Översikt - vindkraft och fåglar

Rapporter från 2016
Rapporter från 2017
Rapporter från 2018


 Rapporter 2018

 

Art Antal Ålder Beteende Datum Tidpunkt Område Ev kommentarer Rapportör
Röd glada 1 2k+ Födosökande 2018-01-01 13:15 Båda områdena Födosökte längs järnvägen Åsa och Christer Strid
Kanadagås 1 Överflygande 2018-01-01 13:20 Möllorna vid Rögle Flög strax N R4 och R7 Åsa och Christer Strid
Ormvråk 2 Födosökande 2018-01-02 11:25 Möllorna vid Rögle På fältet mellan R4 och R7 Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk 2 Födosökande 2018-01-04 15:00 Möllorna vid Rögle På fältet mellan R4 och R7. Stationära Karl-Erik Söderqvist
Fjällvråk 1 Överflygande 2018-01-04 15:00 Möllorna vid Rögle Kom ifrån parken och flög österut mot Rögle säteri Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk 2 Födosökande 2018-01-05 12:50 Möllorna vid Rögle På fältet vid R4 Karl-Erik Söderqvist
Fjällvråk 1 Födosökande 2018-01-04 13:00 Möllorna vid Rögle Vid R5 respektive R9 Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 1 Födosökande 2018-01-04 13:00 Möllorna vid Rögle Vid R4 Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk 3 Födosökande 2018-01-05 15:10 Möllorna vid Rögle På fältet vid R4 Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk 1 Födosökande 2018-01-08 09:40 Möllorna vid Rögle På fältet NV R4 Christer Strid
Grågås 400 Överflygande 2018-01-08 11:20 Möllorna vid Västraby Kom från söder mot V1 o V6. Vände tvärt 90 gr V på ca 6-800 m håll Christer Strid
Vitkindad gås 1200 Överflygande 2018-01-08 11:28 Båda områdena Kom från V mot V1, R5 o R3. På 6-800 m håll vänder flocken tvärt 180 gr Christer Strid
Röd glada 1 Födosökande 2018-01-09 11:36 Möllorna vid Rögle Vid R4 Karl-Erik Söderqvist
Kungsörn 1 Överflygande 2018-01-09 - Möllorna vid Västraby Flög farligt nära V3 drog sedan genom området Ronny Svensson
Havsörn 1 Överflygande 2018-01-11 15:21 Möllorna vid Rögle Kom från Stureholmshållet riktning SO, passerade strax N om R7 Christer Strid o Björn Ekelund
Ormvråk 4 Födosökande 2018-01-12 12:20 Möllorna vid Rögle På fältet vid R4 Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk 4 Födosökande 2018-01-13 14:20 Möllorna vid Rögle På fältet vid R4 Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 1 Överflygande 2018-01-13 12:20 Möllorna vid Rögle Flög söderut mellan R1 och R4 Karl-Erik Söderqvist
Fjällvråk 1 Födosökande 2018-01-13 14:20 Möllorna vid Rögle På fältet vid R4 Karl-Erik Söderqvist
Havsörn 1 Subadult Överflygande 2018-01-16 12:30 Möllorna vid Rögle Kom från Rögle och flög sydvästut genom parken vid R7, R1 och R3 Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk 1 Rastande 2018-01-17 15:00 Möllorna vid Rögle Satt på servicebyggnadens tak vid R4 Karl-Erik Söderqvist
Havsörn 1 Adult Överflygande 2018-01-18 12:00 Möllorna vid Rögle Thomas Wallin
Röd glada 1 Födosökande 2018-01-18 13:25 Möllorna vid Rögle Mellan R4 och R7 drog sedan västerut Karl-Erik Söderqvist
Havsörn 1 Adult Överflygande 2018-01-18 13:50 Möllorna vid Rögle Flög västerut i norra delen av området Karl-Erik Söderqvist
Kråkfågel 200 Födosökande 2018-01-18 14:00 Båda områdena Drog runt i områdena Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 1 Födosökande 2018-01-19 13:00 Möllorna vid Rögle Drog runt i området Karl-Erik Söderqvist
Björktrast 40 Födosökande 2018-01-19 11:20 Båda områdena Mellan R9 och V4 Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk 2 Födosökande 2018-01-21 11:15 Möllorna vid Västraby Mellan V3 och kraftledningen. Åt och bråkade om ett kadaver Karl-Erik Söderqvist
