Översikt - vindkraft och fåglar

Rapporter från 2016
Rapporter från 2017
Rapporter från 2018
Rapporter från 2019


 Rapporter 2018

Art Antal Ålder Beteende Datum Tidpunkt Område Ev kommentarer Rapportör
Röd glada 1 2k+ Födosökande 2018-01-01 13:15 Båda områdena Födosökte längs järnvägen Åsa och Christer Strid
Kanadagås 1 Överflygande 2018-01-01 13:20 Möllorna vid Rögle Flög strax N R4 och R7 Åsa och Christer Strid
Ormvråk 2 Födosökande 2018-01-02 11:25 Möllorna vid Rögle På fältet mellan R4 och R7 Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk 2 Födosökande 2018-01-04 15:00 Möllorna vid Rögle På fältet mellan R4 och R7. Stationära Karl-Erik Söderqvist
Fjällvråk 1 Överflygande 2018-01-04 15:00 Möllorna vid Rögle Kom ifrån parken och flög österut mot Rögle säteri Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk 2 Födosökande 2018-01-05 12:50 Möllorna vid Rögle På fältet vid R4 Karl-Erik Söderqvist
Fjällvråk 1 Födosökande 2018-01-04 13:00 Möllorna vid Rögle Vid R5 respektive R9 Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 1 Födosökande 2018-01-04 13:00 Möllorna vid Rögle Vid R4 Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk 3 Födosökande 2018-01-05 15:10 Möllorna vid Rögle På fältet vid R4 Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk 1 Födosökande 2018-01-08 09:40 Möllorna vid Rögle På fältet NV R4 Christer Strid
Grågås 400 Överflygande 2018-01-08 11:20 Möllorna vid Västraby Kom från söder mot V1 o V6. Vände tvärt 90 gr V på ca 6-800 m håll Christer Strid
Vitkindad gås 1200 Överflygande 2018-01-08 11:28 Båda områdena Kom från V mot V1, R5 o R3. På 6-800 m håll vänder flocken tvärt 180 gr Christer Strid
Röd glada 1 Födosökande 2018-01-09 11:36 Möllorna vid Rögle Vid R4 Karl-Erik Söderqvist
Kungsörn 1 Överflygande 2018-01-09 - Möllorna vid Västraby Flög farligt nära V3 drog sedan genom området Ronny Svensson
Havsörn 1 Överflygande 2018-01-11 15:21 Möllorna vid Rögle Kom från Stureholmshållet riktning SO, passerade strax N om R7 Christer Strid o Björn Ekelund
Ormvråk 4 Födosökande 2018-01-12 12:20 Möllorna vid Rögle På fältet vid R4 Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk 4 Födosökande 2018-01-13 14:20 Möllorna vid Rögle På fältet vid R4 Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 1 Överflygande 2018-01-13 12:20 Möllorna vid Rögle Flög söderut mellan R1 och R4 Karl-Erik Söderqvist
Fjällvråk 1 Födosökande 2018-01-13 14:20 Möllorna vid Rögle På fältet vid R4 Karl-Erik Söderqvist
Havsörn 1 Subadult Överflygande 2018-01-16 12:30 Möllorna vid Rögle Kom från Rögle och flög sydvästut genom parken vid R7, R1 och R3 Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk 1 Rastande 2018-01-17 15:00 Möllorna vid Rögle Satt på servicebyggnadens tak vid R4 Karl-Erik Söderqvist
Havsörn 1 Adult Överflygande 2018-01-18 12:00 Möllorna vid Rögle Thomas Wallin
Röd glada 1 Födosökande 2018-01-18 13:25 Möllorna vid Rögle Mellan R4 och R7 drog sedan västerut Karl-Erik Söderqvist
Havsörn 1 Adult Överflygande 2018-01-18 13:50 Möllorna vid Rögle Flög västerut i norra delen av området Karl-Erik Söderqvist
Kråkfågel 200 Födosökande 2018-01-18 14:00 Båda områdena Drog runt i områdena Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 1 Födosökande 2018-01-19 13:00 Möllorna vid Rögle Drog runt i området Karl-Erik Söderqvist
