Översikt - vindkraft och fåglar

Rapporter från 2016
Rapporter från 2017
Rapporter från 2018
Rapporter från 2019


 Rapporter 2017

Art Antal Ålder Beteende Datum Tidpunkt Område Ev kommentarer Rapportör
Duvhök 1
Överflygande 2017-01-02 12:20

Bengt Andersson
Tornfalk 1
Födosökande 2017-01-02 12:40 Möllorna vid Rögle Mellan R9 och järnvägen Karl-Erik Söderqvist
Kanadagås 250
överflygande 2017-01-02 12:40 Möllorna vid Rögle Flög norrut mellan R-möllorna och järnvägen Karl-Erik Söderqvist
Kanadagås 12
överflygande 2017-01-02 12:40 Möllorna vid Rögle Flög västerut sedan norrut genom R-parken Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk 1
Födosökande 2017-01-02 15:50 Möllorna vid Rögle Satt på brunnslock mellan R4 och järnvägen Karl-Erik Söderqvist
Havsörn 2 Adult överflygande 2017-01-04 15:20 Möllorna vid Rögle Flög från Stureholm mot Rögle säteri och mellan R3 och R5 även mellan R4 och R8 Ronny Svensson/Karl-Erik Söderqvist
Tornfalk 1
Födosökande 2017-01-04 11:30 Möllorna vid Rögle Skrämde upp ca 75 tättingar, troligen gulsparv Bengt Andersson
Röd glada 1
överflygande 2017-01-06 14:15 Möllorna vid Rögle Kom utanför området strax NO åsa och Christer Strid
Ormvråk 1
överflygande 2017-01-06 12:45 Båda områdena Kom flygande åt öster för att "ta kvist" vid Rögle säteri åsa och Christer Strid
Röd glada 1
Födosökande 2017-01-12 08:50 Möllorna Västraby Bengt Andersson
Röd glada 2
Födosökande 2017-01-16 13:30 Möllorna Rögle Födosökte runt dammarna Peter Franzén
Röd glada 1
Födosökande 2017-01-16 14:30 Möllorna Rögle   Peter Franzén
Havsörn 2 Adulta Överflygande 2017-01-20 10:55 Möllorna Västraby Flög söderut mellan V1 och V2  Karl-Erik Söderqvist/Bengt Andersson
Tornfalk 1
Födosökande 2017-01-22 14:20 Möllorna Rögle Mellan R9 och Järnvägen  Karl-Erik Söderqvist
Gulsparv 6   Födosökande 2017-01-22 14:30 Möllorna Rögle På fältet mellan R9 och järnvägen  Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 2
Överflygande 2017-01-23 13:00 Möllorna Rögle   Per Muhr och Thomas Wallin
Ormvråk 1   Överflygande 2017-01-23 13:00 Möllorna Rögle   Per Muhr och Thomas Wallin
Tornfalk 1
Födosökande 2017-01-23 12:40 Möllorna vid Västraby I kraftledningsstolpe mellan möllorna och vägen. Karl-Erik Söderqvist
Kanadagås 40
Överflygande 2017-01-23 12:55 Möllorna vid Rögle Flög västerut mellan R5 och R6 Karl-Erik Söderqvist
Björktrast 50
Födosökande 2017-01-25 11:00 Möllorna vid Västraby På fältet söder om V3 Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 1
Födosökande 2017-01-25 11:10 Möllorna vid Västraby Flög mellan V3 och V4 Karl-Erik Söderqvist
Kråkfåglar 80
Födosökande 2017-01-25 11:10 Möllorna vid Västraby På fältet söder om V4 Karl-Erik Söderqvist
Knölsvan 5
Födosökande 2017-01-25 11:30 Möllorna vid Rögle På fältet mellan R3 och Stureholmsvägen Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 1
Överflygande 2017-01-27 14:30 Möllorna vid Rögle   Bengt Andersson
Kråka ca 75
Födosökande 2017-01-28 10:40 Möllorna vid Västraby Intill V9. Christer Strid
Gulsparv 6
Födosökande 2017-01-28 11:20 Möllorna vid Rögle Strax öster om R9 Christer Strid
Gråtrut 2 Subadult Överflygande 2017-01-28 10:55 Båda områdena Flög S mellan R6/R9 och V4 Christer Strid
Korp 1
Överflygande 2017-01-28 11:20 Möllorna vid Rögle Strax öster om R9 Christer Strid
"Svartfågel" ca 400
Födosökande 2017-01-28 13:25 Möllorna vid Västraby Söder om V3 Christer Strid
Ormvråk 1
Rastande 2017-01-28 13:15 Möllorna vid Rögle Mellan R7 och R4 Christer Strid
Sångsvan 7
Födosökande 2017-01-28 13:15 Möllorna vid Rögle Vid R7 Christer Strid
Röd glada 2
Överflygande 2017-01-28 13:30 Båda områdena Blev jagade av korp längs trädridån mellan områdena Christer Strid
Korp 1
Överflygande 2017-01-28 13:30 Båda områdena Jagade två rödglador längs trädridån mellan områdena Christer Strid
Kungsörn 1
Överflygande 2017-01-29 14:20 Möllorna vid Rögle Kungsörn flög rakt igenom vindkraftparken från Rögle mot Västraby Håkan Johansson
Havsörn 1 Subadult Överflygande 2017-02-02 10:00 Möllorna vid Rögle Upptäcktes mitt i vindkraftsparken och drog sakta mot Rögle gård Bengt Andersson o Karl-Erik Söderqvist
Snösparv 7
Födosökande 2017-02-02 10:20 Möllorna vid Västraby Födosökte utmed vägen sv mölla V6 Bengt Andersson o Karl-Erik Söderqvist
Kungsörn 1 Juvenil Överflygande 2017-02-05 13:50 Möllorna vid Rögle Sågs ca 20 min. Flög upp från Stureholmsskogen och tog höjd kretsade ett tag innan den bestämde sig för att flyga söderut. Tangerade möllorna väster om dessa. Såg oroväckande ut ett tag. Fortsatte söderut i aktiv flykt som det verkade mellan Svedberga och Turköp Peter Bjurenstål
Ormvråk 1 Adult Överflygande 2017-02-05 13:50 Möllorna vid Rögle Flygande genom området med möllor. Ungefär i höjd med motorerna Peter Bjurenstål
Havsörn 1 Subadult Överflygande 2017-02-05 15:30 Möllorna vid Västraby Satt på fältet mellan V6 och Tursköpsskogen. Lyfte och drog in i Tursköpsskogen Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 1
