En otroligt vacker fågel ! -foto: Ulf Ståhle

21 nov 2009 – bildstudie av skäggmes

Totalt fångades 19 fåglar denna soliga förmiddag ute vid Sandön. Tre av dessa var kontroller, ringmärkta någon annanstans i Sverige. Ingen av dem härrör dock från Tåkern som torde ha den tätaste förekomsten av häckande skäggmesar i Sverige. Två av fåglarna (ett par) fångades tillsammans och när vi examinerade dem såg vi att de hade ringnumren efter varandra.

Nedan de tre kontrollerade individerna, tillsammans med kontrollörerna Henrik och Ulf – foto: Ulf Ståhle.

Juni/Juli 2010 – ytterligare bilder på skäggmes

Samtliga foto: Ulf Ståhle