Björktrast 40 Födosökande 2018-01-19 11:20 Båda områdena Mellan R9 och V4 Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk 2 Födosökande 2018-01-21 11:15 Möllorna vid Västraby Mellan V3 och kraftledningen. Åt och bråkade om ett kadaver Karl-Erik Söderqvist
Fjällvråk 1 Födosökande 2018-01-21 14:00 Möllorna vid Rögle Mellan V3 och kraftledningen. Åt och bråkade om ett kadaver Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk 3 Rastande 2018-01-21 14:00 Möllorna vid Rögle Sittande på marken vid/under möllorna Bengt Tufvesson
Fjällvråk 2 Rastande 2018-01-21 14:00 Möllorna vid Rögle Sittande på marken vid/under möllorna Bengt Tufvesson
Pilgrimsfalk 1 Överflygande 2018-01-22 14:00 Möllorna vid Rögle Flög västerut genom området Karl-Erik Söderqvist
Blå kärrhök 1 Födosökande 2018-01-22 14:30 Möllorna vid Rögle Flög längs diket mot R3 Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 2 Födosökande 2018-01-23 09:30 Båda områdena Födosökte öster om järnvägen där man höll på att plöja Christer Strid
Ormvråk 12-15 Födosökande 2018-01-23 09:30 Båda områdena Födosökte öster om järnvägen där man höll på att plöja Christer Strid
Fjällvråk 2 Födosökande 2018-01-23 09:30 Båda områdena Födosökte öster om järnvägen där man höll på att plöja Christer Strid
Gråtrut 200 Födosökande 2018-01-23 09:30 Båda områdena Födosökte öster om järnvägen där man höll på att plöja Christer Strid
Havsörn 1 Adult Överflygande 2018-01-24 10:50 Möllorna vid Västraby Flög norrut strax väster om V6 och V1 Karl-Erik Söderqvist
Blå kärrhök 1 Födosökande 2018-01-24 12:50 Möllorna vid Rögle Kom från Röglemöllorna och flög mot Stureholms våtmark Karl-Erik Söderqvist
Kungsörn 1 Subadult Födosökande 2018-01-25 11:35 Möllorna vid Västraby Efter 15 min drog den västerut Karl-Erik Söderqvist
Havsörn 1 Juvenil Överflygande 2018-01-25 13:25 Möllorna vid Västraby Drog söderut mellan V1 och V2 Karl-Erik Söderqvist
Havsörn 6 Olika åldrar Rastande 2018-01-27 12:30 Möllorna vid Rögle Sex havsörnar, 2 adulta, 3 subadulta och 1 juvenil, på fältet öster om Bjärbolunds gård. Enligt uppgift hade det varit jakt i området och jägarna hade lagt ut åtel i nordöstra hörnet av fältet. Örnarna stod mest på marken, men vid de tillfällen som örnarna flög rörde de sig i öst-västlig riktning och undvek kraftverken i syd. Erik Svensson
Havsörn 1   Överflygande 2018-01-30 11:00 Möllorna vid Västraby   Bengt Andersson
Blå kärrhök 1   Födosökande 2018-01-30 11:05 Möllorna vid Västraby   Bengt Andersson
Blå kärrhök 1 Adult Födosökande 2018-01-30 11:05 Möllorna vid Västraby Mellan V3 och V4 drog sedan österut  Karl-Erik Söderqvist
Blå kärrhök 1 Adult Födosökande 2018-02-05 12:20 Möllorna vid Västraby Mellan V3 och V4 drog sedan österut  Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 1   Genomflygande 2018-02-08 11:25 Möllorna Rögle Flög igenom parken R4-R1-R5 Christer Strid
Röd glada 1   Födosökande 2018-02-09 11:05 Båda områdena Ensam på fältet mellan R8 och R9 Karl-Erik Söderqvist
Sångsvan 1 Adult  Födosökande 2018-02-11 12:00 Möllorna Rögle Ensam på fältet mellan R8 och R9 Karl-Erik Söderqvist
Blå kärrhök 1 Adult Födosökande 2018-02-17 12:45 Möllorna vid Rögle Födosökte i diket längs Stureholmsvägen, innan den drog söderut mittemot Bjärbolund. Erik Svensson
Havsörn 2   Överflygande 2018-02-24 09:40 Möllorna vid Rögle 2:a handsuppgift  Karl-Erik Söderqvist
