Kungsörn. Foto Karl-Erik Söderqvist
Så här vill man helst inte få se en kungsörn! (foto: Karl-Erik Söderqvist)

För att öka kunskaperna och få en inblick i hur många fåglar (med betoning på rovfåglar) som rör sig inom och i anslutning till vindkraftparken runt Rögle/Västraby, dokumenterar en arbetsgrupp i KOF:s regi (se nedan) vad som sker i området.

Området besöks av många skådare – speciellt under vintermånaderna – och därför skulle vi vara mycket tacksamma att få in rapporter på dina observationer. Du kan rapportera via datorn eller på plats via dina mobil. Det är viktigt att du uppger datum, tidpunkt, vilka arter samt i möjligaste mån även fågelns ålder. Det är också viktigt att notera hur fåglarna beter sig, t.ex. födosöker eller passerar genom området. Upptäcks skadade eller döda fåglar i området skall detta givetvis rapporteras.

De fynd/offer som hittats redovisas i följande sammanställning (OBS! Otäcka bilder).

I området finns några större dammar som lockar till sig både änder och tättingar. Alla iakttagelser av rovfåglar i anslutning till dessa dammar är av stort intresse.

Allemansrätten gäller i området så att cykla och gå där är tillåtet. Men man får inte trampa i grödan eller avsiktligt störa pågående jakt.

Klicka här för att rapportera

Även om det kanske känns som ett dubbelarbete skulle vi uppskatta om du också tar dig tid att lägga in dina iakttagelser (om du inte redan gjort det) i Artportalen. Vi vet av erfarenhet att just Artportalens uppgifter fungerar som källa vid olika officiella utredningar mm.

Vad som rapporterats hittills under åren 2016-2020 kan du se i dessa …

… (sidan uppdateras fortlöpande).

Uppmärksammat av massmedia och nätet:

2 feb 2017 – Skånes Ornitologiska Förening (SkoF) gått ut med information om ”dagsläget”.
I SVT-nyheter – 2 feburari -kunde man både se och läsa följande.
I nyheterna 16 februari fanns följande rubrik: ”Vindkraften i nordväst dödar flest rovfåglar i norden”.
P1-morgon 7 mars – ”Vindkraftverk orsakar fågeldöd”.
I Kvällsposten uppmärksammade också: Vindkraftverken ”gör köttfärs” av rovfåglarna.
I Helsingborgs Dagblad – 7 februari – fanns följande: ”Rovfåglar krossas i vindkraftverken i Rögle och Västraby”.
Den 16 februari: ”Helsingborg har Nordens farligaste vindkraftverk för rovfåglar”
Senaste nytt i HD -2 mars – ”Efter rovfågeldöden – nu skärper kommunen kraven vid vindkraftparken”.
På Natursidan.se hittar du följande – artikel 1 och artikel 2.

På Gotland har man dragit igång ett ”storskaleprojekt” för att – i detta fall – skydda kungsörnarna i första hand. På Svt nyheter ost sändes ett inslag den 31 jan 2020 om projektet.

På DN (7 feb 2020) fanns denna artikel som redogör för hur man hjälp av kameror och mikrofoner automatstoppar vindkraftverk för att skydda havsörnar och fladdermöss i en vindkraftpark i Krammer i Nederländerna.


Arbetsgrupp:

Arbetet och bevakningen av ”fåglar och vindkraft” är en del av den verksamhet som föreningens arbetsgrupp för fågelskydd bedriver.

Kontakta kan i första hand tas Christer Strid, tfn 076-119 95 52, e-post: christer.strid(a)kof.nu, men det går givetvis bra med övriga personer också.


Klicka här för att rapportera