Överflygande 2017-02-05 15:15 Möllorna vid Västraby Flög österut Karl-Erik Söderqvist
Kungsörn 1 Juvenil Födosökande 2017-02-06 11:45 Möllorna vid Rögle Observerade den i 45 min Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk 1   Överflygande 2017-02-06 14:05 Möllorna vid Västraby Kom från möllerna och fög åt söder Christer Strid o Björn Ekelund
Pilgrimsfalk 1   Överflygande 2017-02-06 14:06 Möllorna vid Västraby Kom från möllerna och fög åt söder Christer Strid o Björn Ekelund
Havsörn 1 Subadult Överflygande 2017-02-06 14:15 Möllorna vid Rögle Flög rakt igenom skogen av vindkraftverk Ronny Johansson
Röd glada 1   Födosökande 2017-02-06 14:24 Möllorna vid Rögle R9 SO Christer Strid, Björn Ekelund
Röd glada 1   Födosökande 2017-02-06 14:28 Möllorna vid Rögle R4 N (inte samma individ som ovan) Christer Strid, Björn Ekelund o Karl-Erik Söderqvist
Korp 1   Överflygande 2017-02-06 15:08 Möllorna vid Rögle   Christer Strid, Björn Ekelund o Karl-Erik Söderqvist
Sparvhök 1   Födosökande 2017-02-06 15:24 Möllorna vid Rögle Vid R9  Christer Strid, Björn Ekelund o Karl-Erik Söderqvist
Korp 1   Födosökande 2017-02-06 15:56 Möllorna vid Rögle Under R9  Christer Strid, Björn Ekelund o Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 1   Överflygande 2017-02-06 16:30 Båda områdena Flög i riktning mot Höghult Christer Strid, Björn Ekelund
Röd glada 1   Överflygande 2017-02-07 10:12 Möllorna vid Västraby Vid V2, V3 och V6 Christer Strid
Havsörn 1 Adult Överflygande 2017-02-08 10:30 Möllorna vid Rögle   Kjell-Åke Hall
Pilgrimsfalk 1 Juvenil Överflygande 2017-02-08 10:30 Möllorna vid Rögle   Kjell-Åke Hall
Röd glada 1   Födosökande 2017-02-08 11:00 Möllorna vid Rögle   Karl-Erik Söderqvist
Korp 2   Födosökande 2017-02-08 11:00 Möllorna vid Rögle   Karl-Erik Söderqvist
Havsörn 1 Subadult Överflygande 2017-02-08 11:20 Möllorna vid Rögle Flög från öster mot väster på betryggande höjd över verken Karl-Erik Söderqvist
Kråkfåglar 150   Födosökande 2017-02-08 11:30 Båda områdena På fältet mellan Rögleverke och Västrabyverken Karl-Erik Söderqvist
Fjällvråk 1   Födosökande 2017-02-08 12:00 Möllorna vid Rögle Vid Stureholmsvägen Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk 1   Födosökande 2017-02-08 12:00 Möllorna vid Västraby Vid Stureholmsvägen Karl-Erik Söderqvist
Snösparv 2   Födosökande 2017-02-08 13:00 Möllorna vid Rögle På fältet mellan V2 och V3 Karl-Erik Söderqvist
Korp 2   Överflygande 2017-02-09 11:04 Möllorna vid Rögle Flög mot Rögle säteri Christer Strid o Björn Ekelund
Sånglärka 3   Sträckande 2017-02-09 11:25 Möllorna vid Rögle Sträckte åt O Christer Strid o Björn Ekelund
Kungsörn 1 Subadult Överflygande 2017-02-09 13:50 Möllorna vid Rögle Flög mellan R4 och R7 norrut över Rögle by. Sågs senare vid Välinge Karl-Erik Söderqvist
Fjällvråk 1   Överflygande 2017-02-09 15:00 Möllorna vid Rögle Vid järnvägen Karl-Erik Söderqvist
Rödhake 1   Födosökande 2017-02-09 15:00 Möllorna vid Rögle Vid Järnvägen Karl-Erik Söderqvist
Sångsvan 20 Adult Födosökande 2017-02-10 13:00 Möllorna vid Rögle På fältet vid R3 Karl-Erik Söderqvist
Sångsvan 10 Juvenila Födosökande 2017-02-10 13:00 Möllorna vid Rögle På fältet vid R3 Karl-Erik Söderqvist
Knölsvan 2 Adult Födosökande 2017-02-10 13:00 Möllorna vid Rögle På fältet mellan R3 och Stureholmsvägen Karl-Erik Söderqvist
Tornfalk 1   Födosökande 2017-02-10 15:00 Möllorna vid Rögle Mellan R4 och järnvägen Karl-Erik Söderqvist
Havsörn 10   Överflygande 2017-02-11 12:30 Möllorna vid Rögle   Bengt Andersson
Grågås 1 Adult Överflygande 2017-02-11 10:50 Möllorna vid Rögle   Bengt Andersson
Röd glada 2   Födosökande 2017-02-12 10:30 Möllorna vid Västraby   Thomas Wallin
Havsörn 1 Adult Födosökande 2017-02-12 15:35 Båda områdena Flög från Tursköpsskogen på farlig höjd rakt genom området mot Rögle by Karl-Erik Söderqvist
Sångsvan ca 70 Adulta Födosökande 2017-02-12 12:30 Möllorna vid Rögle På fältet mellan R1, R3 och Stureholmsvägen Christer Strid
Sångsvan 22 Juvenila Födosökande 2017-02-14 12:30 Möllorna vid Rögle På fältet mellan R1, R3 och Stureholmsvägen Christer Strid
Knölsvan 3 Adulta Födosökande 2017-02-14 12:30 Möllorna vid Rögle På fältet mellan R1, R3 och Stureholmsvägen Christer Strid
Rapphöna 4   Födosökande 2017-02-15 11:30 Möllorna vid Västraby På fältet mellan V3 och vägen Karl-Erik Söderqvist
Sångsvan 110 Adulta Födosökande 2017-02-15 11:50 Möllorna vid Rögle På fältet mellan R1, R3 och Stureholmsvägen Karl-Erik Söderqvist
Sångsvan 25 Juvenila Födosökande 2017-02-15 11:50 Möllorna vid Rögle På fältet mellan R1, R3 och Stureholmsvägen Karl-Erik Söderqvist
Pilgrimsfalk 1 Adult Överflygande 2017-02-15 15:20 Möllorna vid Rögle Satt på fältet mellan R4, R9 och Järnvägen. Drog sedan mot Östraby Karl-Erik Söderqvist
Sångsvan 120 Adulta Födosökande 2017-02-18 13:00 Möllorna vid Rögle Mellan R3 och Stureholmsvägen Karl-Erik Söderqvist