Fjällvråk 1 Födosökande 2018-01-21 14:00 Möllorna vid Rögle Mellan V3 och kraftledningen. Åt och bråkade om ett kadaver Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk 3 Rastande 2018-01-21 14:00 Möllorna vid Rögle Sittande på marken vid/under möllorna Bengt Tufvesson
Fjällvråk 2 Rastande 2018-01-21 14:00 Möllorna vid Rögle Sittande på marken vid/under möllorna Bengt Tufvesson
Pilgrimsfalk 1 Överflygande 2018-01-22 14:00 Möllorna vid Rögle Flög västerut genom området Karl-Erik Söderqvist
Blå kärrhök 1 Födosökande 2018-01-22 14:30 Möllorna vid Rögle Flög längs diket mot R3 Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 2 Födosökande 2018-01-23 09:30 Båda områdena Födosökte öster om järnvägen där man höll på att plöja Christer Strid
Ormvråk 12-15 Födosökande 2018-01-23 09:30 Båda områdena Födosökte öster om järnvägen där man höll på att plöja Christer Strid
Fjällvråk 2 Födosökande 2018-01-23 09:30 Båda områdena Födosökte öster om järnvägen där man höll på att plöja Christer Strid
Gråtrut 200 Födosökande 2018-01-23 09:30 Båda områdena Födosökte öster om järnvägen där man höll på att plöja Christer Strid
Havsörn 1 Adult Överflygande 2018-01-24 10:50 Möllorna vid Västraby Flög norrut strax väster om V6 och V1 Karl-Erik Söderqvist
Blå kärrhök 1 Födosökande 2018-01-24 12:50 Möllorna vid Rögle Kom från Röglemöllorna och flög mot Stureholms våtmark Karl-Erik Söderqvist
Kungsörn 1 Subadult Födosökande 2018-01-25 11:35 Möllorna vid Västraby Efter 15 min drog den västerut Karl-Erik Söderqvist
Havsörn 1 Juvenil Överflygande 2018-01-25 13:25 Möllorna vid Västraby Drog söderut mellan V1 och V2 Karl-Erik Söderqvist
Havsörn 6 Olika åldrar Rastande 2018-01-27 12:30 Möllorna vid Rögle Sex havsörnar, 2 adulta, 3 subadulta och 1 juvenil, på fältet öster om Bjärbolunds gård. Enligt uppgift hade det varit jakt i området och jägarna hade lagt ut åtel i nordöstra hörnet av fältet. Örnarna stod mest på marken, men vid de tillfällen som örnarna flög rörde de sig i öst-västlig riktning och undvek kraftverken i syd. Erik Svensson
Havsörn 1   Överflygande 2018-01-30 11:00 Möllorna vid Västraby   Bengt Andersson
Blå kärrhök 1   Födosökande 2018-01-30 11:05 Möllorna vid Västraby   Bengt Andersson
Blå kärrhök 1 Adult Födosökande 2018-01-30 11:05 Möllorna vid Västraby Mellan V3 och V4 drog sedan österut  Karl-Erik Söderqvist
Blå kärrhök 1 Adult Födosökande 2018-02-05 12:20 Möllorna vid Västraby Mellan V3 och V4 drog sedan österut  Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 1   Genomflygande 2018-02-08 11:25 Möllorna Rögle Flög igenom parken R4-R1-R5 Christer Strid
Röd glada 1   Födosökande 2018-02-09 11:05 Båda områdena Ensam på fältet mellan R8 och R9 Karl-Erik Söderqvist
Sångsvan 1 Adult  Födosökande 2018-02-11 12:00 Möllorna Rögle Ensam på fältet mellan R8 och R9 Karl-Erik Söderqvist
Blå kärrhök 1 Adult Födosökande 2018-02-17 12:45 Möllorna vid Rögle Födosökte i diket längs Stureholmsvägen, innan den drog söderut mittemot Bjärbolund. Erik Svensson
Havsörn 2   Överflygande 2018-02-24 09:40 Möllorna vid Rögle 2:a handsuppgift  Karl-Erik Söderqvist
Havsörn 2   Överflygande 2018-02-25 11:00 Möllorna vid Rögle 2:a handsuppgift  Karl-Erik Söderqvist
Havsörn 1 Subadult Överflygande 2018-02-25 14:30 Möllorna vid Rögle Flög österut norr om Röglemöllorna Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk 1   Födosökande 2018-02-26 11:15 Möllorna vid Västraby Satt på fältet intill V3 Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 1   Överflygande 2018-03-01 13:20 Möllorna vid Västraby   Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk 1   Födosökande 2018-03-01 13:25 Möllorna vid Västraby På fältet mellan kraftledningen och V3  Karl-Erik Söderqvist
