Gott fångstresultat i vassarna, nätet fyllt med ladusvalor – foto: Ulf Ståhle
Säsongen i vassen 2009

Ja, då var det dags att sammanfatta vassmärkningen denna första säsong. I det stora hela är vi väldigt nöjda med resultatet. Jag vill inledningsvis tacka alla som hjälpt till och bidragit med stora och små insatser för verksamhetens genomförande.

En första säsong blir ju lite speciell för det finns ju ingenting att jämföra med. Lokalen känns väldigt spännande och vi tror att den har potential att överraska oss åtskilliga gånger framöver. Redan den inledande säsongen så har vår ringmärkning uppmärksammats genom främst våra fina siffror på genomflyttande trastsångare. Hela tio olika individer fångades mellan 4 augusti och 27 augusti. En av fåglarna, en ungfågel var redan ringmärkt/färgmärkt, den hade märkts vid Kvismaren i Närke 16 dagar tidigare.

Under perioden 6 juli till 18 september + 21 november så genomförde vi 23 fångsttillfällen i vassen och ringmärkte sammanlagt 1040 fåglar av 17 arter. Mest ringmärkta art blev ladusvala 532 stycken, sedan följde rörsångare 233 stycken och sädesärla 62 stycken. Strax bakom topp tre följde en jämn kamp mellan kärrsångare och sävsångare med 47 respektive 46 stycken. Artrikedomen i vassen är inte så stor. De fem mest ringmärkta arterna stod för sammanlagt 88,5% av totalsumman.

Kontroller och återfynd från säsongen återrapporteras från Ringmärkningscentralerna allteftersom men lite information har inkommit. Två återfynd av vardera en sävsångare och en rörsångare har rapporterats. Förutom den tidigare nämnda trastsångaren från Kvismaren så dök ytterliggare en främmande kontroll upp. En rörsångare som ringmärkts i nordöstra delen av Spanien, återfångades vid Sandön.

Avslutningen av säsongen blev också intressant när en större flock skäggmesar valde att övervintra i Vegeåns mynning. Den 21 november fångades 19 individer efter en riktad insats varav tre av dessa var främmande kontroller. Två stycken, ett par med ringnumren efter varandra, var ringmärkta i Revinge utanför Lund 56 dagar tidigare. Och den tredje var ringmärkt på Getterön, Varberg 107 dagar tidigare.

Under hösten och vintern uppehöll sig även en flock skäggmesar i vassområdet i Farhult. De besökte vi den 6 december och då infångades ytterliggare 13 individer. Även bland dessa skäggmesar konstaterades två främmande kontroller. Det var ett par med ringnumren efter varandra och hade ringmärkts vid Tåkern 87 dagar tidigare.

– Henrik Ehrenberg –

Dagboksanteckningar

Här kommer vi att samla spridda dagboksanteckningar från årets verksamhet.

21-22 juli

Nymåne och goda förutsättningar för lite augustimörker redan i juli. Nytt för i år är att vi fått tillåtelse av markägaren (Helsingborgs kommun) att ringmärka vasslevande fåglar i Vegeåns mynning. Kvällens medverkande var Ulf S, Peter O, Peter F, Bertil M samt några besökare.

Det var en underbar natt men en läcker natthimmel och planeterna Venus och Jupiter kunde skådas tillsammans med något enstaka stjärnfall – foto: Ulf Ståhle

I den fantastiskt välväxta bladvassen i åmynningen märks det att flyttningen av tättingar inte riktigt kommit igång ännu. Det är bara en fråga om dagar, innan de äldre rörsångarna kommer börja lägga på sig fett och inleda sin flyttning mot SV och Västafrika.

I vassen summerade vi vid sextiden på morgonen: rörsångare 8, sävsångare 2, sädesärla 1, ladusvala 5 och backsvala 2.

Till sist måste två små händelser under natten kommenteras. Peter O gjorde den första ”plurrningen” i vassen när han iförd ”enbart” byxholkar och inte hela vadarbyxor, hittade ett dyhål på nätrundan. Senare på natten lyckades vi sätta tärnnäten över en av de få stenar som finns på botten i havet. Stenen upptäcktes när Ulf snubblade över den i mörkret och rev upp ett hål i sina vadarbyxor. Stenen märktes upp med järnspettet för att ingen annan skulle snubbla. När vi tog ner näten på morgonen flyttade Ulf spettet, för att minuten senare snubbla på samma sten igen och bli alldeles genomsur efter ett klädsim.