Sångsvan 22 Juvenila Födosökande 2017-02-18 13:00 Möllorna vid Rögle Mellan R3 och Stureholmsvägen Karl-Erik Söderqvist
Knölsvan 6 Adulta Födosökande 2017-02-18 13:00 Möllorna vid Rögle Mellan R3 och Stureholmsvägen Karl-Erik Söderqvist
Kungsörn 1 Subadult Överflygande 2017-02-18 16:45 Möllorna vid Rögle Kom från dammarna flög mellan R4 och R8 mot Rögle säteri (sumpskogen) Karl-Erik Söderqvist
Sånglärka Allmän   Födosökande 2017-02-21 10:25 Båda områdena Sågs allmänt på fälten som var oplöjda, t.ex. vid V4 (verken stod stilla idag) Christer Strid
Skrattmås 1   Överflygande 2017-02-21 10:25 Möllorna vid Västraby Mot SO vid V4 (verken stod stilla idag) Christer Strid
Fiskmås 2   Överflygande 2017-02-21 10:25 Möllorna vid Västraby Mot SO vid V4 (verken stod stilla idag) Christer Strid
Sångsvan 32 Juvenila Födosökande 2017-02-21 11:00 Möllorna vid Rögle Mellan R3 och Stureholmsvägen (verken stod stilla idag) Christer Strid
Sångsvan 167 Adulta Födosökande 2017-02-21 11:00 Möllorna vid Rögle Mellan R3 och Stureholmsvägen (verken stod stilla idag) Christer Strid
Kölsvansvan 6   Födosökande 2017-02-21 11:00 Möllorna vid Rögle Mellan R3 och Stureholmsvägen (verken stod stilla idag) Christer Strid
Kanadagås 12   Födosökande 2017-02-21 11:00 Möllorna vid Rögle Mellan R3 och Stureholmsvägen (verken stod stilla idag) Christer Strid
Havstrut 2 Adulta Rastande 2017-02-21 11:00 Möllorna vid Rögle Mellan R3 och Stureholmsvägen (verken stod stilla idag) Christer Strid
Havsörn 1 Adult Födosökande 2017-02-21 12:10 Båda områdena Kom från R5, R6 mot V (verken stod stilla idag) Christer Strid
Havstrut 1 Adult Överflygande 2017-02-21 12:20 Möllorna vid Rögle Kom från R5, R6 mot V (verken stod stilla idag) Christer Strid
Gråtrut 2   Överflygande 2017-02-21 12:20 Möllorna vid Rögle Kom från R5, R6 mot V (verken stod stilla idag) Christer Strid
Kanadagås 6   Överflygande 2017-02-23 09:25 Båda områdena Str NV över V1 R3 Mårten och Christer Strid
Röd glada 1 Adult Födosökande 2017-02-25 12:45 Möllorna vid Västraby Inne bland kraftverken Peter Bjurenstål
Havsörn 2 Adult Överflygande 2017-02-26 14:00 Båda områdena Båda fåglarna kom tätt ihop norrifrån. Gled in på lägre höjd än rotorbladens maxhöjd mellan de båda parkerna. Tyvärr dimmigt varför det inte gick att avgöra om de fortsatte igenom hela parken eller inte. Thomas Svanberg
Gulsparv 30   Födosökande 2017-03-06 10:30 Möllorna Rögle På fältet mellan R9 och järnvägen Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 1   Födosökande 2017-03-06 12:30 Möllorna Rögle Vid R7 Karl-Erik Söderqvist
Kråkfåglar 160   Födosökande 2017-03-06 11:45 Båda områdena På fältet mellan R9 och V4 Karl-Erik Söderqvist
Storskarv 1   Överflygande 2017-03-06 12:00 Möllorna Rögle Flög mellan R1 och R3 mot dammarna Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 1   Födosökande 2017-03-06 12:45 Möllorna Västraby   Bengt Andersson
Havsörn 1 Subadult Överflygande 2017-03-07 11:25 Möllorna Rögle Lågt mellan vindkraftsparken och järnvägen Bengt Andersson
Röd glada 1   Födosökande 2017-03-07 11:25 Möllorna Rögle   Bengt Andersson
Havsörn 1 Adult Födosökande 2017-03-08 12:55 Möllorna Rögle Flög lågt runt dammarna vid R5 Bengt Andersson
Röd glada 1   Födosökande 2017-03-08 13:00 Möllorna Rögle   Bengt Andersson
Röd glada 2   Födosökande 2017-03-08 13:30 Möllorna vid Västraby   Bengt Andersson
Ormvråk 1   Överflygande 2017-03-08 14:00 Båda områdena   Bengt Andersson
"Vitfågel" 10   Överflygande 2017-03-09 08:50 Möllorna vid Västraby   Christer Strid
Grågås 2   Överflygande 2017-03-09 08:50 Möllorna vid Rögle Över R9 med god marginal Christer Strid
Kråkfåglar 50   Födosökande 2017-03-09 09:10 Möllorna vid Rögle R8 Christer Strid
Röd glada 1   Födosökande 2017-03-09 10:53 Möllorna vid Rögle R7 Christer Strid
Knölsvan 5   Födosökande 2017-03-09 10:55 Möllorna vid Rögle Mellan R7 och Stureholms herrgård Christer Strid
Sångsvan 4   Födosökande 2017-03-09 10:55 Möllorna vid Rögle Mellan R7 och Stureholms herrgård Christer Strid
Fiskmås 1   Överflygande 2017-03-14 09:30 Båda områdena Mellan V3 och R9. Intressant beteende. "Skruvade sig över" V3. Christer Strid
Röd glada 2   Födosökande 2017-03-14 09:40 Båda områdena Mellan V1 och R3 Christer Strid
Storskarv 1   Överflygande 2017-03-14 09:50 Möllorna vid Rögle Flög in mot dammarna och landade (födosök) Christer Strid
Korp 2   Födosökande 2017-03-14 10:12 Möllorna vid Rögle Födosökte i området öster om möllorna Christer Strid
Mindre sångsvan 2   Födosökande 2017-03-14 15:00 Möllorna vid Rögle Födosökte på åkern NV om möllorna mot Stureholms gods Christer Strid
Sångsvan 30   Födosökande 2017-03-14 15:00 Möllorna vid Rögle Födosökte på åkern NV om möllorna mot Stureholms gods Christer Strid
Trut och mås Minst 250   Födosökande 2017-03-14 15:45 Möllorna vid Rögle Plöjer åkern vid R6, R8 och R9 (endast 3 möllor igång) Christer Strid
Kråkfåglar Minst 100   Födosökande 2017-03-14 15:45 Möllorna vid Rögle Plöjer åkern vid R6, R8 och R9 (endast 3 möllor igång) Christer Strid