Havsörn 2   Överflygande 2018-02-25 11:00 Möllorna vid Rögle 2:a handsuppgift  Karl-Erik Söderqvist
Havsörn 1 Subadult Överflygande 2018-02-25 14:30 Möllorna vid Rögle Flög österut norr om Röglemöllorna Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk 1   Födosökande 2018-02-26 11:15 Möllorna vid Västraby Satt på fältet intill V3 Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 1   Överflygande 2018-03-01 13:20 Möllorna vid Västraby   Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk 1   Födosökande 2018-03-01 13:25 Möllorna vid Västraby På fältet mellan kraftledningen och V3  Karl-Erik Söderqvist
Pilgrimsfalk 1 Adult Överflygande 2018-03-01 15:50 Möllorna vid Rögle Kom från öster drog in mellan R8 och R9  Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 1 Adult  Överflygande 2018-03-07 11:10 Möllorna vid Västraby Flög österut genom området  Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk 1   Födosökande 2018-03-07 11:20 Möllorna vid Rögle Mellan R4 och R8  Karl-Erik Söderqvist
Sånglärka 20   Födosökande 2018-03-08 10:00 Möllorna vid Rögle Mellan R8 och R9  Karl-Erik Söderqvist
Havsörn 1   Överflygande 2018-03-10 17:00 Möllorna vid Västraby Drog genom området från väster mot öster  Ronny Johansson
Ormvråk 5   Överflygande 2018-03-15 10:10 Möllorna vid Västraby Sträckande mot NO  Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk 1   Överflygande 2018-03-24 11:50 Möllorna vid Västraby Höll sig i kanten av vindkraftparken vid Västraby  Christer Strid o Björn Ekelund
Björktrast ca 100   Födosökande 2018-03-24 11:50 Båda områdena Vid trädridån V3-V4  Christer Strid o Björn Ekelund
Dubbeltrast 2   Födosökande 2018-03-24 11:50 Möllorna vid Rögle Strax norr R4  Christer Strid o Björn Ekelund
Gråtrut 3   Överflygande 2018-03-24 11:50 Möllorna vid Rögle R7 - R4  Christer Strid o Björn Ekelund
Trana 23+6   Överflygande 2018-03-24 14:30 Båda områdena Skruvande och överflygande i de östra delarna av området  Christer Strid o Björn Ekelund
Ljungpipare 7   Rastande 2018-03-29 15:35 Möllorna vid Rögle På fältet vid R4  Karl-Erik Söderqvist
Tofsvipa 10   Rastande 2018-03-29 15:35 Möllorna vid Rögle På fältet vid R4  Karl-Erik Söderqvist
Kungsörn 1 Adult  Överflygande 2018-04-02 10:00 Båda områdena Kom flygande (uppskattningsvis mot norr) rakt genom vindkraftparkerna  Anna-Lena Harmsund
Röd glada 1 Adult  Födosökande 2018-04-11 11:10 Möllorna vid Västraby Passerade V2, V3 och V4 längs med trädridån  Christer Strid
Blå kärrhök 1 Adult hona  Födosökande 2018-04-11 11:25 Möllorna vid Rögle Passerade V2, V3 och V4 längs med trädridån  Christer Strid
Röd glada 2 Adult  Födosökande 2018-04-11 13:00 Möllorna vid Västraby Strax öster om R9 och R8  Christer Strid
Röd glada 1   Födosökande 2018-04-16 12:40 Möllorna vid Rögle Vid R4  Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 1   Överflygande 2018-04-16 14:45 Möllorna vid Rögle Flög söderut mellan R1 och R3  Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 1   Födosökande 2018-04-18 13:45 Möllorna vid Rögle   Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 3   Födosökande 2018-05-04 10:10 Båda områdena Drog runt mellan R6, R9, V3 och V4  Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk 1   Överflygande 2018-05-05 14:40 Möllorna vid Rögle Flög västerut farligt nära R6 och R9  Karl-Erik Söderqvist
