Under några år bedrevs mera regelbunden ringmärkning i vassområdena vid Sandön, Vegeåns mynning. Nedan finns lite redovisning och sammanställning från dessa år.

– Henrik Ehrenberg –


”Svalmärkarna”, närmast Henrik J, Henrik E och Bengt S (foto: Ulf Ståhle)

Säsongen 2009 var den första säsongen med ringmärkning av vasslevande fåglar. Säsongen sträckte sig från juli till september men enstaka fångstdagar genomfördes också senare på året, då en övervintrande art som skäggmesen anlänt.

Vi använde oss av ett tiotal slöjnät som vi vid varje fångsttillfälle sattes upp inne i vassen utanför naturreservatet. Vi är i den del av vassen som bedöms vara av bäst kvalitet och gärna så nära Vegeå som vi kan. Det är svårt att förutse var det skall finnas flest fåglar men ännu så länge är vi nöjda med resultatet av våra idéer. Till vår hjälp använder vi också inspelade fågelläten av de fågelarter som vi tänkt oss fånga för dagen.

För att kunna förflytta sig bland näten utan att bli helt genomblöt krävs vadarbyxor eller möjligen vadarstövlar. Vi går på den rotfilt som bladvassen skapar och allt eftersom säsongen framskrider så skapas det dyhål, något som ger lite extra “krydda åt anrättningen”.

Ibland skapar regn och blåst högre vattenstånd än normalt inne i Vegeå och då kan vi inte använda alla nät den dagen.

När höstflyttningen drar igång i mitten av juli och väderprognosen ser lovande ut så försöker vi ringmärka så ofta vi hinner med. De flesta vasslevande fåglar sträcker på natten och strax innan gryningen landar de i vassen för att vila och söka föda. Exempelvis rörsångare, kärrsångare, sävsångare och trastsångare har denna strategi. Vi utnyttjar det genom att redan i efternattens mörker sätta upp näten och invänta gryningen och fåglarnas ankomst. När solen gått upp över horisonten och börjar värma så brukar fågelaktiviteten vanligtvis avta och då avbryter även vi fångsten. Fågelaktiviteten brukar sedan öka igen i kvällningen och kvällsmärkning kan ibland ge god utdelning även om tidiga morgonen alltid är att föredra.

En annan strategi vi använder oss av är att i kvällningen fånga och ringmärka fåglar som utnyttjar vassen som övernattningsplats. Det är främst sädesärla, gulärla, backsvala och ladusvala som vi inriktar oss på. Dessa fyra arter kommer flygande i det sista kvällsljuset för att i flock sitta och sova på den skyddande plats som vassen erbjuder.

Nedan hittar du aktuell sammanställning över arter och antal. Du kan även studera de olika åren lite närmare…

Kontroller vi gjort av främmande märkningar.

Återfynd från våra märkningar.

Vassmärkningen 2009-2011

Säsong200920102011Summa
Backsvala421355
Blåmes8715
Gransångare1719
Gräshoppsångare11
Gulärla10111
Gärdsmyg22
Grönfink22
Kungsfiskare11
Kärrsångare477211129
Ladusvala53260592
Lövsångare819128
Rödhake11
Rörsångare23333435592
Skäggmes163248
Småfläckig sumphöna11
Sparvhök11
Sädesärla46266
Sävsparv212546
Sävsångare4632179
Trastsångare99
Törnsångare115319
SUMMA1040624521716

Parallellt med “vassmärkningsprojektet” har också fångst bedrivits ute på Sandön och då främst med inriktning på att fånga kentska tärnor. Mer om detta kan du läsa här.

Sandön – årssummering

Årssummering (vassmärkning och fångster ute på Sandön).