Trut och mås Minst 150   Födosökande 2017-03-15 11:35 Möllorna vid Rögle Plöjer åkern vid R6, R8 och R9 Christer Strid och Björn Ekelund
Måsar och trutar Minst 100-tals   Födosökande 2017-03-15 12:45 Möllorna vid Rögle Plöjning av stubbåkern mellan R6 och R9 Karl-Erik Söderqvist
Kråkfågel 60   Födosökande 2017-03-15 12:45 Möllorna vid Rögle Plöjning av stubbåkern mellan R6 och R9 Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 1   Födosökande 2017-03-15 13:00 Båda områdena Drog västerut längs trädridån i gränsen mellan Rögle och Västraby Karl-Erik Söderqvist
Blå kärrhök 1   Födosökande 2017-03-15 15:30 Möllorna vid Rögle Drog söderut mellan R1 och R3 Karl-Erik Söderqvist
Trut och mås Minst 150   Födosökande 2017-03-16 11:25 Möllorna vid Rögle Plöjer åkern vid R6, R8 och R9 Christer Strid och Björn Ekelund
Storskarv 1   Överflygande 2017-03-16 11:25 Möllorna vid Rögle Christer Strid och Björn Ekelund
Blå kärrhök 1   Födosökande 2017-03-18 13:00 Möllorna vid Rögle Flög norrut mellan R1 och R3 Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 1   Överflygande 2017-03-21 13:50 Möllorna vid Västraby Mellan vägen och V4 drog österut Karl-Erik Söderqvist
Trana 6   Sträckande 2017-03-21 14:00 Båda områdena Skruvade högt över verken Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk 1   Födosökande 2017-03-24 09:30 Möllorna vid Västraby Attackerade hare mellan vägen och V3 Karl-Erik Söderqvist
Havsörn 1 Adult  Födosökande 2017-03-27 13:00 Möllorna vid Rögle Kom från järnvägen och flög lågt mellan R4 och R8 mot dammarna. Tågdödad hjort lockade den. Efter kontakt med trafikverket togs kadavret bort. Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 3   Födosökande 2017-03-27 13:00 Möllorna vid Rögle Tågdödad hjort lockade den. Efter kontakt med trafikverket togs kadavret bort. Karl-Erik Söderqvist
Kråkfåglar 70   Födosökande 2017-03-27 16:00 Möllorna vid Rögle På fältet mellan R8 och R9 Karl-Erik Söderqvist
Grågås 2   Födosökande 2017-03-27 16:00 Möllorna vid Rögle Vid R3 Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 1   Födosökande 2017-03-27 16:10 Möllorna vid Västraby Mellan V4 och järnvägen Karl-Erik Söderqvist
Stenfalk 1   Rastande 2017-04-04 10:20 Möllorna vid Rögle Mellan R9 och järnvägen Christer Strid
Brun kärrhök 1 Adult hane  Födosökande 2017-04-09 13:20 Möllorna vid Rögle Drog runt vid R3 sedan västerut Karl-Axel Söderqvist
Knölsvan 2 Adult  Födosökande 2017-04-09 13:30 Möllorna vid Rögle På fältet mellan R3 och Stureholmsvägen Karl-Axel Söderqvist
Havsörn 1 Adult  Födosökande 2017-04-09 14:30 Båda områdena Kalasade på slagen gravand söder om vägen mellan Västraby och järnv. Flög med bytet förbi V4 mot R9. Tappade anden. Rörde sig därefter oroväckande nära R5, R6, R8 o R9. Jag tog mig ut och avlägsnade anden som nu utgjorde en farligt placerad åtel vid möllorna. Örnen tog höjd och flög västerut Karl-Axel Söderqvist
Tornfalk 1   Födosökande 2017-04-09 15:15 Möllorna vid Rögle Mellan R4 och järnvägen Karl-Axel Söderqvist
Havsörn 1 Adult  Överflygande 2017-04-10 13:10 Möllorna vid Västraby Drog på låg höjd västerut längs trädridån Karl-Axel Söderqvist
Brun kärrhök 1 Adult  Födosökande 2017-04-12 11:35 Möllorna vid Rögle Flög lågt vid R5 i anslutning till dammarna Bengt Andersson
Havsörn 1 Adult  Överflygande 2017-04-14 14:30 Båda områdena Flög från strövelstorp/välinge rakt mot vindmöllorna Anna-Lena Harmsund
Ringduva 300   Födosökande 2017-04-14 14:30 Båda områdena Tillsammans med ett 40 tal tamduvor runt i områdets östra del Karl-Erik Söderqvist
Blå kärrhök 1 Adult  Födosökande 2017-04-17 09:35 Möllorna vid Rögle   Bengt Andersson
Brun kärrhök 1 Adult  Födosökande 2017-04-17 09:40 Möllorna vid Rögle   Bengt Andersson
Havsörn 1 Adult  Överflygande 2017-04-30 17:20 Möllorna vid Rögle Mellan R9 och järnvägen drog sedan österut   Karl-Erik Söderqvist
Srenfalk 1   Födosökande 2017-05-02 11:05 Möllorna vid Västraby Drog från vägen Västraby - järnvägen norrut vek av och följde trädridån västerut   Karl-Erik Söderqvist
Vitfågel DÖD 1     2017-05-02 10:45 Möllorna vid Västraby Låg på fältet norr om vägen Västraby - järnvägen vid kraftledningen   Karl-Erik Söderqvist
Ringduva 300   Födosökande  2017-05-18 15:30 Möllorna vid Rögle På fältet mellan R3 - Stureholmsvägen - Stureholmsgård   Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 1   Födosökande  2017-06-08 17:10 Möllorna vid Västraby   Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 1   Födosökande  2017-06-14 09:00 Möllorna vid Västraby   Karl-Erik Söderqvist
Brun kärrhök 1   Födosökande  2017-06-14 16:45 Möllorna vid Rögle   Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 1   Överflygande  2017-06-23 12:00 Möllorna vid Rögle Vid R4 och R7   Karl-Erik Söderqvist
Fiskgjuse 1   Överflygande  2017-06-23 12:00 Möllorna vid Rögle Vid dammarna. Kom väster ifrån vände och drog mot nordväst. Karl-Erik Söderqvist