Snart är det väl min tur…tack alla medverkande och välkomna åter.

– Henrik E –

28-29 juli

Den här fångstdagen började med vassmärkning på sena eftermiddagen och kvällen. I dagsläget finns det plats för nio stycken niometers nät. Det märks tydligt att även småfåglarna startat flyttningen söderut. De äldre rörsångarna börjar bli rejält feta och ungfåglar av flera arter börjar också förbereda sig för det som komma skall. Tyvärr kom inga större mängder svalor in för övernattning i vassen denna kväll.

Det blev en mörk och mulen kväll med avtagande västlig vind. I gryningen klarnade det upp och svag vind började blåsa på morgonen. Kvällens personal förutom undertecknad, var Lars H, Ulf S, Bertil M och Christer S.

Medhjälparna droppade av en efter en. Sist av alla var Lars H som även han gav upp när det var tillräckligt ljust för vassfångsten. Jag körde solo sista timmarna men det var dåligt drag på morgonen så någon stor sträcknatt hade det inte varit. Efter en skön morgon i solen med en välbehövlig sovstund på campingstolen så packade jag ihop grejerna och vid halv nio körde jag hem för denna gång.

I vassen: rörsångare 12, kärrsångare 2, sävsångare 1 och sävsparv 7. Sammanlagt 30 fåglar av 9 arter.

– Henrik E –

4-5 augusti

Redan vid fyratiden på eftermiddagen smög jag ut i vassen vid vår märkplats i Vegeåns mynning. Det var bra fart på främst rörsångarna. Efterhand började det ansluta lite medhjälpare, Henrik J gjorde årspremiär och Ulf S dök upp efter jobbet.

Vid strax efter halv åtta på kvällen så slog det till, vi fångade en äldre (3K+) hane trastsångare. Efter ringmärkning och fotografering visades den upp för intresserade besökare på parkeringen nere vid betongbryggan.

I skymningen kom det planenligt in en stor mängd svalor för övernattning i vassen och vi fångade in några stycken.

I gryningen hade manskapet decimerats, det är ju inte alla so har semester. Bengt S och undertecknad plockade ner all utrustning och när Bengt styrde hemåt så vandrade jag in i vasshavet istället. Redan halv sex hade jag fångat en andra äldre trolig hona (2K-3K) trastsångare och två timmar senare ytterliggare en äldre hona (2K-3K). Det var väldigt bra fågelaktivitet i vassen, främst på sävsångare. Vid åttatiden avtog fåglarnas aktivitet och jag packade ihop alla prylar och körde hemåt.

Resultat: Ladusvala 76, rörsångare 21, sävsångare 12, backsvala 7,  kärrsångare 3, trastsångare 3, sävsparv

Tack till medhjälparna och de trevliga besökarna som fick se de olika trastsångarna. Hedersomnämnande till Kristian L och Thomas T för frukostsmörgåsarna respektive kaffe och bulle på morgonen. Det är inte bara fåglarna som lägger upp fett i vassen!

Backsvala (ungfågel) – foto: Ulf Ståhle

– Henrik E –

6 augusti

Enbart kvällsmärkning i vassen, då högtrycksvädret inte medgav tärnfångst. Månljuset är för starkt.

Jag var på plats under tidiga kvällen och allteftersom trillade det in lite medhjälpare: Ulf S, Bertil M och Magnus C med son.

Det var oväntat bra drag på fåglarna för att vara en varm sensommardag. De vasslevande sångarnas sträcktid är verkligen igång nu. Redan efter en kvarts fångst så kom Ulf klafsande i dyngan med den fjärde trastsångaren på tre dagar. Idag var det en ungfågel, de tidigare har varit äldre fåglar. Även den fjärde trastsångaren förevisades för en skara hugade besökare på parkeringen nere vid betongbryggan.

I skymning kom ladu- och backsvalorna in för övernattning i vassen och vi hade haft att göra hela natten om vi velat, haft fågelpåsar och ringar till det. Nu begränsade vi det till en lagom och lätthanterlig mängd, genom att stänga av svalljudet och gå fram till näten i god tid.

Vid halv elva var alla svalor ringmärkta, näten nedtagna och all utrustning packad i bilarna.

Kvällens resultat: rörsångare 11, kärrsångare 6, sävsångare 1, trastsångare 1 (ytterligare bilder på bl.a. trastsångare hittar du här), ladusvala 62 och backsvala 11. Sammanlagt 92 fåglar av sex arter.

Alla inblandade tackas för sin medverkan.

