Återfynd är som nämnts tidigare, när en fågel ringmärkt av oss anträffas av någon annan, någon annanstans i världen. Det är en väldigt liten procent av fåglarna som genererar återfynd. Generellt genererar större fåglar fler återfynd än mindre. Ringmärkningscentralen har statistik på hur hög återfyndsprocenten är för respektive art.

Det finns många underliga sätt att få återfynd på men de två vanligaste är att någon ringmärkare läser av ringnumret och släpper fågeln igen eller att fågel påträffas avliden av någon annan människa som sedan rapporterar fyndet.

Återfynden redovisas med information om var fågeln återfanns, omständigheterna kring fyndet, hur lång tid som förflutit mellan ringmärkningen och återfyndet samt avståndet fågelvägen mellan återfyndsplatsen och ringmärkningsplatsen. Att fånga fåglar som inte kommer från den egna märkningen ger ju en extra krydda. Här hittar du de kontroller vi gjort.

Att se vart våra ringmärkta fåglar tar vägen, ger givetvis en annan dimension på verksamheten. Nedan har vi listat kontroller/återfynd av “våra fåglar” gjorda i Svergie men även mera långväga rapporter.

Återfynd från vassmärkningarna 2010:

Från årets vassmärkning har vi redan fått ett återfynd. Det är en rörsångare som blivit kontrollerad i Falsterbo. Vi ringmärkte denna ungfågel den 14 juli och den 29 juli återfångades den i Flommen, Falsterbo. Mer detaljer publiceras senare.

I samband med skäggmesfångsten förra året fångades även några övervintrande sävsparvar. En av dessa har nu återfångats vid Landsjön, Småland.

Kul och lite oväntat.

En rörsångare som vi fångade vid Sandön 2010-08-03, kontrollerades i slutet av samma månad i Belgien (Liege, Awirs). 2010-09-01 kontrollerades en rörsångare – CH 30403 – i Belgien (Brabant, Relegem 50º54´N 04º16´E). Information om märkningen hittat du här.

Återfynd från vassmärkningarna 2009:

Från årets vassmärkning har vi redan fått ett återfynd. Det är en sävsångare som blivit kontrollerad i Falsterbo. Mer om fyndet hittar du här.

Ytterligare ett fynd har kommit till under hösten. Detta också en sångare, rörsångare – CH 97436 – som blev kontrollerad i Belgien (Limburg, Sint Huibrechts-Hern 50º50´N 05º27´E). Märkdata hittar du här.

2009-08-20 kontrollerades en rörsångare – CH 97259 – i Belgien ( Liege, Beaufays 50º34´N 05º38´E). Mera information om märkningen hittat du här.

2009-08-09 återfanns en av våra rörsångare – CH 97002 – i Frankrike, vid (Somme, Saint-Quentin-En-Touement, Res. Nat. Baie De Somme 50º 17´N 01º 35´E), där den kontrollerades av ringmärkare. Lite mera märkdata har du här.