Steglits 4   Födosökande  2017-06-23 13:30 Möllorna vid Rögle Vid dammarna Karl-Erik Söderqvist
Sädesärla 2   Födosökande  2017-06-23 13:30 Möllorna vid Rögle Vid dammarna Karl-Erik Söderqvist
Talgoxe 3   Födosökande  2017-06-23 13:30 Möllorna vid Rögle Vid dammarna Karl-Erik Söderqvist
Näktergal 1   Födosökande  2017-06-23 13:30 Möllorna vid Rögle Vid dammarna Karl-Erik Söderqvist
Gräsand 2   Födosökande  2017-06-23 13:30 Möllorna vid Rögle Vid dammarna. Två honor. Inga ällingar. Karl-Erik Söderqvist
Sånglärka 8   Födosökande  2017-06-23 13:30 Möllorna vid Rögle Över fälten runt dammarna Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 1   Födosökande 2017-07-02 12:00 Möllorna vid Rögle   Karl-Erik Söderqvist
Grågås 4   Överflygande 2017-07-14 10:38 Båda områdena Flög längs järnvägen åt SO Christer Strid
Brun kärrhök 1 Adult Födosökande 2017-07-14 12:50 Möllorna vid Rögle Hane som avsökte fälten norr om, mot Bjärbolund Christer Strid
Röd glada 4   Födosökande 2017-07-17 11:50 Möllorna vid Västraby Slåtter väster om V1 och V6  Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk 1   Födosökande 2017-07-17 11:50 Möllorna vid Västraby Slåtter väster om V1 och V6  Karl-Erik Söderqvist
Brun kärrhök 1 Adult  Födosökande 2017-07-17 11:10 Möllorna vid Rögle Vid R7  Karl-Erik Söderqvist
Grågås 10   Överflygande 2017-07-17 11:10 Möllorna vid Rögle Kom från R3 flög mot Stureholms våtmark  Karl-Erik Söderqvist
Havsörn 1 Adult  Överflygande 2017-07-24 14:05 Möllorna vid Västraby   Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 1   Överflygande 2017-07-24 14:10 Möllorna vid Västraby Över fältet strax väster om V1  Karl-Erik Söderqvist
Sparvhök 1   Överflygande 2017-07-24 14:10 Möllorna vid Västraby Mobbade den rapporterade röda gladan  Karl-Erik Söderqvist
Kråkfågel ca 100   Överflygande 2017-07-24 16:15 Båda områdena Flög vi V1 och norrut  Karl-Erik Söderqvist
Röd glada   Födosökande 2017-07-29 11:15 Möllorna vid Västraby Strax väster om V1 och V6  Karl-Erik Söderqvist
Tornfalk Adult  Födosökande 2017-07-29 11:15-12:00 Möllorna vid Rögle Födosökte mellan möllorna och järnvägen.  Karl-Erik Söderqvist
Brun kärrhök Adult  Födosökande 2017-08-07 13:25 Möllorna vid Rögle Mellan verken R4 och R7. Flög sedan västerut  Karl-Erik Söderqvist
Röd glada Adult  Födosökande 2017-08-15 14:00 Möllorna vid Rögle Mellan R1 och R4. Pågående skörd.  Karl-Erik Söderqvist
Ringduva 20  Adult  Födosökande 2017-08-15 14:20 Möllorna vid Rögle Drar runt i området. Pågående skörd.  Karl-Erik Söderqvist
Tofsvipa 30    Överflygande 2017-08-15 14:30 Möllorna vid Rögle Drog söderut.  Karl-Erik Söderqvist
Röd glada   Födosökande 2017-08-16 13:25 Möllorna vid Rögle Mellan R1 - R3 - R7. Pågående skörd.  Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk   Födosökande 2017-08-21 14:20 Möllorna vid Rögle Mellan järnvägen och R4.  Karl-Erik Söderqvist
Röd glada   Födosökande 2017-08-21 14:30 Möllorna vid Rögle Vid R7.  Karl-Erik Söderqvist
Röd glada   Födosökande 2017-08-21 14:30-18:00 Möllorna vid Rögle Pågående skörd.  Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk   Födosökande 2017-08-21 14:30-18:00 Möllorna vid Rögle Pågående skörd.  Karl-Erik Söderqvist
Brun kärrhök   Födosökande 2017-08-21 14:30-18:00 Möllorna vid Rögle Pågående skörd.  Karl-Erik Söderqvist
Stare 300  Adult  Födosökande 2017-08-27 15:45 Möllorna vid Rögle Födosökte på den nyskördade åkern vid R4 och R7.  Karl-Erik Söderqvist
Brun kärrhök Adult  Födosökande 2017-08-27 18:00 Möllorna vid Rögle Drog runt i närheten av R1 och R3.  Karl-Erik Söderqvist
Brun kärhök   Födosökande 2017-08-28 13:55 Möllorna vid Rögle Drog runt vid R1 och R3.  Karl-Erik Söderqvist
Stare 2000    Födosökande 2017-08-28 15:30 Båda områdena Flera grupper drog runt bland verken.  Karl-Erik Söderqvist
Brun kärhök   Födosökande 2017-08-29 18:00 Möllorna vid Rögle   Karl-Erik Söderqvist/Bengt Andersson
Pilgrimsfalk Adult  Födosökande 2017-08-29 18:05 Möllorna vid Rögle Kom väster ifrån genom parken och jagade starar vid järnvägen.  Karl-Erik Söderqvist/Bengt Andersson
Havsörn Subadult  Överflygande 2017-08-31 14:15 Möllorna vid Rögle   Bengt Andersson
Röd glada   Överflygande 2017-08-31 14:15 Möllorna vid Rögle   Bengt Andersson
Ormvråk   Födosökande 2017-08-31 14:15 Möllorna vid Rögle   Bengt Andersson
Havsörn   Rastande 2017-08-28 12:00 Möllorna vid Rögle 1 ad, 1 subad och 1 juv satt på marken vid R4. Lyfte åt "rätt" håll - mot Rögle gård.  Thomas Wallin
Brun kärrhök   Födosökande 2017-08-28 12:00 Möllorna vid Rögle   Thomas Wallin
Röd glada   Födosökande 2017-09-03 10:45 Möllorna vid Rögle Mellan järnvägen och verken R4 - R8 - R9  Karl-Erik Söderqvist
Havsörn Juvenila  Födosökande 2017-09-03 10:45 Möllorna vid Rögle På fältet mellan R5 och R6  Karl-Erik Söderqvist
Blå kärrhök Adult  Födosökande 2017-09-03 13:30 Möllorna vid Rögle Flög söderut genom parken  Karl-Erik Söderqvist/Bengt Andersson