– Henrik E –

7 augusti

Klockan 04.00 var det samling i vassen. Ulf S och Magnus C var med idag. Bladvassen var riktigt fuktig av dagg och när all utrustning var på plats så var morgonduschen avklarad.

Vi märkte direkt att det hade varit en sträcknatt, nya omärkta fåglar i omlopp. I det första gryningsljuset var det främst sävsångarna som var igång. De fyra första fåglarna var unga sävsångare.

Morgonen fortgick och efter åtta avtog fåglarnas aktivitet och vi började förbereda hemfärden. Under nedtagningen av näten fick Magnus uppgiften att plocka loss en sista fågel som precis fastnat. När vi kom tillbaka till märkplatsen med våra nedtagna nät såg Magnus lite underfundig ut. Han hade hittat en guldklimp, en äldre rörsångare med spansk ring! Mer om denna kontroll hittar du på kontrollsidan.

Strax efter nio var all utrustning nedpackade och vi begav oss hemåt.

Morgonens resultat: rörsångare 12, kärrsångare 5 och sävsångare 8, sammanlagt 25 fåglar av tre arter.

Alla inblandade tackas för sin medverkan.

– Henrik E –

8-9 augusti
En ladusvala som fångats i vassarna och får här sin ring – foto: Ulf Ståhle

Samling vid fyra på eftermiddagen för en lång ringmärkningssejour ute vid Sandön och Vegeåns mynning. Det var Bengt S som inledningsvis mötte upp och vi satte upp de nio näten i vassen. Det var bra fart på rörsångare och kärrsångare även ikväll.

Under kvällen dök fler medhjälpare upp: Mats L, Ulf S, Johan F och Henrik J med sonen Gustav. I det avtagande ljuset så dök det som vanligt upp lite ladu- och backsvalor som skulle övernatta i vasshavet.

När övriga for hemåt så stannande Ulf och undertecknad kvar för att ringmärka i vassen under morgontimmarna. Morgonfångsten var inte lika bra som fångsten kvällen innan, vilket indikerade att det inte varit någon bra sträcknatt. Vi återfångade den unga honan trastsångare som vi ringmärkte den 6 augusti.

Strax efter nio var all utrustning nedpackade och vi begav oss hemåt.

Kvällen och morgonens resultat: Gulärla 1, ladusvala 23, backsvala 8, rörsångare 34, kärrsångare 10, sävsångare 4, sävsparv 1, lövsångare 3 och gransångare 1 sammanlagt 85 fåglar av nio arter.

Alla inblandade tackas för sin medverkan.

– Henrik E –

12 augusti

Vid 18-tiden kom jag ut i vassen och efterhand dök det upp lite folk, som brukligt är. Henrik J med dotter Märta, Henrik J:s far och mor, Ulf S, Lena O, Ronny S och Peter F m.fl.

Inledningsvis var jag själv och satte inte upp alla näten men gjorde en ny nätgata så vi har nät som går ända ut till ån på två platser. I denna nya nätgata satte jag upp ett 12 meters nät och redan på andra rundan satt där en ung trastsångare. På den tredje rundan satt där ytterliggare en ung trastsångare, läckert. De bägge trastsångarna förevisades på parkeringen för en skara nyfikna fågelskådare.

Det var några dagar sedan vi märkte och det blev vi varse i vassen. Det var inga tidigare märkta fåglar kvar och gott om nya individer så fångstsiffran blev tämligen god, för den korta tiden och den lilla mängden nät vi hade ikväll.

Vi avslutade kvällen med svalfångst och när vi precis plockat ur alla svalor ur näten kom ett rejält skyfall. Jag märkte upp några stycken ladusvalor men när regnet tilltog ytterligare och det blev allt mörkare så släppte vi resterande svalor utan ring för att de skulle kunna söka sovplats för natten.

Klockan 22 var evakueringen klar och allt var dyngsurt. Håret hade fått sig en rejäl ursköljning av första klassens prima regnvatten. Ulf och jag var inte långrandiga när vi tackade varandra för kvällens insats och sökte snabbt skydd i våra fordon.

Kvällens resultat: ladusvala 23, rörsångare 14, kärrsångare 4, trastsångare 2, sävsångare 1, lövsångare 3 och törnsångare 1 sammanlagt 48 fåglar av sju arter.

Tack alla för en trevlig kväll med ett abrupt fuktigt slut.

– Henrik E –

14-15 augusti
Det ska börjas i tid, tycker Matilda (foto: Karin Nyberg).

