Ringmärkningsprojektet i Kattarp har som syfte att ringmärka två arter som det märks relativt få av, nämligen gråsparv och turkduva. De senaste åren är det årliga genomsnittet för Sverige ca 400 ringmärkta gråsparvar och bara 2-3 stycken turkduvor. Märkningen har skett vid fågelmatningen i min trädgård från december till april med hjälp av nät och en sk. vadarbur. Den kalla vintern gjorde att fågelmaten gick åt och trots att jag försökte vara återhållsam åt de upp ca 250 kg solrosfrö och talgbollar. Det är fascinerande med hur många fåglar som rör sig på en matning, trots att vi märkte över 500 fåglar är det långt ifrån alla som ses som har en ring. Det gäller särskilt gråsparvarna och pilfinkar som ofta är 80-100 st i trädgården samtidigt men fast än att vi har märkt 156 st är det bara enstaka fåglar i en sån grupp som ses med ring.

Saknade ni fåglar vid era fågelbord i vinter … kan ni säker förstå var dessa tog vägen om ni tittar på bilden. Ett resultat av 74 kg jordnötter, 62 kg talgbollar, 75 kg solrosfrö och 25 kg havrefrömix.

Spridda noteringar och reflektioner

Av 87 märkta gråsparvar blev det bara en kontroll, en hane från december som kontrollerades i slutet på april, i april 3g tyngre. Tyvärr ingen fångst på den honan som redan i höstas hade en ring
Av kajorna två 20, en 30 och resten 3+ Någon smart kaja har lärt sig att gå in i vadarburen och ta en talgbollsbit och gå raka vägen ut igen. Enstaka märkta kajor sedda i trädgården men aldrig mer än två samtidigt.

Två koltrastar har också lärt sig att gå in och ut ur vadarburen. Enda kontrollen är en ung hane som efter märkning blivit kontrollerad inte mindre än tre gånger. Den var 10g tyngre 17 jan än vad den var 2 januari och 28 feb/12 mars.

Kontroll på fem pilfinkar, deras vikter i princip samma förutom en som hade gått ner 2 gr i mars jämfört med december.

Tyngsta fågeln var ringduvan med kortast vinge, 566,7 gram! 1-2 märkta ringduvor har setts dagligen men turkduva med ring har jag bara sett en gång.

Rödhake, två kontroller. En som vägde 17,7 gr den 27 nov hade gått upp till 19,5 gr den 28 feb. Den andra vägde 20 gr den 6 mars och efter några ”isnätter” hade den gått ner till 18 gr den 9 mars.

Under vintern har det setts en gammal hane sparvhök, (minst) en omärkt ungfågel och den unga hanen som märktes 20 dec. Kunde läsa av 4 av 7 siffror på den märkta i mars och det stämmer med vår fågel, lite pinsamt bara att ringen hamnade upp och ner… I alla fall två pil/gråsparvar har strukit med varav en märkt.

13 egenkontroller på talgoxe. Av de 178 märkta blåmesarna kontrollerades 32 st, varav 5 av dem kontrollerades 2-3 ggr.

Externa kontroller

Den norska bergfinken
  • Blåmesen från Småryd, N Helsingborg. Denna märktes som ”00” (alltså bounge) 2019-05-26. Kontrollerades 2020-11-27, 2020-12-12 och 2021-01-17. I januari ett gram tyngre än vad den var i november.
  • Blåmes 1k märkt 2020 09-05 i Hasslarp, kontrollerades 2021-02-28
  • Talgoxe 2k+ märkt i Kattarp inom ”urban birds” 2019-11-19 kontrollerades 2020 11-27 samt 4 och 24 april
  • Talgoxe 1k märkt i Hasslarp 2020 06-28 kontrollerades i Kattarp 2021-02-14
  • Bergfink, STAVANGER MUSEUM, kontrollerad 2021-04-22 som 3+ hane

Sammanställning

ArtAntal märkta i KattarpAntal märkta i Sverige 2019
Blåmes178
Gråsparv87376
Grönfink56
Gärdsmyg1
Järnsparv3
Kaja22183
Koltrast11
Pilfink692593
Ringduva694
Råka614 (!)
Rödhake7
Skata173
Sparvhök1
Talgoxe67
Turkduva43 (!)
SUMMA:519
Klas i ringmärkningstagen

Stort tack till Sara och Peder som flitiga märkare och Henrik för tålmodigt knappande i ”fagel”. Tack också till Moa som fört protokoll, bakat bullar och hjälpt till att mäta vingar som kräver tumstock.

– Klas Rosenkvist –