Brun kärrhök 2 Adulta  Födosökande 2018-05-23 16:10 Möllorna vid Rögle Hane o hona jagade runt i området vid R1, R3 och R5  Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk 2 Adulta  Födosökande 2018-06-24 14:00 Möllorna vid Västraby Drog runt mellan V3 och V4  Karl-Erik Söderqvist
Brun kärrhök 1 Adult hane  Födosökande 2018-06-24 16:35 Möllorna vid Rögle Drog runt i området, mest mellan R5 och R8  Karl-Erik Söderqvist
Brun kärrhök 1 Adult  Födosökande 2018-07-07 09:50 Möllorna vid Rögle Jagade på låg höjd mellan möllorna  Thomas Svanberg
Pilgrimsfalk 1 Juvenil  Överflygande 2018-08-12 13:00 Möllorna vid Rögle Kom från Stureholms våtmark och drog rakt igenom vindkraftsparken i höjd med rotorbladen  Bengt Andersson
Röd glada 1   Överflygande 2018-08-14 08:40 Båda områdena Gick i kanten av vindparken R4, R9 och V4  Christer Strid
Skogsduva 2   Överflygande 2018-08-14 08:50 Möllorna Rögle R4, R1 och R3  Christer Strid
Brun kärrhök 1 Juvenil  Överflygande 2018-08-14 09:00 Möllorna Rögle Vid R4 och R1  Christer Strid
Grågås 2   Överflygande 2018-08-14 09:00 Båda områdena Från SV mot NO  Christer Strid
Havsörn 1 Adult  Överflygande 2018-08-31 13:00 Möllorna vid Västraby   Thomas Wallin
Röd glada 3 Adult  Födosökande 2018-08-31 13:00 Möllorna vid Västraby   Thomas Wallin
Brun kärrhök 2   Födosökande 2018-08-31 13:00 Möllorna vid Rögle   Thomas Wallin
Ormvråk 1   Överflygande 2018-08-31 Möllorna vid Rögle   Thomas Wallin
Röd glada 1 Adult  Födosökande 2018-09-02 14:00 Möllorna vid Rögle I området mellan R6-R8-R9  Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 2   Födosökande 2018-09-21 13:30 Möllorna vid Rögle Vid R8 o R9  Karl-Erik Söderqvist
Stare 100   Födosökande 2018-09-21 13:30 Möllorna vid Rögle Vid R8 o R9  Karl-Erik Söderqvist
Bofink 60   Rastande 2018-09-21 13:30 Möllorna vid Rögle   Karl-Erik Söderqvist
Bivråk 1   Sträckande 2018-09-21 13:45 Möllorna vid Rögle Sträckande söderut genom Rögleparken  Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk 6   Sträckande 2018-09-21 13:45 Möllorna vid Rögle Sträckte söderut på betryggande höjd  Karl-Erik Söderqvist
Pilgrimsfalk 1   Överflygande 2018-09-21 14:35 Båda områdena Flög mot sv över trädridån mellan Rögle- och Västrabyverken  Karl-Erik Söderqvist
Blå kärrhök 1   Överflygande 2018-09-28 13:25 Möllorna vid Västraby Kom från väster flög in mellan V1 och V6  Karl-Erik Söderqvist
Stare 120   Överflygande 2018-10-05 11:10 Båda områdena   Karl-Erik Söderqvist
Korp 8   Födosökande 2018-10-05 11:10 Båda områdena   Karl-Erik Söderqvist
Stare 100   Överflygande 2018-10-05 11:20 Båda områdena   Karl-Erik Söderqvist
Bo-/bergfink 80   Överflygande 2018-10-05 11:20 Båda områdena   Karl-Erik Söderqvist
Pilgrimsfalk 1 Juvenil  Överflygande 2018-10-06 13:00 Möllorna vid Rögle Kom från Rögleverken drog norrut  Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk ca 300 Adultal  Sträckande 2018-10-06 14:00 Båda områdena Troligtvis fler än 300 under obs-tiden. Sträckande SV  Karl-Erik Söderqvist
Sparvhök 5 Adultal  Sträckande 2018-10-06 14:00 Båda områdena Sträckande SV  Karl-Erik Söderqvist
Kungsörn 1 Juvenil  Födosökande 2018-10-06 14:10 Möllorna vid Västraby På fältet vid V1  Karl-Erik Söderqvist