Vid 15-tiden kom jag och minsta dottern Matilda ut i vassen. Det var hennes fångstpremiär och gallonbyxorna var fastsatta i stövlarna med många varv silvertejp. Hon tyckte det var fantastiskt roligt att gå runt bland näten och titta efter om någon fågel fångats. Näst roligast var att få släppa alla fåglar som pappa var klar med. Gegga och smuts i ansikte och hår var inget som bekom henne, vad månde bliva?

När eftermiddagen övergick till kväll kom kvällens medhjälpare på plats: Patrik S, Ulf S och besök från Västmanland av min gode vän Patrik R.

Resultat: rörsångare 26, kärrsångare 5, ladusvala 8, sävsångare 6, sädesärla 1 och sävsparv 3.

– Henrik E

19-20 augusti

Jag kom ut vid femtiden på eftermiddagen och klockan sex var alla näten uppe i vassen. Strax efteråt dök Ulf S och Bertil M upp i vassen men vi behövde inte jobba ihjäl oss, det var väldigt lugnt i vassen på kvällen.

Strax innan åtta hettade det till. Årets sjunde trastsångare satt i det östra å-nätet. Den var redan ringmärkt med en svensk ring och hade en mörkblå färgring över metallringen på sitt högra ben. Kontakt är tagen med Kvismare Fågelstation och de bekräftar att det är en av deras fåglar men någon exakt återfyndsdata har ännu inte kommit mig tillhanda. Trastsångaren visades upp för Thomas W, Per M och Harald P som fågelskådande i åmynningen under kvällen.

Vid fyratiden på morgonen återvände vi till vassen och klockan halv sju fångade vi årets åttonde trastsångare, även det en ungfågel. Även denna fågel visades upp och Patrik W tog svängen förbi trastsångaren innan jobbet.

Så småningom började solen värma och klockan åtta plockade jag ner alla nät och körde hemåt för välförtjänt vila.

Eftermiddagens och morgonens resultat:  rörsångare 34, kärrsångare 2, ladusvala 45, backsvala 4, sävsångare 7, trastsångare 2 (varav en var en färgmärkt svensk kontroll) och lövsångare 2.

Tack alla trogna medhjälpare för hjälpen!

– Henrik E –

22-23 augusti

Kom ut i vassen vid halv fyra och det tog en timme att sätta upp näten. Dotter Matilda och sambo Karin var med under tidiga kvällen. Tyvärr var det väldigt lite fågel i rörelse i vassen. Framåt kvällningen dök kvällens medarbetare upp. Kjeld T P från Köpenhamn och Bertil M från Bjuv. Henrik J med sonen Gustav närvarade under svalfångsten.

Innan svalorna kom i skymningen så fångade vi lite sädesärlor och gulärlor. En sparvhök kom jagande över vassen och fastnade i ett av näten. En snabb språngmarsch vidtog för att säkerställa att den inte hann sprattla ur maskorna. Det var en ung hona.

Det var gott om svalor som kom in för övernattning i vassen denna kväll. Tyvärr var det även gott om starar och de ville övernatta precis där vi hade näten. Efter lite svettigt arbete var alla svalor ringmärkta, näten nere och stararna på sin övernattningsplats.

Morgonen i vassen blev en liten besvikelse. Vi trodde att det skulle vara fler nyanlända rör-, säv- och kärrsångare men tyvärr blev det inget av det. Morgonens första fågel, var säsongens nionde trastsångare som kom uppströms ifrån, in i det södra å-nätet. Det var ännu en ungfågel, en trolig hona då vinglängden var kort.

Vid halv nio gav jag och Kjeld upp och packade ihop all utrustning. På vägen hem tittade jag förbi grabbarna i Hasslarp, även de hade saknat nyanlända fåglar denna fångstmorgon.


Ny fångstart, sparvhök (ung hona) – foto: Henrik Ehrenberg

Resultat: sparvhök 1, rörsångare 12, kärrsångare 5, ladusvala 79, backsvala 7, sävsångare 1, trastsångare 1, sädesärla 2, gulärla 2 och sävsparv 1.

– Henrik E –

27 augusti

Morgonen i vassen blev en liten besvikelse. Jag trodde att det skulle vara fler nyanlända rör-, säv- och kärrsångare men tyvärr blev det inget av det denna morgon.

Trastsångare nr 10 i augusti gladde som alltid. Den fastnade i det första norra nätet. Den hade kommit in österifrån men fladdrade ur när jag kom. Som tur var fastnade den igen efter någon meter i frihet. Det var en ungfågel och den långa vingen (100 mm) indikerar att det var en hane.

