Ibland behöver det snyggas till!

Här kommer en textsatt bildserie signerad Dick i Östersund.