeltaxering är kunskapen om sjö- och våtmarksfåglarnas populationstrender relativt liten jämfört med andra arter. Förhoppningen är att denna inventeringsform ska göra stor nytta inom både fågelövervakningen specifikt och miljöövervakningen i stort.

Metod i korthet  Vid ett enda tillfälle – 10-25 maj – räknas antalet fåglar av vissa arter. Arterna ska vara “knutna till” = använder sig av lokalen/platsen (dvs allt som ligger på vattnet eller finns på stranden samt sådant som är flygande men ändå bedöms “höra dit”. Uppenbart sträckande – aktivt flygande/flyttande – fåglar tas inte med). Om de häckar eller inte spelar ingen roll, allt som använder sig av området ska vara med. Inga krav på observationstidens längd finns. Boka en våtmark! Se listor på lediga områden här!

Välj en av tre inventeríngsmetoder! 

  • 1. Punkt/punkter
  • 2. Fågeltorn
  • 3. Slinga

1. Välj 1-20 punkter där du räknar antalet individer en gång per år i maj.

2. Är din punkt ett fågeltorn kallas metoden Fågeltornsräkning.

3. Slingan har valfri längd. Räkningen görs medan du rör dig eller stannar upp.

När  Inventeringsperioder är 10-25 maj i Götaland. När du valt ett sätt att räkna är tanken att du gör på liknande sätt kommande år. Ett område är inte personligt utan kan vid behov lämnas över. Man kan även vara flera som delar på ett område. Försök hålla ungefär samma datum varje år. Inventeringen kan göras under valfri del av dagen, men helst vid samma tid kommande år.

Arter som ingår: Lommar, doppingar, hägrar, alkor, skarvar, andfåglar, tranor, sumphöns, vadare, måsar, tärnor och rovfåglar.

Rapportmetod får du information om vid bokningen. Protokoll kan hämtas direkt här: Sjöfåglar.

Utförlig information om hur denna inventering går till finns här: Metodik

Intressant information kan du också finna i Anser 2015:4, Var med i Sjöfågeltaxeringen!