Fjällvråk 1 Adult  Överflygande 2018-10-06 14:30 Möllorna vid Rögle Drog norrut  Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 4   Födosökande 2018-10-10 13:00 Möllorna vid Västraby Slåtter på fältet  Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk 2   Födosökande 2018-10-10 13:00 Möllorna vid Västraby Slåtter på fältet  Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 3   Födosökande 2018-10-12 09:00 Båda områdena   Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk 4   Födosökande 2018-10-12 09:00 Möllorna vid Rögle   Karl-Erik Söderqvist
Fjällvråk 1 Adult  Överflygande 2018-10-13 09:00 Möllorna vid Västraby Vid V3 och V4  Karl-Erik Söderqvist
Havsörn 2 Juvenila  Rastande 2018-10-15   Bägge områdena I trädridån V1-V4 och R6-R9  Kjell-Åke Hall
Röd glada 12   Födosökande 2018-10-15   Bägge områdena Flög inne bland verken. "Såg illa ut".  Kjell-Åke Hall
Pilgrimsfalk 1   Födosökande 2018-10-21 13:20  Möllorna vid Rögle Sågs vid R9 flög mot Östraby.  Karl-Erik Söderqvist
Pilgrimsfalk 1   Rastande 2018-10-21 15:15  Möllorna vid Västraby Satt i kraftledningsstolpe mellan V2 och V6.  Karl-Erik Söderqvist
Havsörn 1 Subadult  Rastande 2018-10-25 13:25  Möllorna vid Rögle Kom från våtmarken drog mellan R1 och R3. Gick ner på fältet i närheten av R3.  Karl-Erik Söderqvist och Hillmans
Havsörn 1 Subadult  Överflygande 2018-10-27 15:05  Båda områdena Flög söderut mellan R1 och R3 och genom båda områdena.  Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 2   Födosökande 2018-10-27 16:10  Möllorna vid Rögle Drog runt i området.  Karl-Erik Söderqvist
Fjällvråk 1   Födosökande 2018-10-28 13:00  Möllorna vid Rögle   Thomas Wallin
Röd glada 2   Överflygande 2018-10-28 13:00  Möllorna vid Rögle   Thomas Wallin
Gråtrut 1 Juvenil  Död 2018-11-02 12:45  Möllorna vid Västraby Hittades död vid V-T1. Höger vinge bruten.  Karl-Erik Söderqvist
Stenskvätta 1   Rastande 2018-11-02 12:30  Möllorna vid Västraby Vid V-T6.  Karl-Erik Söderqvist
Gulsparv 6   Födosökande 2018-11-02 12:30  Möllorna vid Västraby Vid V-T6.  Karl-Erik Söderqvist
Sparvhök 1   Födosökande 2018-11-03 11:00  Möllorna vid Rögle Uppehöll sig nära/runt vindkraftverk R7.  Dan Persson
Röd glada 1   Födosökande 2018-11-04 10:40  Möllorna vid Rögle Drog runt i hela området.  Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk 2   Överflygande 2018-11-04 10:55  Möllorna vid Rögle Nära R3.  Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 1   Överflygande 2018-11-04 14:10  Möllorna vid Rögle Mellan R3 och R7.  Karl-Erik Söderqvist
Havsörn 1 Juvenil  Överflygande 2018-11-09 11:00  Möllorna vid Rögle Flög genom området.  Kjell-Åke Hall
Ormvråk 1 Ad  Rastande 2018-11-09 11:00  Möllorna vid Rögle Satt vid en av märgelgravarna.  Kjell-Åke Hall
Röd glada 1   Födosökande 2018-11-09 13:25  Möllorna vid Rögle Drog runt vid R1, R3 och R5.  Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 3   Födosökande 2018-11-09 14:30  Båda områdena Drog runt i området mellan R3 och V1.  Karl-Erik Söderqvist
Kungsörn 1 Juvenil  Födosökande 2018-11-11 11:20  Möllorna vid Rögle Flög på låg höjd in i området mellan R-T1 och R-T3. Tappade den i höjd med dammarna (R-T5).  Karl-Erik Söderqvist
Havsörn 1 Juvenil  Överflygande 2018-11-12 08:30  Möllorna vid Rögle   Kjell-Åke Hall
Kungsörn 1 Juvenil  Födosökande 2018-11-14 09:55  Båda områdena Drog runt i området obs-tid mellan kl 09:55 och 13:15. Observerad från Stureholms parkeringen.  Karl-Erik Söderqvist, Ulrik Alm, Kjell-Åke Hall m.fl.