Brun kärrhök Adult  Födosökande 2017-09-03 17:00 Möllorna vid Rögle Vid R3  Karl-Erik Söderqvist/Kalle Nilsson
Havsörn Adult  Födosökande 2017-09-03 17:30 Båda områdena    Karl-Erik Söderqvist/Kalle Nilsson
Tornfalk   Födosökande 2017-09-03 17:40 Möllorna vid Rögle Mellan Stureholmsvägen och R3  Karl-Erik Söderqvist/Kalle Nilsson
Ormvråk   Födosökande 2017-09-03 10:30 Möllorna vid Rögle Mellan järnvägen och R4 - R8 - R9  Karl-Erik Söderqvist
Havsörn Adult  Överflygande 2017-09-08 12:20 Båda områdena Kom från Bjärbolund drog söderut genom området  Karl-Erik Söderqvist
Röd glada   Födosökande 2017-09-08 12:35 Möllorna Rögle   Karl-Erik Söderqvist
Röd glada   Födosökande 2017-09-08 12:30 Möllorna Västraby I västra delen mellan V1 - V2 - V6  Karl-Erik Söderqvist
Brun kärrhök   Födosökande 2017-09-08 12:35 Möllorna Rögle Mellan R3 och R7  Karl-Erik Söderqvist
Gråhäger   Födosökande 2017-09-08 13:15 Möllorna Rögle Vid märgelgrav mellan R4 och R7  Karl-Erik Söderqvist
Havsörn Juvenil  Överflygande 2017-09-10 14:00 Möllorna Rögle Drog norrut över Bjärbolund  Karl-Erik Söderqvist
Pilgrimsfalk   Rastande 2017-09-10 12:45 Möllorna Rögle På fältet mellan R-verken och Stureholmsvägen  Karl-Erik Söderqvist
Brun kärrhök   Födosökande 2017-09-10 12:00 Möllorna vid Västraby Mellan V3 och V4  Karl-Erik Söderqvist
Blå kärrhök   Födosökande 2017-09-10 12:00 Möllorna vid Västraby Mellan V3 och V4  Karl-Erik Söderqvist
Fiskgjuse   Överflygande 2017-09-10 14:10 Båda områdena Drog söderut genom det västra vindkraftområdet  Karl-Erik Söderqvist
Havsörn Juvenil  Födosökande 2017-09-12 10:20 Möllorna vid Västraby Mellan V1 - V6  Karl-Erik Söderqvist
Havsörn Subadult  Födosökande 2017-09-12 10:45 Möllorna vid Västraby I området mellan V1, V2 och V6  Karl-Erik Söderqvist,Kalle Nilsson,Thomas Wallin
Tornfalk   Födosökande 2017-09-12 11:00 Möllorna vid Rögle Området mellan V4, V7 och järnvägen  Karl-Erik Söderqvist
Gråhäger   Födosökande 2017-09-12 11:00 Möllorna vid Rögle Vid märgelgrav i området mellan V4, V7 och järnvägen Karl-Erik Söderqvist
Röd glada   Födosökande 2017-09-12 14:00 Möllorna vid Västraby   Karl-Erik Söderqvist
Brun kärrhök   Födosökande 2017-09-12 14:00 Möllorna vid Västraby   Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk   Födosökande 2017-09-16 10:40 Möllorna vid Västraby Vid V6  Karl-Erik Söderqvist
Tornfalk   Födosökande 2017-09-16 10:40 Möllorna vid Västraby Mellan V4 och järnvägen  Karl-Erik Söderqvist
Stare 60    Födosökande 2017-09-16 10:40 Båda områdena Mellan V4 och R9  Karl-Erik Söderqvist
Röd glada   Födosökande 2017-09-16 10:50 Båda områdena   Karl-Erik Söderqvist
Havsörn   Överflygande 2017-09-16 11:00 Båda områdena Flög söderut mellan möllorna och järnvägen  Karl-Erik Söderqvist
Röd glada   Födosökande 2017-09-18 13:50 Möllorna Rögle Mellan R1 och R8 kamp om byte  Karl-Erik Söderqvist
Brun kärrhök   Födosökande 2017-09-18 13:25 Möllorna Rögle   Karl-Erik Söderqvist
Stenskvätta   Födosökande 2017-09-18   Möllorna Rögle R1,R3, R5 och R7 samt dammarna  Karl-Erik Söderqvist
Bofink 40    Födosökande 2017-09-18   Möllorna Rögle R1,R3, R5 och R7 samt dammarna  Karl-Erik Söderqvist
Sädesärla   Födosökande 2017-09-18   Möllorna Rögle R1,R3, R5 och R7 samt dammarna  Karl-Erik Söderqvist
Ringduva   Överflygande 2017-09-18   Möllorna Rögle R1,R3, R5 och R7 samt dammarna  Karl-Erik Söderqvist
Röd glada   Överflygande 2017-09-18 15:00  Möllorna Rögle R1,R3, R5 och R7 samt dammarna  Karl-Erik Söderqvist
Brun kärrhök   Överflygande 2017-09-18 15:00  Möllorna Rögle R1,R3, R5 och R7 samt dammarna  Karl-Erik Söderqvist
Knölsvan Juvenil  Födosökande 2017-09-18   Möllorna Rögle I dammarna  Karl-Erik Söderqvist
Knölsvan Adult  Födosökande 2017-09-18   Möllorna Rögle I dammarna  Karl-Erik Söderqvist
Sothöna   Födosökande 2017-09-18   Möllorna Rögle I dammarna  Karl-Erik Söderqvist
Rörhöna   Födosökande 2017-09-18   Möllorna Rögle I dammarna  Karl-Erik Söderqvist
Gräsand   Födosökande 2017-09-18   Möllorna Rögle I dammarna. Inga utsatta farmade gräsänder  Karl-Erik Söderqvist
Röd glada   Födosökande 2017-09-19 09:30-12:15  Båda områdena Rörde sig i området. Plöjning av fält i Rögledelen  Christer Strid
Tornfalk   Födosökande 2017-09-19 09:30-12:15  Båda områdena Rörde sig i området. Plöjning av fält i Rögledelen  Christer Strid
Knölsvan   Överflygande 2017-09-19 10:00  Båda områdena Väster om V1, V6  Christer Strid
"Vitfågel" 50    Födosökande 2017-09-19 09:30-12:15  Båda områdena Rörde sig i området. Plöjning av fält i Rögledelen  Christer Strid
"Svartfågel" 30    Födosökande 2017-09-19 09:30-12:15  Båda områdena Rörde sig i området. Plöjning av fält i Rögledelen  Christer Strid
Obst kärrhök honfärgade  Sträckande 2017-09-19 11:10  Båda områdena Väster R1 och V1 (ej brunhök)n  Christer Strid
Hämplin     Födosökande 2017-09-19 09:30-12:15  Båda områdena Rörde sig i området. Plöjning av fält i Rögledelen  Christer Strid