Pilgrimsfalk 1 Adult Överflygande 2018-03-01 15:50 Möllorna vid Rögle Kom från öster drog in mellan R8 och R9  Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 1 Adult  Överflygande 2018-03-07 11:10 Möllorna vid Västraby Flög österut genom området  Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk 1   Födosökande 2018-03-07 11:20 Möllorna vid Rögle Mellan R4 och R8  Karl-Erik Söderqvist
Sånglärka 20   Födosökande 2018-03-08 10:00 Möllorna vid Rögle Mellan R8 och R9  Karl-Erik Söderqvist
Havsörn 1   Överflygande 2018-03-10 17:00 Möllorna vid Västraby Drog genom området från väster mot öster  Ronny Johansson
Ormvråk 5   Överflygande 2018-03-15 10:10 Möllorna vid Västraby Sträckande mot NO  Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk 1   Överflygande 2018-03-24 11:50 Möllorna vid Västraby Höll sig i kanten av vindkraftparken vid Västraby  Christer Strid o Björn Ekelund
Björktrast ca 100   Födosökande 2018-03-24 11:50 Båda områdena Vid trädridån V3-V4  Christer Strid o Björn Ekelund
Dubbeltrast 2   Födosökande 2018-03-24 11:50 Möllorna vid Rögle Strax norr R4  Christer Strid o Björn Ekelund
Gråtrut 3   Överflygande 2018-03-24 11:50 Möllorna vid Rögle R7 - R4  Christer Strid o Björn Ekelund
Trana 23+6   Överflygande 2018-03-24 14:30 Båda områdena Skruvande och överflygande i de östra delarna av området  Christer Strid o Björn Ekelund
Ljungpipare 7   Rastande 2018-03-29 15:35 Möllorna vid Rögle På fältet vid R4  Karl-Erik Söderqvist
Tofsvipa 10   Rastande 2018-03-29 15:35 Möllorna vid Rögle På fältet vid R4  Karl-Erik Söderqvist
Kungsörn 1 Adult  Överflygande 2018-04-02 10:00 Båda områdena Kom flygande (uppskattningsvis mot norr) rakt genom vindkraftparkerna  Anna-Lena Harmsund
Röd glada 1 Adult  Födosökande 2018-04-11 11:10 Möllorna vid Västraby Passerade V2, V3 och V4 längs med trädridån  Christer Strid
Blå kärrhök 1 Adult hona  Födosökande 2018-04-11 11:25 Möllorna vid Rögle Passerade V2, V3 och V4 längs med trädridån  Christer Strid
Röd glada 2 Adult  Födosökande 2018-04-11 13:00 Möllorna vid Västraby Strax öster om R9 och R8  Christer Strid
Röd glada 1   Födosökande 2018-04-16 12:40 Möllorna vid Rögle Vid R4  Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 1   Överflygande 2018-04-16 14:45 Möllorna vid Rögle Flög söderut mellan R1 och R3  Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 1   Födosökande 2018-04-18 13:45 Möllorna vid Rögle   Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 3   Födosökande 2018-05-04 10:10 Båda områdena Drog runt mellan R6, R9, V3 och V4  Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk 1   Överflygande 2018-05-05 14:40 Möllorna vid Rögle Flög västerut farligt nära R6 och R9  Karl-Erik Söderqvist
Brun kärrhök 2 Adulta  Födosökande 2018-05-23 16:10 Möllorna vid Rögle Hane o hona jagade runt i området vid R1, R3 och R5  Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk 2 Adulta  Födosökande 2018-06-24 14:00 Möllorna vid Västraby Drog runt mellan V3 och V4  Karl-Erik Söderqvist
Brun kärrhök 1 Adult hane  Födosökande 2018-06-24 16:35 Möllorna vid Rögle Drog runt i området, mest mellan R5 och R8  Karl-Erik Söderqvist
Brun kärrhök 1 Adult  Födosökande 2018-07-07 09:50 Möllorna vid Rögle Jagade på låg höjd mellan möllorna  Thomas Svanberg
Pilgrimsfalk 1 Juvenil  Överflygande 2018-08-12 13:00 Möllorna vid Rögle Kom från Stureholms våtmark och drog rakt igenom vindkraftsparken i höjd med rotorbladen  Bengt Andersson

Övriga årssammanställningar:

Rapporter från 2016
Rapporter från 2017


Kontakta KOF