Blå kärrhök 1 Subadult  Födosökande 2018-11-14 11:00  Möllorna vid Rögle Drog in i området mellan R-T1 och R-T3  Karl-Erik Söderqvist m.fl.
Blå kärrhök 1 Subadult  Födosökande 2018-11-14 12:15  Möllorna vid Rögle Drog in i området mellan R-T1 och R-T3  Karl-Erik Söderqvist m.fl.
Havsörn 1 Adult  Överflygande 2018-11-14 11:40  Möllorna vid Rögle Drog österut mellan R-T4 och R-T7  Karl-Erik Söderqvist m.fl.
Havsörn 1 Juvenil  Överflygande 2018-11-14   Möllorna vid Rögle   Karl-Erik Söderqvist m.fl.
Havsörn 1 Juvenil  Överflygande 2018-11-15 14:15  Möllorna vid Västraby   Thomas Wallin
Ormvråk 1 Juvenil  Överflygande 2018-11-18 10:50  Möllorna vid Västraby Flög in i området mellan V-T2 och V-T3 sedan norrut  Karl-Erik Söderqvist
Snösparv 4   Födosökande 2018-11-18 10:55  Möllorna vid Västraby Vid V-T1  Karl-Erik Söderqvist
Havsörn 2 Juvenil  Överflygande 2018-11-18 14:55  Möllorna vid Rögle Flög in i området mellan R-T1 och R-T3 sedan mot sydost  Karl-Erik Söderqvist o Bengt Andersson
Havsörn 1 Subadult  Födosökande 2018-11-20 10:00  Möllorna vid Rögle Flög norr om R3, jagade en korp (se nedan). Satte sig sedan på åkern norr om R3 och R1  Dan Persson
Korp 1   Överflygande 2018-11-20 10:00  Möllorna vid Rögle Flög norr om R3, jagade en havsörn (se ovan)  Dan Persson
Röd glada 2 Adulta  Överflygande 2018-11-21 09:30  Möllorna vid Västraby   Kjell-Åke Hall
Kungsörn 1 Juvenil  Överflygande 2018-11-22 12:00  Båda områdena Var emellanåt otäckt nära vingarna på vindkraftverken  Fr KOF:s obsbok/Ingemar Johansson
Havsörn 2 Juvenil  Överflygande 2018-11-23 12:00  Möllorna vid Rögle   Kjell-Åke Hall
Fjällvråk 1 Juvenil  Överflygande 2018-11-27 13:50  Möllorna vid Västraby Passerade strax söder om V-T6 i ostlig riktning. Endast V-T6 snurrade.  Christer Strid
Sångsvan 11 Ad o Juv  Överflygande 2018-11-27 13:55  Båda områdena Flocken passerade genom vindkraftparken i SV riktning. Endast V-T6 var igång.  Christer Strid
Ormvråk 1   Överflygande 2018-11-27 13:55  Möllorna vid Västraby Passerade mellan rotorbladen på V-T6 (som snurrade) och klarade sig!!  Christer Strid
Havsörn 1 Juvenil  Överflygande 2018-11-28 13:40  Möllorna vid Rögle Flög österut mellan R-T4 och R-T7  Karl-Erik Söderqvist
Kungsörn 1 Juvenil  Överflygande 2018-12-01   Båda områdena Flög längs trädridån mellan områdena  Fr KOF:s obsbok/Dan Persson
Blå kärrhök 1 Subadult  Födosökande  2018-12-04 13:35  Möllorna vid Rögle Flög in bland vindkraftverken mellan R-T3 och R-T7  Karl-Erik Söderqvist
Sångsvan 3 Adulta  Födosökande  2018-12-04 13:45  Möllorna vid Rögle Mellan R-T4 och R-T8  Karl-Erik Söderqvist