Sädesärla 10    Födosökande 2017-09-19 09:30-12:15  Båda områdena Rörde sig i området. Plöjning av fält i Rögledelen  Christer Strid
Ormvråk   Födosökande 2017-09-19 09:30-12:15  Båda områdena Rörde sig i området. Plöjning av fält i Rögledelen  Christer Strid
Stenskvätta   Födosökande 2017-09-19 09:30-12:15  Båda områdena Rörde sig i området. Plöjning av fält i Rögledelen  Christer Strid
Bofink     Födosökande 2017-09-19 09:30-12:15  Båda områdena Rörde sig i området. Plöjning av fält i Rögledelen  Christer Strid
Bergfink     Födosökande 2017-09-19 09:30-12:15  Båda områdena Rörde sig i området. Plöjning av fält i Rögledelen  Christer Strid
Vinterhämpling     Födosökande 2017-09-19 09:30-12:15  Båda områdena Rörde sig i området. Plöjning av fält i Rögledelen  Christer Strid
Sånglärka     Födosökande 2017-09-19 09:30-12:15  Båda områdena Rörde sig i området. Plöjning av fält i Rögledelen  Christer Strid
Kanadagås 10    Överflygande 2017-09-19 16:30  Båda områdena Flög söderut genom områdets västra del  Karl-Erik Söderqvist
Havsörn Subadult  Överflygande 2017-09-21 16:15  Båda områdena Drog norrut strax väster om V6 - V1 - R3  Karl-Erik Söderqvist/Bengt Andersson
Röd glada   Födosökande 2017-09-21 16:50  Möllorna Rögle På fältet mellan R3 och Stureholmsvägen  Karl-Erik Söderqvist
Sparvhök   Födosökande 2017-09-21 17:00  Möllorna Rögle Jagade sträckande småfåglar  Karl-Erik Söderqvist
Röd glada   Födosökande 2017-09-22 11:25  Möllorna Rögle   Karl-Erik Söderqvist
Brun kärrhök     2017-09-22 13:00  Möllorna Rögle   Karl-Erik Söderqvist
Röd glada   Födosökande 2017-09-25 10:30  Möllorna Västraby Skördar gräsvall  Christer Strid
Ormvråk   Födosökande 2017-09-25 10:30  Möllorna Västraby Skördar gräsvall  Christer Strid
Röd glada 6-8    Födosökande 2017-09-25 12:30  Möllorna Västraby Skördar gräsvall  Christer Strid/Karl-Erik Söderkvist
Tornfalk   Födosökande 2017-09-25 12:30  Möllorna Västraby Skördar gräsvall  Christer Strid/Karl-Erik Söderkvist
Ormvråk   Födosökande 2017-09-25 12:30  Möllorna Västraby Skördar gräsvall  Christer Strid/Karl-Erik Söderkvist
Korp   Födosökande 2017-09-25 12:30  Möllorna Västraby Skördar gräsvall  Christer Strid
"Vitfågel" 30    Födosökande 2017-09-25 13:30  Båda områdena Skördar gräsvall på Västrabysidan  Christer Strid/Karl-Erik Söderkvist
Kråka 30    Födosökande 2017-09-25 13:30  Båda områdena Skördar gräsvall på Västrabysidan  Christer Strid/Karl-Erik Söderkvist
Röd glada 5-7    Födosökande 2017-09-25 16:00  Möllorna Västraby Skördar gräsfoder  Ingrid och Björn Ekelund
Sparvhök   Överflygande 2017-09-25 16:00  Möllorna Västraby Skördar gräsfoder  Ingrid och Björn Ekelund
Fjällvråk   Födosökande 2017-09-25 16:00  Möllorna Västraby Skördar gräsfoder  Ingrid och Björn Ekelund
Röd glada   Födosökande 2017-09-27 16:30  Möllorna Västraby På fältet mellan V3 och vägen  Karl-Erik Söderqvist
Havsörn Subadult  Överflygande 2017-09-28 14:50  Möllorna Västraby Flög söderut genom områdets västra del  Karl-Erik Söderqvist
Vifågel 250    Födosökande 2017-10-03 17:50  Möllorna Rögle På fältet mellan R3 och R7  Karl-Erik Söderqvist
Grågås 24    Överflygande 2017-10-03 17:50  Båda områdena 2 flockar flög söderut i den västra delen av området   Karl-Erik Söderqvist
Röd glada   Överflygande 2017-10-03 18:00  Möllorna Västraby Drog genom området österut   Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk 128    Sträckande 2017-10-05 15:00-16:10  Båda områdena Många på farlig höjd   Karl-Erik Söderqvist
Sparvhök 17    Sträckande 2017-10-05 15:00-16:10  Båda områdena Många på farlig höjd   Karl-Erik Söderqvist
Gråhäger 18    Sträckande 2017-10-05 15:05  Möllorna Västraby I en flock nära (söder om) V4 och på farlig höjd   Karl-Erik Söderqvist
Trana 120    Sträckande 2017-10-05 15:25  Båda områdena På hög och riskfri höjd  Karl-Erik Söderqvist
Tornfalk   Födosökande 2017-10-05 15:40  Möllorna Rögle Mellan R9 och järnvägen  Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk   Sträckande 2017-10-06 13:30  Båda områdena   Karl-Erik Söderqvist
Trana 58    Sträckande 2017-10-06 13:45  Båda områdena Mellan R4 - V4 och järnvägen  Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk   Sträckande 2017-10-06 13:50  Båda områdena   Karl-Erik Söderqvist
Trana 15    Sträckande 2017-10-06 15:15  Möllorna Rögle   Karl-Erik Söderqvist
Vitfågel 140    Födosökande 2017-10-06 17:50  Möllorna Rögle   Karl-Erik Söderqvist
Röd glada   Födosökande 2017-10-10 15:40  Båda områdena Sökte nattläger i trädridån i gränsen mellan Rögle och Västraby  Karl-Erik Söderqvist
Fjällvråk Adult  Födosökande 2017-10-16 15:45  Möllorna Rögle Ryttlade mellan R1 och R3  Karl-Erik Söderqvist
Havsörn Subdult  Överflygande 2017-10-23 13:30  Möllorna vid Västraby   Bengt Andersson
Havsörn Juvenil  Överflygande 2017-10-23 14:15  Båda områdena Drog söderut från Stureholm mellan R3 och V1  Karl-Erik Söderqvist
Röd glada   Födosökande 2017-10-23 14:20  Möllorna vid Rögle Norra delen  Karl-Erik Söderqvist