Idag utökade jag med ett 12 metersnät, det södra ånätet byggdes på västerut.

Morgonens resultat: rörsångare 7, kärrsångare 2, sävsångare 1, trastsångare 1, sädesärla 1 och sävsparv 1. Sammanlagt 13 ringmärkta fåglar av 6 arter.

– Henrik E –

28 augusti

Morgonen i vassen blev även idag en liten besvikelse. Jag trodde att det skulle vara fler nyanlända rör-, säv- och kärrsångare men tyvärr blev det inget av det denna morgon heller.

När jag anlände i mörkret möttes jag av ett förhöjt vattenstånd och på märkplatsen var vattnet halvvägs till knäna. Där brukar vara geggigt men inte stå vatten. Jag kunde inte sätta upp de två yttersta östra näten med anledning av vattennivån.

Vid halv tio kom eleverna vid sambo Karins skola på studiebesök. Jag lyckades fånga någon enstaka fågel då och då men lyckades trots allt få en guidefågel till varje genomförande. Till slut blev jag så desperat att jag spelade blåmes på mp3-spelaren och fångade höstens två första blåmesar.

Klockan tjugo i två var äntligen en lång märkmorgon till ända.

Morgonens resultat: rörsångare 10, sävsångare 1, sädesärla 2, sävsparv 1 och blåmes 2. Sammanlagt 16 ringmärkta fåglar av 5 arter.

– Henrik E –

30 augusti

En blåsig eftermiddag och kväll i vassen. Dagens medhjälpare var Ulf S och Phil B. Phil gjorde sitt första besök.

Vattennivån i ån var hög och vi fick tampas med vattnet. Phil fick låna Ulfs extrapar vadarstövlar och vi hade problem att röra oss som vi ville bland näten och på märkplatsen.

Eftermiddagens och kvällens resultat: rörsångare 3, gulärla 2, sädesärla 1 och ladusvala 18. Sammanlagt 24 ringmärkta fåglar av 4 arter.

– Henrik E –

2 september

En fin kväll i vassen, där syftet var fångst av ärlor och svalor. Idag var Bertil M, Henrik J och Ulf S med och hjälpte till.

Kvällens resultat: rörsångare 3, gulärla 4 (varav en hane av rasen thunbergi), sädesärla 3, ladusvala 43 och backsvala 2. Sammanlagt 55 ringmärkta fåglar av 5 arter.

Tack alla medverkande.

– Henrik – E

9 september

En fin om än lite blåsig kväll i vassen, där syftet var fångst av ärlor och svalor. Idag var Ulf S med och hjälpte till.

Den nordliga vinden pressade in vatten i ån och vi slog nytt högvattensrekord. De två yttersta näten på östra nätraden fick vi hoppa över, medan södra ånätet gick bra att använda.

7 av 17 ladusvalor var äldre fåglar vilket var en väldigt stor andel. Att det även sker i september, då det bör vara en större andel ungfåglar kvar gör det ännu märkligare.

Vi fångade en ung rörsångare som ringmärktes av oss för exakt en vecka sedan. Då hade den en vinge som var 63 mm. 0 på fettskalan d.v.s. inget synbart upplagrat fett och vägde 10 gram som är ganska lite. Idag var den däremot helt klar för sin flyttning söderut. Vingen var utväxt till 65mm, 7 på fettskalan är en hög skattning och den vägde nu 14 gram.

Kvällens resultat: rörsångare 6, kärrsångare 1, gulärla 1, sädesärla 21, ladusvala 17 och blåmes 2. Sammanlagt 48 ringmärkta fåglar av 6 arter.

Tack Ulf för hjälpen, sällskapet, kaffet och smörgåsen!

– Henrik E –

14 september

Det var en solig kväll vid Sandön med minimal vind från nordost. Det var näst intill optimala förutsättningar för ringmärkning. Det var även lågvatten, vilket var skönt efter de senaste gångernas vadande i djupt vatten bland näten.

Kvällens personal var Ulf S, Peter O och Peter F, något av en toppning! Vi fick arbete att göra under kvällen och vi nöjde oss med vassfångsten även om målsättningen från början även var att försöka på tärnor och vadare. Svalfångsten drog ut på tiden och de flesta av oss hade en arbetsdag framför oss i morgon så det får bli tärnor och vadare en annan gång.

Ett nytt snyggt dagsrekord för ladusvala fick vi ihop och med dagens fångst har vi fångat över 1000 fåglar vid Sandön denna säsong.

