På Landborsgpromenaden - "sträckbänken" i morgonljus. Bilden tagen in mot centrum av Helsingborg (foto: Christer Strid)
På Landborsgpromenaden – ”sträckbänken” i morgonljus. Bilden tagen in mot centrum av Helsingborg (foto: Christer Strid)

Vad händer vid Stenbänken på Landborgspromenaden idag?

Följ stäckräkningen från centrala Helsingborg.

De fåglar som sträcker vid  Stenbänken under hösten, har som regel två passager. Dels fåglar som följer Landborgen söderut (gäller främst tättingar), dels fåglar som som korsar Öresund över mot danska sidan (ex. rovfåglar). Vid framför allt vindar från ost – syd är sträcket ofta som bäst och som mest intensivt.