Havsörn 1 Juvenil  Överflygande 2018-12-05 12:20  Möllorna vid Rögle   Kjell-Åke Hall o Lars Forsén
Havsörn 1 Juvenil  Överflygande 2018-12-09 10:15  Möllorna vid Rögle Flög N / NV t vänster om R3 och R7  Dan Persson
Fjällvråk 1   Födosökande  2018-12-09 10:40  Möllorna vid Västraby Satt i träd mellan V-T3 och V-T4  Karl-Erik Söderqvist
Fjällvråk 1   Födosökande  2018-12-09 10:50  Möllorna vid Rögle Satt i träd vid R-T5 (dammarna)  Karl-Erik Söderqvist
Korp 2   Förbiflygande  2018-12-11 10:25  Båda områdena Flög mellan V-T1 och V-T6 och vidare mot NO  Christer Strid
Kråka 3   Förbiflygande  2018-12-11 10:25  Båda områdena Flög mellan V-T1 och V-T6 och vidare mot NO  Christer Strid
Fjällvråk 1   Födosökande  2018-12-11 10:50  Möllorna vid Rögle Födosökte vid R-T9 flög sedan åt NNV  Christer Strid
Blå kärrhök 1   Födosökande  2018-12-11 12:50  Båda områdena Födosökte R-T3 flög sedan söderut genom området  Christer Strid
Röd glada 3   Överflygande  2018-12-13 14:20  Båda områdena Flög genom området mot SV  Karl-Erik Söderqvist
Fjällvråk 2   Födosökande  2018-12-13 14:20  Möllorna vid Rögle Drog runt mellan R-T1 och R-T4 sedan mot öster  Karl-Erik Söderqvist
Kungsörn 1 Juvenil  Födosökande  2018-12-16 12:00  Möllorna vid Västraby   Thomas Wallin
Fjällvråk 2   Födosökande  2018-12-18 09:35  Möllorna vid Rögle Vid R-T9 och R-T7  Karl-Erik Söderqvist
Kungsörn 1 Juvenil  Födosökande  2018-12-19 11:30  Möllorna vid Rögle   Kjell-Åke Hall
Kungsörn 1 Juvenil  Födosökande  2018-12-19 10:30  Båda områdena Strax väster om R-T3 och V-T1  Karl-Erik Söderqvist
Havsörn 2 Adulta  Födosökande  2018-12-19 10:30  Båda områdena Strax väster om R-T3 och V-T1  Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 2   Födosökande  2018-12-19 10:30  Båda områdena Strax väster om R-T3 och V-T1  Karl-Erik Söderqvist
Havsörn 1 Juvenil  Födosökande  2018-12-19 11:30  Möllorna vid Rögle   Kjell-Åke Hall
Kungsörn 1 Juvenil    2018-12-22 10:00  Möllorna vid Rögle Satt i området mellan R-T1, R-T3 och R-T5  Karl-Erik Söderqvist
Havsörn 1 Adult  Överflygande  2018-12-22 10:10  Möllorna vid Rögle Flög genom området mot sydost (Östraby  Karl-Erik Söderqvist
Havsörn 2 Subadult  Rastande  2018-12-22 11:30  Möllorna vid Västraby   Bengt Andersson
Havsörn 1 Subadult  Överflygande  2018-12-22 11:30  Möllorna vid Rögle   Bengt Andersson
Sparvhök 1   Födosökande  2018-12-23 13:05  Möllorna vid Västraby Satt på taket till transformatorhuset vid V-T2  Karl-Erk Söderqvist
Havsörn 1 Adult  Överflygande  2018-12-24 10:25  Möllorna vid Rögle Flög norrut mellan R-T1 och R-T4  Karl-Erk Söderqvist
