Styrelsen 2019-2020

Hedersordförande: Lasse Karlsson
Konvaljegatan 18, 267 36 Bjuv
mobil 070-373 74 65


Ordförande: Thomas Terne
Hälsovägen 11 lgh 1403, 252 21 Helsingborg
mobil 070-567 19 80
e-post thomas.terne50(a)gmail.com

Vice ordförande: Oskar Lindberg
Herrgårdsvägen 20, 254 82 Helsingborg
mobil 070-630 83 07
e-post lindberg_oskar(a)hotmail.com

Sekreterare: Anna-Lena Harmsund
Brisgatan 9 C, 262 42 Ängelholm
mobil 070-405 05 52
e-post harmsund(a)hotmail.com

Vice sekreterare/ansvarig för medlemsbladet: Jan Skidell
Mäshultsvägen 235, 269 96 Båstad
mobil 070-867 47 75
e-post jan.skidell(a)kof.nu

Kassör: Annelie Dahlqvist
Errarps Byaväg 1, 262 65 Ängelholm
mobil 070-246 27 64
e-post allin58(a)icloud.com

Ledamot: Lars Forsén
Rodervägen 33, 262 94 Ängelholm
mobil 070-984 63 38
e-post larsforsen(a)hotmail.com

Ledamot: Tommi Sandberg
Umeågatan 4 B, 252 76 Helsingborg
tfn 070-723 19 09
e-post totta.sandberg(a)yahoo.se

Ledamot och medlemsansvarig: Karl-Erik Söderqvist
Södra Hunnetorpsvägen 116, 256 62 Helsingborg
mobil 070-337 02 43
e-post karlerik2019(a)gmail.com

Suppleanter

Håkan Johansson
Hökvägen 3, 266 54 Vejbystrand
mobil 070-571 98 23
e-post hakan.johansson(a)kof.nu

Lisa Lund
Törnrosgården 5, 261 72 Häljarp
mobil 073-377 00 94
e-post lisbeth.lundh(a)gmail.com

Valberedning och revisorer

Valberedning
Ulrik Alm (sammankallande), tfn 070-465 43 54, alm.ulrik(a)telia.com
Thomas Svanberg, tfn 072-706 50 52, thomas.svanberg(a)kof.nu
Liselotte Andersson, tfn 070-577 93 32, liselotte.h.andersson(a)telia.com

Revisorer
Jonas Nykvist
Lars-Bertil Nilsson
Anders Henriksson (revisorssuppleant)

KOF:s arbetsgrupper

Program
Tommi Sandberg (sammankallande), tfn 070-723 19 09, totta.sandberg(a)yahoo.se
Annelie Dahlqvist
Lars Hallbeck
Anna-Lena Harmsund
Mikael Jönsson

Medlemsbladet
Jan Skidell (sammankallande), tfn 070-867 47 75, jan.skidell(a)kof.nu
Lars Andersson
Göran Nilsson

Fågelskydd
Lars Forsén (sammankallande), tfn 070-984 63 38, larsforsen(a)hotmail.com
Bengt Andersson (kontaktperson – Hasslarps dammar), tfn 073-352 22 31, bambosa(a)telia.com
Vakant (kontaktperson – berguv), info(a)kof.nu
Alf Petersson (kontaktperson – pilgrimsfalkarna Skåne), tfn 070-171 21 34, alf.0600(a)gmail.com
Christer Strid (kontaktperson – pilgrimsfalkarna Helsingborg), tfn 076-119 95 52, christer.strid(a)kof.nu
Karl-Erik Söderqvist (kontaktperson – örnar), tfn 070-337 02 43, karlerik2019(a)gmail.com

Vindkraft och rovfåglar
Rapportera till:
Bengt Andersson, tfn 073-352 22 31, bambosa(a)telia.com
Christer Strid, tfn 076-119 95 52, christer.strid(a)kof.nu
Karl-Erik Söderqvist, tfn 070-337 02 43, karlerik2019(a)gmail.com

Fjärilar-och trollsländor
Thomas Wallin (sammankallande), tfn 070-644 96 60, thomas.wallin(a)kof.nu
Bengt Andersson
Tommi Sandberg

Skogsgruppen
Per Muhr (sammankallande), 072-324 21 33, paemuhr(a)gmail.com
Bengt Hertzman, 070-203 5915, hertzman.bengt(a)telia.com
Karl-Erik Söderkvist, 070-337 0243, karlerik2019(a)gmail.com
Läs mer om skogsgruppen

Webb
Anna-Lena Harmsund (sammankallande), tfn 070-405 05 52, harmsund(a)hotmail.com
Karl-Göran Nilsson, karl_g_nilsson(a)kof.nu
Mats Peterz, mats.peterz(a)kof.nu
Affe Petersson, alf.petersson(a)kof.nu
Christer Strid, christer.strid(a)kof.nu
Thomas Svanberg, thomas.svanberg(a)kof.nu
Thomas Wallin, thomas.wallin(a)kof.nu