Vitfågel 50+    Födosökande 2017-10-23 14:00  Möllorna vid Rögle Mellan R4, R7 och R1  Karl-Erik Söderqvist
Havsörn Juvenil  Överflygande 2017-10-24 13:40  Möllorna vid Västraby Flög söderut, väster om Rögle möllorna sen mellan V1 och V2  Karl-Erik Söderqvist
Fjällvråk   Födosökande 2017-10-24 14:30  Möllorna vid Rögle Mellan R4 och R7  Karl-Erik Söderqvist
Ljunpipare 300+    Rastande 2017-10-24 13:30  Möllorna vid Västraby Flocken drog runt vid V1 och V6 och över fältet väster om  Karl-Erik Söderqvist
Havsörn Adult  Överflygande 2017-10-24 13:40  Båda områdena Flög österut längs trädridån (gränsen) mellan Rögle och Västraby.  Karl-Erik Söderqvist
Havsörn Adult  Överflygande 2017-10-24 11:50  Båda områdena Flög norrut vid V6 - V1- R3  Karl-Erik Söderqvist
Havsörn Adult  Överflygande 2017-10-24 15:40  Möllorna vid Rögle Farligt nära R4 o R7  Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk   Sträckande 2017-10-29 10:05  Båda områdena Kom på hyfsad höjd över vindmöllorna  Åsa och Christer Strid
Ormvråk   Sträckande 2017-10-29 10:15  Båda områdena Drog på SV rakt igenom områdena. Missad en mölla precis  Åsa och Christer Strid
Grågås   Överflygande 2017-10-29 10:15  Båda områdena V4-R9-R4, flög längs järnvägen  Åsa och Christer Strid
Grågås 40    Överflygande 2017-10-29 10:15  Båda områdena V4-R9-R4, flög längs järnvägen  Åsa och Christer Strid
"Vitfågel" 300+    Rastande 2017-10-29 12:00  Båda områdena Väster om V och R5/R3 på Svedbergas ägor  Åsa och Christer Strid
Pilgrimsfalk Adult  Rastande 2017-11-06 12:35  Möllorna vid Rögle På fältet mellan R1 - R7 - R4  Karl-Erik Söderqvist
Röd glada   Födosökande 2017-11-13 09:52  Möllorna vid Rögle Vid R7  Christer Strid
Grågås 12    Överflygande 2017-11-13 09:52  Båda områdena Flög över området mot SV. Påverkade av vindkraftverken  Christer Strid
"Vitfågel" 200+    Födosökande 2017-11-13 10:00  Möllorna vid Västraby Plöjning av fält väster om V1 och V6  Christer Strid
Grågås 125    Överflygande 2017-11-13 10:25  Båda områdena Strax öster om V4, R9 och R4, str N  Christer Strid
Ljungpipare 75    Rastande 2017-11-13 09:52  Båda områdena Tillfälligt uppflog. Höll till runt R3, R1 och R5  Christer Strid
Havsörn   Överflygande 2017-11-15 10:55  Båda områdena Okänd ålder (motljus) passerade i utkanten av vindkraftsparkerna, lågt och målinriktat, från Bjärbolund/Stureholm söderut mot Turköp  Thomas Terne
Blå kärrhök   Födosökande 2017-11-20 13:50  Möllorna Rögle I området vid R1 - R3 - R7  Karl-Erik Söderqvist
Havsörn Juvenil  Överflygande 2017-11-21 10:45  Möllorna Rögle Flög österut i den norra delen av möllorna  Karl-Erik Söderqvist
Havsörn Juvenil  Överflygande 2017-11-21 14:15  Möllorna Rögle Flög österut mellan R4 och R7  Karl-Erik Söderqvist/Thomas Wallin
Röd glada   Födosökande 2017-12-01 12:00  Möllorna Västraby Vid V6  Karl-Erik Söderqvist
Pilgrimsfalk juvenil  Rastande 2017-12-01 10:30-12:20  Möllorna Rögle På fältet mellan R3-R1-R5  Per Muhr/Thomas Wallin o Karl-Erik Söderqvist
Pilgrimsfalk juvenil  Födosökande 2017-12-01 10:45  Möllorna Västraby   Per Muhr/Thomas Wallin
Ormvråk   Rastande 2017-12-08 10:55  Möllorna vid Västraby På fältet mellan R4 och R8  Karl-Erik Söderqvist
Röd glada   Överflygande 2017-12-08 11:30  Möllorna vid Västraby   Bengt Andersson/Karl-Erik Söderqvist
Havsörn Juvenil  Överflygande 2017-12-08 11:45  Båda områdena Flög österut genom parken  Bengt Andersson/Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk   Födosökande 2017-12-11 10:55  Möllorna vid Rögle På fältet vid R4 och R7  Karl-Erik Söderqvist
Havsörn Adult  2017-12-12 11:40  Möllorna vid Västraby Kom från vindkraftparken flög mellan V1 och V6  Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk   Födosökande 2017-12-13 14:45  Möllorna vid Rögle På fältet vid R4 och R7  Karl-Erik Söderqvist
Havsörn Subadult  2017-12-21 11:20  Båda områdena Flög sydväst ut genom båda områdena  Karl-Erik Söderqvist
Sångsvan   Överflygande 2017-12-21 11:35  Möllorna vid Rögle Flög mellan R4 och R7 västerut  Karl-Erik Söderqvist
Mindre sångsvan   Överflygande 2017-12-21 11:35  Möllorna vid Rögle Flög mellan R4 och R7 västerut  Karl-Erik Söderqvist
Röd glada   Överflygande 2017-12-21 11:35  Möllorna vid Rögle Flög mellan R4 och R8 västerut  Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk   Födosökande 2017-12-21 14:15  Möllorna vid Rögle Vid R4  Karl-Erik Söderqvist
Fjällvråk   Födosökande 2017-12-21 14:15  Möllorna vid Rögle Vid R4  Karl-Erik Söderqvist
Kungsörn Juvenil Överflygande 2017-12-26 11:30  Möllorna vid Rögle   Thomas Wallin
Havsörn Subadult Överflygande 2017-12-27 10:30  Möllorna vid Rögle Flög lågt genom hela parken mot Rögle  Håkan Johansson
Havsörn Subadult Överflygande 2017-12-30 10:50  Båda områdena Kom från Rögle flög sydväst ut. Farligt nära R4, R5 och V1  Karl-Erik Söderqvist

 


Övriga årssammanställningar:

Rapporter från 2016
Rapporter från 2018
Rapporter från 2019