Fjällvråk 1   Födosökande  2018-12-24 10:55  Möllorna vid Rögle Satt i träd i närheten av R-T7  Karl-Erk Söderqvist
Havsörn 1 Subadult  Födosökande  2018-12-24 11:00  Möllorna vid Rögle Satt i träd i närheten av R-T3  Karl-Erk Söderqvist
Röd glada 1   Överflygande  2018-12-26 09:00  Möllorna vid Rögle   Karl-Erk Söderqvist
Ormvråk 1   Födosökande  2018-12-26 09:05  Möllorna vid Rögle Satt i träd mellan R-T1 och R-T3  Karl-Erk Söderqvist
Sångsvan 160   Födosökande  2018-12-27 10:25  Möllorna Rögle På fältet strax V R-T3 - R-T7  Christer Strid o Björn Ekelund
Grågås 600   Födosökande  2018-12-27 10:25  Möllorna Rögle På fältet strax V R-T3 - R-T7  Christer Strid o Björn Ekelund
Kanadagås 60   Födosökande  2018-12-27 10:25  Möllorna Rögle På fältet strax V R-T3 - R-T7  Christer Strid o Björn Ekelund
Mindre sångsvan 5 Adulta  Födosökande  2018-12-27 10:25  Möllorna Rögle På fältet strax V R-T3 - R-T7  Christer Strid o Björn Ekelund
Kungsörn 1 Juvenil  Födosökande  2018-12-28 13:40  Möllorna vid Rögle   Liselotte Andersson
Kungsörn 1 Juvenil  Födosökande  2018-12-28 14:05  Möllorna vid Rögle   Bengt Andersson
Havsörn 1 Adult  Överflygande  2018-12-29 13:00  Båda områdena   Bengt Andersson
Havsörn 1 Subadult  Överflygande  2018-12-30 10:00  Möllorna Västraby Kom från Östraby och flög strax intill på norrsidan om V-T4 och V-T3  Dan Persson
Havsörn 2 Adult  Rastande  2018-12-30 10:25  Möllorna Rögle Satt i trädridån norr om Västraby gård. Den ena flög ner på fältet norr om och åt på något. Satt strax söder om R-T9  Dan Persson
Större skrikörn 1 Juvenil  Överflygande  2018-12-30 10:35  Båda områdena Kom från Rögle säteri och passerade väldigt nära öster om R-T9 och V-T4  Dan Persson
Havsörn 1 Adult  Rastande  2018-12-30 10:45  Möllorna vid Rögle Satt på marken mellan R-T8 och R-T9  Åsa o Christer Strid
"Vitfågel" ca 100   Överflygande  2018-12-30 10:45  Båda områdena Flög igenom området från S mot N  Åsa o Christer Strid
Kungsörn 1 Juvenil  Överflygande  2018-12-30 12:50  Möllorna vid Rögle Kom från Turköp och flög NO in mot möllorna  Åsa o Christer Strid
Havsörn 1 Adult  Rastande  2018-12-30 12:50  Möllorna vid Rögle   Bengt Andersson o Thomas Wallin
Havsörn 1 Juvenil  Överflygande  2018-12-30 12:50  Möllorna vid Rögle   Bengt Andersson o Thomas Wallin
Havsörn 2 Adulta  Födosökande  2018-12-30 14:35  Båda områdena Satt tillsammans i trädridån mellan Rögle- och Västrabyverken  Karl-Erik Söderqvist

Övriga årssammanställningar:

Rapporter från 2016
Rapporter från 2017
Rapporter från 2019


Kontakta KOF