Prioriterade våtmarker

Förklaring till ”Status”
Bokad = Rutan/området bokad av inventerare
Prio = Ledig ruta/område med extra hög prioritet (prioriteringarna är preliminära)
Blank = Ledig ruta/område, prioriterad, men inte extra hög (prioriteringarna är preliminära)

BjuvStatusInventerare
BrogårdaInventerasOlof Jönsson
Ekebro reningsverk + damm N Olstorp/ V Selleberga PrioLedig
Dammarna mellan Gunnarstorp och Norra VramBokadErik Svensson
BåstadStatusInventerare
Dagshög + BurensvikBokadSkOF
Glimminge plantering – Vasalts hedLedig
Glimminge plantering – Rammsjö strandLedig
Hallands VäderöBokadLänsstyrelsen
Hovs hallarLedig
Klarningen + mindre dammar i HemmeslövBokadJan Skidell
Ranarps strand/GrytskärenPrioLedig
Torekovs våtmark (Flymossevägen)Ledig
HelsingborgStatusInventerare
Annelunds våtmarkInventerasCh Strid/Bj Ekelund
Hasslarps dammarBokadHenrik Johansson
Bergsdammen (Dammarna Hasslarp)BokadBengt Andersson
Hittarps revLedig
Kropp/Tåstarps våtmarkInventerasKarl-Erik Söderqvist
Rååns dalgångLedig
Rögle dammarLedig
Sandön/Vegeåns mynningBokadGöran Paulsson?
Stureholms våtmarkInventerasPaulsson/Söderqvist
Örby ängarBokadMikael Jönsson?
HöganäsStatusInventerare
Danhults dammar + NV IngelsträdeLedig
Farhult-Jonstorp (Görslövsån-Jonstorp)BokadLeif Klinteroth
Farhult-Jonstorp (Görslövsån-Farhult)PrioLedig
Ornakärr/GörslövPrioLedig
RönnenPrioLedig
Kulla fälad (Strandbaden-Vattenmöllan-Mölle)InventerasKarl-Göran Nilsson
ÅstorpStatusInventerare
Maglaby kärPrioLedig
Rönneådalen (Sånnarp-Tranarp)InventerasInger Persson
ÄngelholmStatusInventerare
Höja boställes våtmarkInventerasThomas Wallin
RössjönPrioLedig
Skälderviken-SkepparkrokenLedig
Vejbystrand-Stora Hults strandhedPrioLedig
VästersjönLedig

Övriga valbara våtmarker

Områden som hittills inte prioriterats av KOF (listan kan kompletteras).
Bokad = Rutan/området bokad av inventerar.

BjuvStatusInventerare
Hallabäcken, ÅvarpLedig
Mölledammarna + dammen SO Norra VramsvägenLedig
Våtmark O Lunnom, N GedsholmLedig
Våtmark vid Vegeån, B Bjuv/V Gunnarstorp +
damm S Gunnarstorp
Ledig
BåstadStatusInventerare
Båstad hamnLedig
Hovs hallarLedig
Hålehalls våtmarkLedig
LervikLedig
Norrebro hamnLedig
Påarps malLedig
Rålehamn + Torekovs revLedig
Stensåns mynning + Öresjö + dammar SO o O omLedig
Våtmark SO Bjärred + 1 km V HulrugeredLedig
HelsingborgStatusInventerare
Albergadammarna, Långeberga Inventeras Karl-Erik Söderqvist
Allerum/NällåkraLedig
Allerums mosseInventerasCh Strid/Bj Ekelund
Duvestubbe våtmark, ÖdåkraInventeras Karl-Erik Söderqvist
Fredriksdals museer och trädgårdarInventerasGustaf Persson
”Pumadammen”, Berga industriområdeInventeras Ch Strid/Bj Ekelund
Laröd östra Inventeras Ch Strid/Bj Ekelund
”U-dammen”, Laröd Inventeras Ch Strid/Bj Ekelund
Bäcken – Maria Park-Thalassa Inventeras Ch Strid/Bj Ekelund
”CW-dammen”, Mariastaden Inventeras Ch Strid/Bj Ekelund
”EOS-dammen”, Mariastaden Inventeras Ch Strid/Bj Ekelund
”Grod-dammen”; Mariastaden Inventeras Ch Strid/Bj Ekelund
Lekplatsen, Maria äng, Mariastaden Inventeras Ch Strid/Bj Ekelund
Märgelhålet, Nya skolan, Mariastaden Inventeras Ch Strid/Bj Ekelund
Senderödsdammen, Mariastaden Inventeras Ch Strid/Bj Ekelund
”Runda dammen”, Mariastaden Inventeras Ch Strid/Bj Ekelund
Norra hamnenLedig
”Henkes damm”, Nya Kungshult Inventeras Ch Strid/Bj Ekelund
Turköp/Mariedal våtmarkInventerasKarl-Erik Söderqvist
”Järnvägsdammen”, Ringstorp Inventeras Ch Strid/Bj Ekelund
Krematoriet/Pålsjö Inventeras Ch Strid/Bj Ekelund
Rosendals våtmark, HyllingeInventerasKarl-Erik Söderqvist
Sofiero våtmark Inventeras Ch Strid/Bj Ekelund
Lilla dammen, Sofieroskogen Inventeras Ch Strid/Bj Ekelund
Väla kärr (motorbanan), Brohult Inventeras Ch Strid/Bj Ekelund
Påarp/Välluvs våtmarkInventerasKarl-Erik Söderqvist
Rögle/Västraby dammarInventerasKarl-Erik Söderqvist
Rögle säteri våtmarkInventerasKarl-Erik Söderqvist
ÖresundsparkenInventerasGustaf Persson
HöganäsStatusInventerare
Björkerödsdammen + Mölle mosseLedig
Hålekulls tårar, KullabergLedig
Ona mosse, Kullaberg Ledig
Svanebäcksrevet Ledig
Svanshalls hamn Ledig
Åranacken, Farhult Ledig
Ören, Strandbaden Ledig
ÅstorpStatusInventerare
Dammarna vid Lydinge golfklubb, HyllingeLedig
Våtmark vid Vegeån (Hyllingevägen-Halevägen)Ledig
ÄngelholmStatusInventerare
Damm vid Pinnån, N ÖjaLedig
Danskesjön och Store jöLedig
Hanasjön, Stavershultasjön och fiskdammarna
NO Rössjön
Ledig
Kyrksjön och Aborrsjön, TåssjöLedig
Långasjö, Halvsjö, Stora sjödammen, Sågdammen
och Åkersjö, Ö Össjö
Ledig
Magnarps heds strandLedig
Småvatten S Boarpsvägen, HjärnarpLedig
Vegeåns dalgång (Ängelholm/Helsingborg)Ledig
Våtmark Ö Höjaavfarten, E6Ledig
Våtmark Ö Starby, vid Rönnen åLedig
SvartesjöLedig
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är linjegul2px.gif

Åter till upprop/information.