Vidare fångade vi en äldre ladusvala som börjat rugga den ena innersta handpennan, det är den första äldre ladusvalan vi ser detta på av alla vi fångat i år.

Kvällens resultat: rörsångare 5, kärrsångare 1, sävsångare 1, sädesärla 24, ladusvala 133 och backsvala 1. Sammanlagt 165 ringmärkta fåglar av 6 arter.

Tack Ulf, Peter och Peter 2 för hjälpen, en särskild guldstjärna till Ulf som ordnat näring i fast- och vätskeform.

– Henrik E –

18 september

Det var en solig kväll vid Sandön med minimal vind, ett härligt höstväder. Även idag var vattennivån i nätgatorna på en lagom nivå. Såhär i slutet av säsongen är bladvassens rotfilt illa åtgången av allt vårt trampande. Lite här och var finns djupare hålor som bygger benmuskler och inger respekt bland personalen.

Kvällens personal var Ulf S, Peter O, Joanna W och lite nyfikna besökare. Det blev väldigt magert med sädesärlor och ladusvalor. Den stora massan fågel har sannolikt redan lämnat landet men ännu finns säkerligen chansen att det kan bli någon bra kväll.

Den första kungsfiskaren som fångas – foto: Ulf Ståhle

En ung kungsfiskare kom inflygande norrifrån och fastnade lågt mitt i nätkrysset (platsen där alla nät sammanstrålar). Det var vår första kungsfiskare och det gladde både oss och de besökare som kom för att se juvelen.

Kvällens resultat: rörsångare 2, sädesärla 4, blåmes 1, sävsparv 1, gluttsnäppa 1 och kungsfiskare 1. Sammanlagt 10 ringmärkta fåglar av 6 arter.

Tack för ikväll alla medhjälpare.

– Henrik E –

21 november
Skäggmesar – en del av dagens fångst – foto: Ulf Ståhle

Morgonens personal var Ulf S och jag. Det var härligt att vara igång igen i vassen, efter ett två månader långt uppehåll. Höstmärkning har sina fördelar, vi samlades inte förrän 06.50. Det var en solig morgon och förmiddag vid Sandön, något vi inte varit bortskämda med i höst. Vinden var måttlig men påverkade inte näten nämnvärt. Stormen hade satt sina spår i vassen, främst den ”sämre” vassen kring parkeringen var bruten och låg ner. Vattennivån i nätgatorna var tämligen hög så vadarbyxorna var ett måste även idag.

Morgonens resultat blev: blåmes 3, sävsparv 4, gärdsmyg 2 och skäggmes 16. Sammanlagt 25 ringmärkta fåglar av 4 arter. Gärdsmygarna var en ny art i fångsten och dagssumman gjorde att säsongssumman för vassfångsten ökade till 1053 fåglar.

Vidare fångades ytterligare tre skäggmesar denna morgon. Dessa var redan ringmärkta någon annanstans i Sverige. Ingen av dem härrör dock från Tåkern som torde ha den tätaste förekomsten av häckande skäggmesar i Sverige. Två av fåglarna (ett par) fångades tillsammans och när vi examinerade dem såg vi att de hade ringnumren efter varandra. Vi har samlat ytterligare bilder på dom vackra skäggmesarna, bl.a. de tre kontrollerna, dessa hittar du här.

– Henrik E –

2009 års ringmärkningssiffror

DATUM:6-jul8-jul17-jul18/19-
jul
21/22-
jul
28/29-
jul
4/5-
aug
6-
aug
7
aug
8/9-
aug
12-
aug
14/15-
aug
19/20-
aug
22/23-
aug
27-
aug
28-
aug
30-
aug
2-
sep
9-
sep
14-
sep
18-
sep
21-
nov
SUMMA
Backsvala0000207110800470002010042
Blåmes00000000000000020020138
Gransångare00000000010000000000001
Gulärla000000000100020024100010
Gärdsmyg00000000000000000000022
Kungsfiskare00000000000000000000101
Kärrsångare0010023651045252000110047
Ladusvala000050766202323845790018431713300532
Lövsångare00000000033020000000008
Rörsångare34428122111123414263412710336520233
Skäggmes0000000000000000000001616
Sparvhök00000000000001000000001
Sädesärla10011000000102121321244062
Sävsparv000007200103011100001421
Sävsångare0000211218416711100010046
Trastsångare00000031002011100000009
Törnsångare00000000001000000000001
SUMMA44551822124102258548499911311162455481659251040